SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Ditlev Tamm: De klogeste og skarpeste - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Ditlev Tamm: De klogeste og skarpeste

ERHVERV:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forsiden fra forlaget
”Man indgik ikke længere højtidelige ølbryllupper, man førte en beskidt ølkrig”

Carlsberg og Heineken havde i april 2008 netop i fællesskab for en høj pris overtaget det skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N) – der var tale om et fjendtligt opkøb, der får ovenstående kommentar med på vejen fra Ditlev Tamm, som er forfatteren til et stort anlagt og flot gennemført stykke centralt dansk erhvervshistorie ’om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl’. Prissedlen på det skotske bryggeri var svimlende 108 mia kr, hvor Carlsberg stod for cirka 57 mia og Heineken for resten. Med dette opkøb er vi kommet 132 år frem i tiden, siden J.C.Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, og Ditlev Tamm begynder dengang:

25 september 1876 blev et monument over fysikeren H.C. Ørsted indviet i det nuværende ’Ørstedsparken’, og den dato blev af brygger Jacobsen valgt som stiftelsesdag for et fond til videnskabens fremme – et fond, som han i stiftelsesbrevet overdrog til Videnskabernes Selskab. Intet af det, som Jacobsen her gjorde var tilfældigt: Hans beundring for Ørsted var stor. Både var Ørsteds betydning som videnskabsmand nærmest uovertruffen, og samtidig så Jacobsen i ham også idealet af en borger, der havde bidraget med sin store viden og talent til samfundet. Det var idealer, der lå bryggeren på sinde: en produktion af kvalitetsøl måtte nødvendigvis være baseret på videnskab, specielt kemi. Videnskab først, så øl, skriver Tamm, som grundigt redegør for, hvordan forskellige sider af forskning helt konkret lå bag Jacobsens oprindelige ølproduktion – stor omhu med temperatur, kornarter, gæring og vandets kvalitet.

Jacobsen var gået grundigt til værks og tilbragte lang tid i Tyskland med studier af brygningsmetoder, hvor det var et vedvarende ønske for ham at få så meget viden, at han kunne brygge dansk øl af samme kvalitet som det tyske øl, han lærte at kende. I midten af 1840’erne begyndte han så at eksperimentere med lagring af øl efter de såkaldte bajerske metoder. Det blev en succes og i 1847 lod han bygge et komplet bajersk bryggeri ved Valby: dermed kommer Carlsberg ind i historien.

Hvorfor overdrog Jacobsen sit livsværk til Videnskabernes Selskab og lod det ikke blot gå i arv til sin søn, Carl, der jo også var brygger? Det var der flere grunde til, som Ditlev Tamm tænksomt redegør for: dels nogle negative, dels nogle positive. Den negative side af sagen ligger i, at forholdet mellem J. C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen nærmest livet igennem var problematisk, hvor faderen var mistroisk overfor sønnens evner som brygger. Men det hører bestemt med til historien, at striden mellem far og søn nåede at blive bilagt lige før faderen døde i 1887, og før fondets overtagelse af bryggeriet i 1888 med Carls helhjertede støtte. Den positive side ligger i bryggerens faste overbevisning om videnskabens store betydning for samfundet.”Det er nok verdens bedste ejerform”, siger professor Steen Thomsen om fondseje for store erhvervsvirksomheder, og det er i det lys interessant, at Carlsbergfondet er det første erhvervsdrivende fond her i landet – og muligvis det første i verden, skriver Tamm.

Men er så bryggeriet til for fondets skyld – for at tjene penge til videnskaben - eller er det fondet, der skal tjene bryggeriet og sørge for, at det bliver drevet bedst muligt? Det er et af bogens helt centrale spørgsmål og i løbet af fondets lange historie har balancen her flyttet sig en del frem og tilbage. Den historie, Ditlev Tamm fortæller, har som sin røde tråd ledelsen af fondet, ledelsen af bryggeriet og udviklingen i fundatsen. Det, som gør denne fortælling spændende, er hans klare fokus hele vejen igennem på de mennesker, der driver udviklingen.

Først fundatsen – for tanken er nok, at fundatsen jo er, som den var – for kan en fundats ændres? Det vigtige for Bryggerens udformning af fundats og testamente var at sikre bryggeriernes fremtid både mod overtagelse af fremmede og mod fald i kvalitet. Det mente han bedst skete ved, at bryggerierne blev drevet af Carlsbergfondet og af en kompetent ledelse. Den første ledelse var hans eget valg, men derefter skulle det være fondets opgave. I næsten 100 år stod fundatsen med sin oprindelige tekst, men i dag drives bryggerierne som aktieselskab i kraft af en række ændringer i fundatsen. Det skete første gang i 1970, hvor Carlsberg ved sammenslutningen med DFB (De Forenede Bryggerier, som også omfattede Tuborg) blev et aktieselskab og senere ved vigtige justeringer i 2000, 2007 og 2013. Det er ikke en let proces at gennemføre ændringer i en fundats, der jo er udtryk for stifterens sidste vilje, men det kan altså lade sig gøre, hvis ændringerne ses nødvendige for at opfylde selve formålet med fundatsen, et formål, som i dag kun kan tilgodeses ved, bryggeriet kan få ny kapital tilført. S. 431 - 435 Sådan er situationen for Carlsberg Group i dag – verdens 3. største og i stand til selv at opsluge andre, som f.eks. det nævnte skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N). Tamm er professor i retshistorie og dr. jur. Og det er tydeligt for læseren, at han er hjemme i juraens substans, sprog og spidsfindigheder. Det gør kapitlerne om fundatsen til både forståelig, afklarende og fascinerende læsning specielt i de afsnit, der forklarer, hvordan en fondsandel på 51% af aktiekapitalen kunne ændres til en stemmeretsmajoritet på 51%, sådan at fondet uden at miste sin bestemmende indflydelse kunne rejse kapital til bryggerierne.

Der er selvfølgelig mennesker bag alt dette,og forfatteren gennemgår hele rækken af bestyrelsesformænd i Carlsbergfondet og direktører for bryggerierne, og her tegnes mange fascinerende profiler af viljestærke personer: se f.eks. denne evaluering af forholdet mellem bryggeridirektør Poul Svanholm (1974 – 96) og fondsformand Kristof Glamann (1976-93): ”…meget tyder på, at det var så som så med hans [Glamanns] popularitet i bryggeriledelsen, og at han ikke havde gennemskuet, at den i forhold til ham altid korrekte og loyale Svanholm var godt træt af en bestyrelsesformand, der ikke rigtigt ville andet med posten end at positionere sig selv”.Et andet eksempel erSvanholms forgænger på posten som bryggeridirektør, A. W. Nielsen (1956-74), som Tamm karakteriserer som ”god til at sige sin mening om andre, men selv nærtagende”. Hans skræmmende hidsige temperament er der mange eksempler på i bogen. På den anden side understreges det også med mange eksempler, at A.W. Nielsen var ”vanvittigt dygtig og arbejdsom”.

Ditlev Tamm inddrager naturligvis udviklingen i de allerseneste år. Siden 1977 har alle fondets fem medlemmer også sidder i aktieselskabsbestyrelsen (Carlsberg a/s) og fondets formand har samtidigt også indtaget posten som aktieselskabsbestyrelsesformand – altså en meget vigtig nøglerolle. Her har forfatteren nogle meget principielle overvejelser om det hensigtsmæssige i denne konstruktion, som i dag typisk er fravalgt af andre erhvervsdrivende fonde – og heller ikke anbefales af erhvervsministeriet. Til gengæld peger Tamm på, at det hos Carlsberg er gået rigtigt godt med at forene de to poster under både de to foregående formænd og den nuværende, Flemming Besenbacher. Det hører så med til billedet, at en lang række aktører, som Ditlev Tamm har talt med, understreger, at det kun er fondets formand, der har spillet en aktiv rolle, medens de fire andre kun i ’meget begrænset omfang bidrager substantielt til bestyrelsesarbejdet’ i virksomheden.

Nu skal man jo ikke glemme, at fondet har ansvar for at tildele midler til videnskaben. Det er faktisk fondets hovedbeskæftigelse på månedlige direktionsmøder at behandle ansøgninger, som løber op i millioner hvert år. Men der ruttes ikke med pengene, og vi får da også en historie fra 1950 om, at det på et af fondets møder kom frem, at ’flere personer’ havde udtalt betænkelighed ved ’at professor Niels Bohr personligt kørte automobil, og et ønske om, at han fik en chauffør’. Bohr fik ikke en chauffør – i hvert fald ikke for fondspenge.

Nu vi er ved pengene: Bogen giver en række fascinerende indblik i størrelsen af aflønningen af de forskellige direktører. Med hensyn til fondet skriver Ditlev Tamm, at der de senere år er sket ”meget betydelige forhøjelse af honorarerne, som i dag gør Carlsbergfondet absolut lønførende med hensyn til aflønning af bestyrelsesmedlemmer”.

Forfatteren er selv medlem af Videnskabernes Selskab, og han fortæller i forordet, at initiativet til bogen kom fra Carlsbergfondets nuværende formand, professor Flemming Besenbacher. Denne havde i første omgang tænkt sig en gennemgang af de sidste 20 års historie, men Ditlev Tamm kom hurtigt frem til den overbevisning, at man måtte helt tilbage i historien for at forstå nutiden. Det er der kun grund til at være taknemmelig for – det er et imponerende værk, hvor forfatteren med stor entusiasme formår stramt at fastholde de historiske og juridiske tråde og alligevel får plads til de tilknyttede laboratorier og til omtale af Frederiksborg Slot, Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet.

Det virkeligt fine ved bogen er, at den på grund af det levende og engagerende sprog er interessant for ikke-fagfolk, og samtidigt (vil jeg tro) også for fagfolk såvel historikere som jurister. Ditlev Tamm har nemlig skrevet ud fra fortrinsvis primære kilder, og bogen er udstyret med et fint noteapparat, som er specielt interessant, fordi forfatteren har arbejdet ud fra Carlsbergfondets eget arkiv. Her er også inddraget voldsomt interessant stof, der ikke har set dagens lys, siden det blev lagt ind på arkivhylden. Der er en fin oversigt over disse arkivalier og anvendt litteratur samt et register, som dog desværre kun omfatter personnavne.

Der er mange billeder i bogen – alle sammen tæt begrundet i teksten og i fremragende skarphed, da der er valgt en fin kvalitet i papir (derfor er bogen også meget tung at håndtere, men det må man leve med!)

Omslaget skyldes Simon Lilholt/Imperiet, og her er en virkelig finesse, man let kan overse: Prøv at tage omslaget helt af og se på dets bagside! Gyldendal har udgivet værket.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio UpdateHØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Virksomhedens største udfordring
Rul den røde løber ud - kineserne kommer
Bedre dialog skaber stærkere ledere
Stjerneadvokat og bagmandspolitiets hårdeste modstander
Sådan bevarer du dit engagement på jobbet
Forandringer kommer ikke - de skal skabes
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      


 

KONTAKT REDAKTIONEN


Industriens mænd: De skabte dansk erhvervsliv
ERHVERV:
I vores serie om de danske iværksættere, der skabe de virksomheder, som vi alle kender Idag, er vi denne gang nået til en af de helt store. H. N. Andersen og ØK - Østasiatisk Kompagni

- flere interviews om dette emne
Finans: Rigsretssag og pengemangel
ERHVERV:
Er amerikansk økonomi nu også for alvor på vej ned tempo og kommer der flere rentenedsættelser fra Fed?

- flere interviews om dette emne
Virksomheder har fundet nye veje til finansiering
ERHVERV:
Efter i en årrække at have beklaget sig over, at det har været svært at få en ja i banken, når firmaet skulle udvide og vokse, har mange virksomheder nu opdaget en ny mulighed.

- flere interviews om dette emneLedelse: Større kulturforskelle end man skulle tro
ERHVERV:
Der er store forskelle på kulturen, når man skal lede virksomheder i Danmark, Sverige eller Norge. Sådan fortæller chefen for Jaguar Land Rover i Skandinavien, Henrik Bang efter skiftet til at være leder for de to luksusmærker.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Havnene vil sælge deres grønne resultater

KORT NYT
Vi forventer at erhvervslivet arbejder ansvarligt

Økonomi: Fy for en skefuld
ERHVERV:
En serie af dårlige nøgletal fra USA har genoplivet recessionsfrygten i USA, men når Federal Reserve at redde økonomien? I Sverige bliver nøgletallene også tiltagende værre, men den svenske Riksbank har ikke opdaget det endnu.

- flere interviews om dette emne
Små virksomheder får nu Brexit hjælp
ERHVERV:
50 millioner skal hjælpe de mindste virksomheder i tilfælde af at briterne forlader EU uden en aftale

- flere interviews om dette emneEuroområdet vakler, men dansk økonomi modstår presset
ERHVERV:
Tysk økonomi er på vej I recession, men Danmark står godt rustet til at imødegå stormen. Også derfor bør finansloven for 2020 være vækstneutral.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Millioner skal hjælpe de små virksomheder digitalt

KORT NYT
Banker vil gøre mere for at stoppe hvidvask

Aktier tæt på nye rekordniveauer
ERHVERV:
Optimisme omkring handelskrigen og Brexit har sammen med den ventede rentesænkning fra Fed givet fornyet risikoappetit på de finansielle markeder.

- flere interviews om dette emneNy side 1

Ny side 1

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 
Ny side 1

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 
Ny side 1

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
3F’s Byggegruppe: Udenlandske virksomheder finder på alle mulige svink

Ledelse er afgørende for arbejdsglæden

Nu kan du få erhvervslån uden om bankerne

Eksport af økologiske fødevarer ny spydspids for Danmark

BoligJobordning bør udvides med langt større fradrag

Sætter ECB renten ned ?


Ny side 1

 

Sætter lige nu fokus på
 
Ny side 1
Danske virksomheder overser det sydlige Tyskland
TysklandDer ligger mange, mange milliarder og venter på de virksomheder, der kører ....Ny side 1

MEST AFLYTTEDE  21/10
ERHVERV LIGE NU

 
Finans: Rigsretssag og pengemangel

Virksomheder har fundet nye veje til finansiering

Ledelse: Større kulturforskelle end man skulle tro

Økonomi: Fy for en skefuld

Små virksomheder får nu Brexit hjælp

Euroområdet vakler, men dansk økonomi modstår presset

Aktier tæt på nye rekordniveauer

Andre folks penge

Vi elsker firma frokosten - men den skal skifte


Ny side 1

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 
Ny side 1
Stjerneadvokat og bagmandspolitiets hårdeste modstander
Bogen om forsvarsadvokat Ebbe Mogensen, der i årtier har kæmpet i retssalene for bl.a. ken....Ny side 1 TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Euroområdet vakler, men dansk økonomi modstår presset

Aktier tæt på nye rekordniveauer

Andre folks penge

Vi elsker firma frokosten - men den skal skifte

SuperMario slår til igen

Ledelse er afgørende for arbejdsglæden


Ny side 1

 
LYT MED I DAG:
 


Padovas botaniske have
Foto: HB News and Books
Brændende varm sommerdag over 30 grader i skyggen,


Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN

Ny side 1Hybrid bil på en helt anden måde


Elhybrid-bil, hvor man stadigt skal hælde benzin på. Men hovedparten af den energi, der bruges til acceleration samles op når man bremser. Og den nye Ford Mondeo HEV hybrid har adskillige andre fordele.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Rendyrket sportsvogn med en helt særlig oplevelse
Ny Toyota Supra er en bil i særklasse for dem der vil fornemme en ægte sportsvogn. Lyt med når Søren Clauding taler med Anders Tystrup, pressechef hos Toyota Danmark....


En bil du køber med hjertet
Den handler om en ny, elegant mellemklassebil. Peugeot 508 Blue HDi 130 er en coupe med masser af plads. Men det er også en bil, som folk på gaden lægger mærke til.....


Kører de for stærkt - så bestil en fartkontrol
For høj hastighed og uforsvarlig kørsel på landevejene på Sydsjælland, Lolland og Falster var medvirkende til en efterspørgsel på et system, der præventivt ville kunne nedsætte risikoen for ....


Stjernebil med frit valg mellem el og diesel
Ny Mercedes 300 som plug-in-hybrid giver ikke alene en fabelagtig køreøkonomi men også flere valg for, hvordan kombinationen af el og forbrændingsmotor skal kombineres. ....

Hvad sker der med bilerne, når de nye miljønormer ændres
Mazda har været hurtigt ud med at tilpasse deres biler til de miljøjkrav, der træder i kraft til september. I denne udgave af motormagasiden ser Søren Clauding på den nye Mazda CX3 1,8 SKYACTIV-D....

Det skal være sjovt at køre i en elbil
annonce tre spalter main
Annonce

Radio Update

MERE ERHVERV LIGE NU
RADIOUPDATE 21/10 - INTERVIEWS LIGE NU


Aktier tæt på nye rekordniveauer
ERHVERV:
Optimisme omkring handelskrigen og Brexit har sammen med den ventede rentesænkning fra Fed givet fornyet risikoappetit på de finansielle markeder.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Andre folks penge
ERHVERV:
Historien om den danske finanskrise. Krisens DNA fortælles med udgangspunkt i de mennesker, der udnyttede systemet til at lade andre betale for sig. Journalisterne Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg tager udgangspunkt i et af grådighedens ofre.....


- flere interviews om dette emneVi elsker firma frokosten - men den skal skifte
ERHVERV:
Stigende interesse for mad gør, at vi kræver større og større variation i frokosten - også den vi får på jobbet. Og det betyder at virksomhederne skifter mere og mere rundt mellem leverandør....


- flere interviews om dette emneSuperMario slår til igen
ERHVERV:
Stor lempelsespakke fra ECB. Alligevel stiger de lange renter lidt. Er markederne skuffede? Nationalbanken satte også renten ned og har nu verdensrekord i negative renter. Næste uge er det F....


- flere interviews om dette emneLedelse er afgørende for arbejdsglæden
ERHVERV:
Ledelse er afgørende for om medarbejderne oplever arbejdet som interessant og givende. Arbejdsglæde skabes gennem god ledelse, viser en analyse, som KORA – kommuner og regionernes forsknings....


- flere interviews om dette emneEksport af økologiske fødevarer ny spydspids for Danmark
ERHVERV:
Eksportserie 5
Radio updates serie om de fem vigtigste områder indenfor eksport. I dette femte og sidste afsnit ser vi på eksport af fødevarer, som stadigt er voksende. Og Dansk er....


- flere interviews om dette emneSætter ECB renten ned ?
ERHVERV:
Er det for tidligt at dømme Boris Johnson ude og får Mario Draghi sat et sidste fodaftryk på de negative renter, før han træder tilbage....


- flere interviews om dette emneSystemfejl i regeringens klimaudvalg
ERHVERV:
POLITIK:
Regeringen har nedsat et ’Udvalg for Grøn Omstilling’ med det formål at sikre samarbejdet på tværs omkring den grønne omstilling. Men det har skabt dyb undren i byggesektoren, at den nye b....


- flere interviews om dette emne


Radio Update

BØGER: ERHVERV OG LEDELSE
Vi har været i arkivet efter 3 særligt gode bøger om erhverv. Dem kan du høre i dag.

Ny side 1

Hvordan styrer 423 danskere landet?

Penge, politik og primadonnaer

Bankkrak - finanskrisen bliver til roman


Lyt med når Radio Update's Hanne Bærentzen taler med forfattere og udgiver. Her er tre forslag til bøger
om ledelse fra vores aktuelle arkiv hvor du også finder hundrede af andre titler.


Denblaafasan
ANNONCE
Besøg os nu - klik og se de spændende ting - køb online

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER