SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Ditlev Tamm: De klogeste og skarpeste - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Ditlev Tamm: De klogeste og skarpeste

ERHVERV:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forsiden fra forlaget
”Man indgik ikke længere højtidelige ølbryllupper, man førte en beskidt ølkrig”

Carlsberg og Heineken havde i april 2008 netop i fællesskab for en høj pris overtaget det skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N) – der var tale om et fjendtligt opkøb, der får ovenstående kommentar med på vejen fra Ditlev Tamm, som er forfatteren til et stort anlagt og flot gennemført stykke centralt dansk erhvervshistorie ’om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl’. Prissedlen på det skotske bryggeri var svimlende 108 mia kr, hvor Carlsberg stod for cirka 57 mia og Heineken for resten. Med dette opkøb er vi kommet 132 år frem i tiden, siden J.C.Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, og Ditlev Tamm begynder dengang:

25 september 1876 blev et monument over fysikeren H.C. Ørsted indviet i det nuværende ’Ørstedsparken’, og den dato blev af brygger Jacobsen valgt som stiftelsesdag for et fond til videnskabens fremme – et fond, som han i stiftelsesbrevet overdrog til Videnskabernes Selskab. Intet af det, som Jacobsen her gjorde var tilfældigt: Hans beundring for Ørsted var stor. Både var Ørsteds betydning som videnskabsmand nærmest uovertruffen, og samtidig så Jacobsen i ham også idealet af en borger, der havde bidraget med sin store viden og talent til samfundet. Det var idealer, der lå bryggeren på sinde: en produktion af kvalitetsøl måtte nødvendigvis være baseret på videnskab, specielt kemi. Videnskab først, så øl, skriver Tamm, som grundigt redegør for, hvordan forskellige sider af forskning helt konkret lå bag Jacobsens oprindelige ølproduktion – stor omhu med temperatur, kornarter, gæring og vandets kvalitet.

Jacobsen var gået grundigt til værks og tilbragte lang tid i Tyskland med studier af brygningsmetoder, hvor det var et vedvarende ønske for ham at få så meget viden, at han kunne brygge dansk øl af samme kvalitet som det tyske øl, han lærte at kende. I midten af 1840’erne begyndte han så at eksperimentere med lagring af øl efter de såkaldte bajerske metoder. Det blev en succes og i 1847 lod han bygge et komplet bajersk bryggeri ved Valby: dermed kommer Carlsberg ind i historien.

Hvorfor overdrog Jacobsen sit livsværk til Videnskabernes Selskab og lod det ikke blot gå i arv til sin søn, Carl, der jo også var brygger? Det var der flere grunde til, som Ditlev Tamm tænksomt redegør for: dels nogle negative, dels nogle positive. Den negative side af sagen ligger i, at forholdet mellem J. C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen nærmest livet igennem var problematisk, hvor faderen var mistroisk overfor sønnens evner som brygger. Men det hører bestemt med til historien, at striden mellem far og søn nåede at blive bilagt lige før faderen døde i 1887, og før fondets overtagelse af bryggeriet i 1888 med Carls helhjertede støtte. Den positive side ligger i bryggerens faste overbevisning om videnskabens store betydning for samfundet.”Det er nok verdens bedste ejerform”, siger professor Steen Thomsen om fondseje for store erhvervsvirksomheder, og det er i det lys interessant, at Carlsbergfondet er det første erhvervsdrivende fond her i landet – og muligvis det første i verden, skriver Tamm.

Men er så bryggeriet til for fondets skyld – for at tjene penge til videnskaben - eller er det fondet, der skal tjene bryggeriet og sørge for, at det bliver drevet bedst muligt? Det er et af bogens helt centrale spørgsmål og i løbet af fondets lange historie har balancen her flyttet sig en del frem og tilbage. Den historie, Ditlev Tamm fortæller, har som sin røde tråd ledelsen af fondet, ledelsen af bryggeriet og udviklingen i fundatsen. Det, som gør denne fortælling spændende, er hans klare fokus hele vejen igennem på de mennesker, der driver udviklingen.

Først fundatsen – for tanken er nok, at fundatsen jo er, som den var – for kan en fundats ændres? Det vigtige for Bryggerens udformning af fundats og testamente var at sikre bryggeriernes fremtid både mod overtagelse af fremmede og mod fald i kvalitet. Det mente han bedst skete ved, at bryggerierne blev drevet af Carlsbergfondet og af en kompetent ledelse. Den første ledelse var hans eget valg, men derefter skulle det være fondets opgave. I næsten 100 år stod fundatsen med sin oprindelige tekst, men i dag drives bryggerierne som aktieselskab i kraft af en række ændringer i fundatsen. Det skete første gang i 1970, hvor Carlsberg ved sammenslutningen med DFB (De Forenede Bryggerier, som også omfattede Tuborg) blev et aktieselskab og senere ved vigtige justeringer i 2000, 2007 og 2013. Det er ikke en let proces at gennemføre ændringer i en fundats, der jo er udtryk for stifterens sidste vilje, men det kan altså lade sig gøre, hvis ændringerne ses nødvendige for at opfylde selve formålet med fundatsen, et formål, som i dag kun kan tilgodeses ved, bryggeriet kan få ny kapital tilført. S. 431 - 435 Sådan er situationen for Carlsberg Group i dag – verdens 3. største og i stand til selv at opsluge andre, som f.eks. det nævnte skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N). Tamm er professor i retshistorie og dr. jur. Og det er tydeligt for læseren, at han er hjemme i juraens substans, sprog og spidsfindigheder. Det gør kapitlerne om fundatsen til både forståelig, afklarende og fascinerende læsning specielt i de afsnit, der forklarer, hvordan en fondsandel på 51% af aktiekapitalen kunne ændres til en stemmeretsmajoritet på 51%, sådan at fondet uden at miste sin bestemmende indflydelse kunne rejse kapital til bryggerierne.

Der er selvfølgelig mennesker bag alt dette,og forfatteren gennemgår hele rækken af bestyrelsesformænd i Carlsbergfondet og direktører for bryggerierne, og her tegnes mange fascinerende profiler af viljestærke personer: se f.eks. denne evaluering af forholdet mellem bryggeridirektør Poul Svanholm (1974 – 96) og fondsformand Kristof Glamann (1976-93): ”…meget tyder på, at det var så som så med hans [Glamanns] popularitet i bryggeriledelsen, og at han ikke havde gennemskuet, at den i forhold til ham altid korrekte og loyale Svanholm var godt træt af en bestyrelsesformand, der ikke rigtigt ville andet med posten end at positionere sig selv”.Et andet eksempel erSvanholms forgænger på posten som bryggeridirektør, A. W. Nielsen (1956-74), som Tamm karakteriserer som ”god til at sige sin mening om andre, men selv nærtagende”. Hans skræmmende hidsige temperament er der mange eksempler på i bogen. På den anden side understreges det også med mange eksempler, at A.W. Nielsen var ”vanvittigt dygtig og arbejdsom”.

Ditlev Tamm inddrager naturligvis udviklingen i de allerseneste år. Siden 1977 har alle fondets fem medlemmer også sidder i aktieselskabsbestyrelsen (Carlsberg a/s) og fondets formand har samtidigt også indtaget posten som aktieselskabsbestyrelsesformand – altså en meget vigtig nøglerolle. Her har forfatteren nogle meget principielle overvejelser om det hensigtsmæssige i denne konstruktion, som i dag typisk er fravalgt af andre erhvervsdrivende fonde – og heller ikke anbefales af erhvervsministeriet. Til gengæld peger Tamm på, at det hos Carlsberg er gået rigtigt godt med at forene de to poster under både de to foregående formænd og den nuværende, Flemming Besenbacher. Det hører så med til billedet, at en lang række aktører, som Ditlev Tamm har talt med, understreger, at det kun er fondets formand, der har spillet en aktiv rolle, medens de fire andre kun i ’meget begrænset omfang bidrager substantielt til bestyrelsesarbejdet’ i virksomheden.

Nu skal man jo ikke glemme, at fondet har ansvar for at tildele midler til videnskaben. Det er faktisk fondets hovedbeskæftigelse på månedlige direktionsmøder at behandle ansøgninger, som løber op i millioner hvert år. Men der ruttes ikke med pengene, og vi får da også en historie fra 1950 om, at det på et af fondets møder kom frem, at ’flere personer’ havde udtalt betænkelighed ved ’at professor Niels Bohr personligt kørte automobil, og et ønske om, at han fik en chauffør’. Bohr fik ikke en chauffør – i hvert fald ikke for fondspenge.

Nu vi er ved pengene: Bogen giver en række fascinerende indblik i størrelsen af aflønningen af de forskellige direktører. Med hensyn til fondet skriver Ditlev Tamm, at der de senere år er sket ”meget betydelige forhøjelse af honorarerne, som i dag gør Carlsbergfondet absolut lønførende med hensyn til aflønning af bestyrelsesmedlemmer”.

Forfatteren er selv medlem af Videnskabernes Selskab, og han fortæller i forordet, at initiativet til bogen kom fra Carlsbergfondets nuværende formand, professor Flemming Besenbacher. Denne havde i første omgang tænkt sig en gennemgang af de sidste 20 års historie, men Ditlev Tamm kom hurtigt frem til den overbevisning, at man måtte helt tilbage i historien for at forstå nutiden. Det er der kun grund til at være taknemmelig for – det er et imponerende værk, hvor forfatteren med stor entusiasme formår stramt at fastholde de historiske og juridiske tråde og alligevel får plads til de tilknyttede laboratorier og til omtale af Frederiksborg Slot, Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet.

Det virkeligt fine ved bogen er, at den på grund af det levende og engagerende sprog er interessant for ikke-fagfolk, og samtidigt (vil jeg tro) også for fagfolk såvel historikere som jurister. Ditlev Tamm har nemlig skrevet ud fra fortrinsvis primære kilder, og bogen er udstyret med et fint noteapparat, som er specielt interessant, fordi forfatteren har arbejdet ud fra Carlsbergfondets eget arkiv. Her er også inddraget voldsomt interessant stof, der ikke har set dagens lys, siden det blev lagt ind på arkivhylden. Der er en fin oversigt over disse arkivalier og anvendt litteratur samt et register, som dog desværre kun omfatter personnavne.

Der er mange billeder i bogen – alle sammen tæt begrundet i teksten og i fremragende skarphed, da der er valgt en fin kvalitet i papir (derfor er bogen også meget tung at håndtere, men det må man leve med!)

Omslaget skyldes Simon Lilholt/Imperiet, og her er en virkelig finesse, man let kan overse: Prøv at tage omslaget helt af og se på dets bagside! Gyldendal har udgivet værket.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio UpdateHØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Sådan bevarer du dit engagement på jobbet
Forandringer kommer ikke - de skal skabes
Hanne Sindbæk: De renfærdige, Fortællingen om Novo Nordisk
Sådan forebygger du stress
Kompleksitet - virksomhedens største udfordring
Kollegial sparring er mere end blot hygge
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      


 

KONTAKT REDAKTIONEN

50 år efter månelandingen: Danmark høster stadigt fordelene
ERHVERV:
For halvtreds år siden i disse dage, sad hele verden klistret til TV skærme for at følge den første mand på månen. Og siden har opdagelserne i universet også givet fart til dansk erhvervsliv. Hør hvordan.Inflationstal peger i hver sin retning
ERHVERV:
Den amerikanske nationalbank, fed, signaler forventninger om rentenedsættelse og bringer aktier i nyt rekordniveau. Inflationstal fra Sverige og Norge peger hver sin vej, mens inflationen er forsvindende lille i Danmark.

- flere interviews om dette emne
Flymad kan være lækker mad
ERHVERV:
Flymad behøver ikke at være kedelig. Det vil Spies’ eget flyselskab, Thomas Cook Airlines, bevise på udstillingen ”Ferie for Alle” i Herning fra den 20. til den 22. februar. Selskabet har fået seks nye A321-fly med nye flystole med ekstra benplads. På udstillingen indrettes en ”mini-kabine”, hvor gæsterne ikke alene kan teste de nye ergonomiske stole, men 100 gæster vil også kunne testsmage selskabets flymad ved tre daglige prøvesmagninger, fortæller kommunikationschef Torben Andersen.

- flere interviews om dette emneNy hofleverandør: Det handler om at gøre sig umage
ERHVERV:
Tapetserer Mette Palsteen fik en helt særlig e-mail fra Hoffet. I forbindelse med H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april 2019 havde Dronningen udnævnt hendes virksomhed til ny Kongelig Hofleverandør. En fornem titel, som kun 100 danske virksomheder har lov til at bruge.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Danmarks historiens største sag om løndumping truer Metroen

KORT NYT
Supermarked uddeler 15 millioner til de ansatte

Stjerneadvokat og bagmandspolitiets hårdeste modstander
ERHVERV:
Bogen om forsvarsadvokat Ebbe Mogensen, der i årtier har kæmpet i retssalene for bl.a. kendte erhvervsfolk, der tiltales for økonomisk kriminalitet.

- flere interviews om dette emne
Verdensøkonomien skranter, men aktiekurserne sætter nye rekorder
ERHVERV:
Lyt med når Helge J. Pedersen og Morten Lund analyserer de seneste trends i verdensøkonomien og den kommende uges begivenheder på de finansielle markeder.

- flere interviews om dette emneKlima: Erhvervslivet skal tilpasse sig forandringerne i klimaet
ERHVERV:
DMI forskere forudser problemer i forbindelse med klimaet. Stigende vandstand, kraftigere regnskyl og hedebølger. Men det er umuligt at sige, om vi vil opleve flere storme eller mere blæsevejr, fortæller meteorologerne.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Millionbøde for at opbevare kundedata

KORT NYT
Alt for mange motorcyklister ser stort på farten

Kombinationen lys idé og ny teknologi
ERHVERV:
INNOVATION
Fremtidens intelligente plastik er renere og grønnere at producere og nemmere og billigere at genanvende.


- flere interviews om dette emneNy side 1

Ny side 1

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 
Ny side 1

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 
annonce spalte 3
Annonce

Ny side 1

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Korte lærlingeaftaler er en fornyelse af erhvervsuddannelserne

Flertal bag regeringen er skrøbeligt

Familierne der skabte dansk erhvervsliv

Politiker, Sønderjyde og Folketingets nestor

Digitalisering er også for små virksomheder

Statsministrene: Da Danmark var på falittens rand


Ny side 1

 

Sætter lige nu fokus på
 
Ny side 1


Ny side 1

MEST AFLYTTEDE  18/7
ERHVERV LIGE NU

 
Ny hofleverandør: Det handler om at gøre sig umage

Stjerneadvokat og bagmandspolitiets hårdeste modstander

Verdensøkonomien skranter, men aktiekurserne sætter nye rekorder

Klima: Erhvervslivet skal tilpasse sig forandringerne i klimaet

Kombinationen lys idé og ny teknologi

Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt

Sådan foregår spillet om magten på Christiansborg

Familievirksomhederne har det svært

Glem ikke infrastrukturen i regeringsgrundlaget


Ny side 1

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 
Ny side 1
Hanne Sindbæk: De renfærdige, Fortællingen om Novo Nordisk
Foto af forsiden fra forlaget
”Kom ind og luk døren og hold godt....Ny side 1 TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Klima: Erhvervslivet skal tilpasse sig forandringerne i klimaet

Kombinationen lys idé og ny teknologi

Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt

Sådan foregår spillet om magten på Christiansborg

Familievirksomhederne har det svært

Glem ikke infrastrukturen i regeringsgrundlaget


Ny side 1

 
LYT MED I DAG:
 


Anne Hjernøe: Stærk, let og mæt
Foto af forsiden fra forlaget
Jeg har maden som arbejdsplads, legeplads og fokuspunkt hver evig eneste dag,


Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN

Ny side 1Kogebog: Man tager en alligator


Læser du kogebøger for selv at gøre kokkene kunsten efter i køkkenet, kan det blive svært med denne. Den starter nemlig med: Man tager en Alligator.... Men du kan faktisk selv være med ved kogeblusset derhjemme.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Anh Lê: LêLês Gadekøkken
MAGASIN:
Grønt, fedtfattigt, krydret og med mange urter – sådan introducerer Anh Lê sit vietnamesiske gadekøkken. Foto af forsiden fra forlaget
....


Så skal der Italiensk mad i de danske gryder
Tag med på besøg i et italiensk køkken i Danmark, hvor gourmet-kokken fortæller om sine opskrifter, som du selv kan gøre ham efter derhjemme....


Brød og kager
Gå trygt i gang med opskrifterne i Trine Hahnemanns nye bog - hun har gennemtestet dem i detaljer hver og en af de over 100 lækre veje til brød og kager.....

annonce tre spalter main
Annonce

Radio Update

MERE ERHVERV LIGE NU
RADIOUPDATE 18/7 - INTERVIEWS LIGE NU


Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om den københavnske smørhandler, der gjorde sin tiger verdenskendt.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Sådan foregår spillet om magten på Christiansborg
ERHVERV:
Folkestyrets dramatiske historie fra Grevinde Danner til Anders Fogh. En bog af den erfarne Christiansborg journalist Kaare R. Skou som har skrevet bogen Land at lede.....


- flere interviews om dette emneFamilievirksomhederne har det svært
ERHVERV:
De familieejede virksomheder er grundstammen i Dansk Erhvervsliv. Men selv om de har succes har de det også svært. Det handler dette andets afsnit i serien om de familieejede virksomheder om....


- flere interviews om dette emneGlem ikke infrastrukturen i regeringsgrundlaget
ERHVERV:
POLITIK:
Valgkampen er overstået, og nu gælder det realiteternes verden med udarbejdelse af et grundlag for den kommende regering.....


- flere interviews om dette emneGode råd om, hvordan du får mere ud af din net-butik
ERHVERV:
Magasinet giver dig bunkevis af gratis råd til, hvordan du får mere værdi ud af din netbutik. Det er Meremobil's John G. der lokker et væld af gode råd ud af en af landets eksperter.....


- flere interviews om dette emneHvad sker der med bilerne, når de nye miljønormer ændres
ERHVERV:
Mazda har været hurtigt ud med at tilpasse deres biler til de miljøjkrav, der træder i kraft til september. I denne udgave af motormagasiden ser Søren Clauding på den nye Mazda CX3 1,8 SKYAC....


- flere interviews om dette emneKorte lærlingeaftaler er en fornyelse af erhvervsuddannelserne
ERHVERV:
- Hensigten er totalt skredet, og når Dansk Byggeri direkte går ud og anbefaler deres medlemmer at bruge korte aftaler, mener fagbevægelsen og kalder det ’et brud på tre-partsaftalen’....


- flere interviews om dette emneFamilierne der skabte dansk erhvervsliv
ERHVERV:
I dette magasinprogram handler det om de familieejede virksomheder, der er grundstammen i Dansk Erhvervsliv. Vi kender mange af dem, men nu kan du høre, hvordan de drives og hvorfor.....


- flere interviews om dette emne


Radio Update

BØGER: ERHVERV OG LEDELSE
Vi har været i arkivet efter 3 særligt gode bøger om erhverv. Dem kan du høre i dag.

Ny side 1

Andre folks penge

Hvordan styrer 423 danskere landet?

Penge, politik og primadonnaer


Lyt med når Radio Update's Hanne Bærentzen taler med forfattere og udgiver. Her er tre forslag til bøger
om ledelse fra vores aktuelle arkiv hvor du også finder hundrede af andre titler.


Denblaafasan
ANNONCE
Besøg os nu - klik og se de spændende ting - køb online

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER