SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget

Værket er en antologi – en samling på 11 artikler eller essays. Den første artikel introducerer Cæsar, hans familie, hans livsforløb og både militære, politiske og private bedrifter og forklarer overvejelserne bag de 10 øvrige artikler. Seks af dem fokuserer på Cæsar i hans samtid og fire af dem diskuterer eftertidens opfattelse af ham.Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær har redigeret værket – det er gjort med stor omhu – med et minimum af gentagelser og sådan, at de forskellige kapitler ligesom har hængsler til hinanden.

Hvad står der så i disse essays? Jamen, det er et rent skatkammer af viden – omhyggeligt dokumenteret gennem velvalgte tekstcitater og relevante kort, oversigter og smukke illustrationer.

Hvis man vil kende Cæsar (100 – 44 f.v.t.), er det umuligt at komme uden om Cicero (106 - 43 f.v.t.). Disse to politikere, talere og forfattere kendte hinanden personligt og kom i de samme romerske cirkler. Medens Cicero var konservativ i sin politiske holdning ogmest af alt ønskede at holde fast i republikken som styreform, var Cæsar ’opportunistisk og ukonventionel’, forklarer Henriette van der Blom i kapitlet Cæsar og Cicero i Rom. Hun understreger, at Cæsars eneherredømme af Cicero blev anset for en forbrydelse og dokumenterer dette ved et citat fra værket Om pligterne, hvor Cicero et halvt år efter drabet på Cæsar fordømmer ham som tyran og skriver, om en sådan mand, at ”det er moralsk korrekt at dræbe [ham]”. Et synspunkt vi kommer til at møde igen i den tidlige renæssances norditalienske bystater specielt i Firenze, som i perioden omkring år 1400 var truet af Milanos fyrste. Her betød politisk frihed fraværet af en enehersker, forklarer Marianne Pade i sit kapitel Måtte de dræbe Cæsar? Hun beskriver, hvordan de forskellige bystater spejler sig i enten Brutus og Cassius, der dræbte tyrannen for at få den frie republik tilbage – eller også ser bystatens fyrste som en (beundret) arvtager til det romerske kejserdømme personificeret ved Cæsar og navnlig Augustus. Pade runder af med en flot og tankevækkende gennemgang af Shakespeares Julius Cæsar. Hun peger på, at Brutus er den person, der fylder mest i dramaet – som alligevel bærer Cæsars navn. Og hvorfor nu det? ”...fordi Shakespeare bruger Cæsarskikkelsen som en anledning til at diskutere emner som magt og menneskelighed, den enkelte og fællesskabet, loyalitet og ansvar”, slutter Pade – og har her elegant fortalt læserne om, hvorfor den foreliggende bog er væsentlig og aktuel.

Udover politiker og hærfører var Cæsar en produktiv forfatter. Blandt denallermest hyppigt læste latinske litteraturer hans værker Gallerkrigen og Borgerkrigen, skriver Per Methner Rasmussen i kapitlet Forfatteren Cæsar. I en knivskarp analyse af forskellige passager i Gallerkrigen viser Methner, hvordan Cæsar ved en suveræn manipulation af det latinske sprog formår at give det indtryk, at ”når andre ikke kan finde ud af tingene, kommer Cæsar lynhurtigt og klarer sagerne”. Tilsvarende i Borgerkrigen, hvor Cæsar ikke står overfor fjendtlige gallere, men hvor modstanderne er hans egne politiske fjender. Her retfærdiggør han retorisk sine handlinger, samtidig med at han understreger sine mange forsøg på at få forhandlinger i gang. Det endte dog alligevel i borgerkrig, men det var så ikke hans fejl. Ja, ”Cæsar er en fremragende manipulator”, konkluderer Methner, og disse retoriske greb med 2000 år på bagen kan man jo så stadig gå og tænke over i dag.

Hvis Cæsar var den store manipulator, var hans adopterede søn Octavian, (senere Augustus) den store selviscenesætter – som den naturlige politiske arvtager til Cæsar. Det ses allerede i Octavians dramatisk koreograferede begravelsesoptog til ære for sin adoptivfar, sådan som Jan Kindberg Jacobsen og Rubina Raja beskriver det i deres fælles kapitel Cæsar og hans portrætter. Allerforrest i optoget lå den myrdedes gennemhullede og blodige toga og på ligbåren lå en voksstatue af Cæsar med sårene fra de 23 knivstik. Der er til nutiden ingen portrætter overleveret, som man med sikkerhed kan sige er af Cæsar – bortset fra mønterne. Der er generelt ingen mangel på portrætter af romerske herskere, men kun i form af marmorkopier af oprindelige bronzer, som ikke mere findes. Jacobsen og Raja identificerer i alt 17 som mulige sådanne Cæsarportrætter i marmor, men de stammer alle fra tiden efter hans død. Nærværende anmelder savner nu et enkelt portræt – den såkaldte og omdiskuterede Arlesbuste, fundet på bunden af Rhône i 2007.

Cæsars krige og triumfer er titlen på det følgende kapitel, hvor Carsten Hjort Lange tager fat i forholdet mellem borgerkrig og triumf. Med Cæsars evner som manipulator i baghovedet er det ikke svært at se muligheder for en del triumfer i hans lange karriere som hærfører. Kun fravalgte han triumf efter sejren over Pompeius ved Pharsalos i år 48. For hvad gør man efter en sejr i en borgerkrig? ”Cæsar forsøgte sig med …. mildhed, men betalte med sit eget liv”, skriver Lange. Til gengæld lovede hans adoptivsøn, Augustus, at hævne Cæsar, da han gik i krig mod hans mordere.

I kapitlet Cæsars Rom tager forfatteren Sine Grove Saxkjær læseren på en virtuel spadseretur gennem byen, hvor man ser de senrepublikanske monumenter og andre levn være i fåtal sammenlignet med, hvad kejsertiden har efterladt sig af imponerende bygninger– nogle naturligvis i bedre forfatning end andre. Men Saxkjær viser, at Cæsar faktisk havde omfattende byggeprojekter i Rom. Det centrale element på det forum, der bar hans navn, var templet til Venus Genetrix, altså Venus Stammoder. Venus var nemlig i flg. den romerske tradition stammoder tiljuliernes slægt – og dermed til Gajus Julius Cæsar.

Kapitlet Cæsar og Kleopatra behandler Cæsar i hans egen samtid, men der tages nu også hul her på eftertiden, for den første illustration i kapitlet er en filmplakat med Elizabeth Taylor som Kleopatra. Det er mytetungt stof, vi her har med at gøre, skriver Anne Marie Nielsen og henviser til ikke bare film, men billedkunst, TV-serier og computerspil – kan man nå ind til en historisk virkelighed her? ”svaret må være et rungende måske!”, skriver forfatteren. Efter at have slået Pompeius ved Pharsalos i 48 kom Cæsar til Ægypten,og i et halvt års tid slog han sig ned hos Kleopatra. Cæsar tog tilbage til Rom, hvorKleopatra dog senere dukkede op sammen med sin og Cæsars lille søn, Cæsarion. Ja, det er det stof som store romaner og film er lavet af, fremgår det af dette fascinerende essay.

I Cæsar i historieskrivningen peger forfatteren Jesper Majbom Madsen på, at Cæsar i den grad stadig, ligesom i sin egen tid, deler vandene – var han en tyran eller en visionær statsmand? Den tyske historiker Theodor Mommsen er på den fløj, der så Cæsar som den, der for alvor tog fat i at løse nogle af Roms store sociale udfordringer og f.eks. bidrog til stærkt tiltrængte jordreformer, medens andre mener, at han simpelthen gik efter magten for magtens egen skyld. Faktisk regerede han jo kun i cirka fire år, så det er forbløffende, hvilket aftryk han har sat på eftertidens historieskrivning.

Lars Kjær opstiller i sit essay Cæsar i middelalderen en elegant modsætning mellem på den ene side middelalderens tyske kejsere, der opfattede sig selv som direkte arvinger af de romerske kejsere og spejlede sig i netop de egenskaber ved Julius Cæsar, som de selv mente at besidde. På den anden side har vi så de samtidige britiske historikere, der brugte Cæsars invasion af Britannien til at bevidne egen fordums storhed ved beretninger om, hvordan briterne heltemodigt kæmpede mod Cæsars invaderende tropper.

Cæsar i Danmark har Trine Arlund Hass stået for. Hun inddrager tre forfattere: Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og Sophus Clausen, hvor det nok mest interessante er hendes detaljerede gennemgang afSophus Clausens digt Cæsarer. Det er et klart politisk digt, der første gang blev trykt i 1891 og igen i omarbejdet form i 1917. Det er vildt interessant, også fordi Hass har gjort et stort filologisk arbejde ud af vurdering og sammenhold af de forskellige udgaver.

Hvem vil have glæde af at læse bogen? De fleste kender jonavnet ’Cæsar’, men ved ikke hvem han var, hvad han foretog sig – eller hvordan og hvorfor han har sat sig spor i europæisk historie, politik og litteratur op til nutiden. For den gruppe vil bogen være alletiders. Ikke mindre velkommen vil bogen være til at genopfriske viden om manden Cæsar og til at hente ny viden om hans efterliv for dem, der i forvejen har en faglig baggrund. Det er et fremragende værk om Cæsar, manden og myten hvor nærværende anmelder på mere end 2000 års afstand nu er nået til den konklusion, at manden er myten.

Forfatterne er alle sammen eksperter indenfor det felt, de skriver om. Deres stilling/titel/ansættelsessted står der ikke noget om – det må være en bevidst beslutning, men hvis man gerne vil vide noget om forfatterne, så er de alle sammen kun et par sekunders søgning væk.

Det er lidt ærgerligt, at de forholdsvis få citater på græsk er skrevet med latinske og ikke med græske bogstaver. Hvis man ikke læser græsk, får man alligevel næppe noget ud af de transskriberede tekststumper.

Efterskriftet fortæller, at baggrunden for bogens udgivelse er helt aktuelle udgravninger af hidtil uudforskede dele af Cæsars Forum. Disse udgravninger samarbejder med et forskningsprojekt: Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner.

Efter hvert kapitel er der en grundig bibliografi, og sidst i bogen findes tillæg med: Ordforklaringer, Indeks, omhyggelig billedkreditering og en meget nyttig tidslinje. Sidstnævnte slutter med 2007 og computerspillet Assassin’s Creed. Nærværende anmelder må indrømme her at være totalt blank – og røber formodentlig dermed noget om sin alder.

Bogen udgivet af Aarhus Universitetsforlag er på 262 smukke sider papir i fin kvalitet, der lader de mange illustrationer stå knivskarpt. Jørgen Sparre har stået for omslag og sats, som med Chaparral Pro på lækkert papir (130 g Arctic Volume) gør teksten behagelig at læse.

Forlaget stiller en smagsprøve til rådighed i form af store dele af bogens første kapitel.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio UpdateHØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Træsko-slaget ved Køge
Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten
Runestenen i Jelling var fuld af farver
Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
Historien om Amalienborg
Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Jesper Nielsen: Landet under landet – rejser i det gamle Mexico
MAGASIN:
Majs, tomater, bønner, chili, peberfrugt, squash – for slet ikke at tale om kakao


Peter Olesen: Mine stillesteder
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Forfatteren holder meget af ro og stilhed,


Trap Danmark: København II
MAGASIN:

Foto af forside fra forlaget
Én kommune – 10 bydele – og hvor er Københavns bydele forskellige.


Morten Brink Iwersen: Hitlers Danmarksbilleder
MAGASIN:

Foto af forside fra forlaget
”Da Førerens fotograf Walter Frentz rejste gennem Augustoprøret”, sådan lyder bogens undertitel.Trap Danmark: København I
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Københavns Kommune har en kystlinje på imponerende 120 kilometer,Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten
MAGASIN:
Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget


Dansk boligmarked i topform – men hvad sker der, når renten stiger?
MAGASIN:
Udviklingen på det danske boligmarked har været den store positive overraskelse under coronakrisen. Antallet af handler er øget og priserne er steget. Begge dele hjulpet godt på vej af meget lave renter. Men hvordan ser fremtiden ud?

Lars Tvede: Bobler, bullshit og børsfest
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Fra nu af vil jeg spise risiko til morgenmad”, tænkte Lars Tvede,

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Gør kunden god igen
Søren Bechmann har sammen med Pernille Hirshals skrevet en tankevækkende bog - blandt ande....NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

MEST POPULÆRE 
MAGASINER LIGE NU

 
Peter Olesen: Mine stillesteder

Trap Danmark: København II

Morten Brink Iwersen: Hitlers Danmarksbilleder

Trap Danmark: København I

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten

Dansk boligmarked i topform – men hvad sker der, når renten stiger?

Lars Tvede: Bobler, bullshit og børsfest

Nina Ewald og Poul Petersen: Design med græsser

Hanne Sindbæk: Seier – et roadtrip

Nordkysten – fortællinger fra Nordsjælland


 
 
MAGASIN

Jesper Nielsen: Landet under landet – rejser i det gamle Mexico
Majs, tomater, bønner, chili, peberfrugt, squash – for slet ikke at tale om kakao ....


 

Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Kampen om EUs hjælpepakker er gået i gang
Selv om Corona hjælpen fra Eu har lange udsigter, er kampen om de penge som blandt andre d....Familierne der skabte dansk erhvervsliv
I dette magasinprogram handler det om de familieejede virksomheder, der er grundstammen i ....

Den nye 500 krone seddel har en bagside
Vi har fået en ny pengeseddel. Magen til den gamle men forbedret i sikkerhed. Vi kaster et....


TRE MAGASINER OM HISTORIE


MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

En europæisk Danmarkshistorie

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Jonas Bonnier: HelikopterkuppetAnnonce

TEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Ledere skal lære at tale med de ansatte


"Folkene kan lide at være på arbejde"


Håndværkere skal lære at være bedre ledereRADIO UPDATE:
Nina Ewald og Poul Petersen: Design med græsser
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Ikke et ondt ord om græsplæner til at sidde på, lege på og spille bold på, men græsser giver rigtigt meget mere natur i haver og anlæg.


RADIO UPDATE:
Hanne Sindbæk: Seier – et roadtrip
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”I valutahandel er der kun en eneste, man kan skyde skylden på, hvis det går ad helvede til, og det er en selv”.


RADIO UPDATE:
Nordkysten – fortællinger fra Nordsjælland
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
I Nordsjælland er naturen og kulturen blandet sammen i en grad, så det kan være svært at skille de to ting ad.


RADIO UPDATE:
Thomas Harder: De uønskede
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Bogen fortæller om de næsten 250.000 tyske flygtninge, der ankom til Danmark i de første måneder af 1945. De allersidste af dem forlod Danmark 15. februar 1949.


RADIO UPDATE:
Lone Frank: Størst af alt – Om kærlighedens natur
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Jeg var nødt til at finde ud af, hvordan man overhovedet skal forstå kærligheden”,


RADIO UPDATE:
Peloponnes – et rejsenummer fra tidskriftet SFINX
MAGASIN:
Her er 14 korte, men tætskrevne artikler om enestående steder på denne græske halvø – som er så meget mere end sol, strand og sand.

RADIO UPDATE:
Arno Saar: Sneen under sneen
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Måske kunne jeg egentlig godt tænke mig at dirigere trafik, hvis jeg så kunne slippe for at se flere mordofre”,


RADIO UPDATE:
Lotte Bjergbæk: DNA
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Et menneske vil typisk bære rundt på ca. 250 gram DNA. Ikke en voldsom stor brøkdel af et menneske – men afgørende for alle dette specielle menneskes egenskaber.


RADIO UPDATE:
Elena Ferrante: Voksnes løgnagtige liv
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”To år før min far forlod os, sagde han til min mor at jeg var virkelig grim”.


RADIO UPDATE:
Caroline Albertine Minor: Hummerens skjold
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”På væggen over sofaen hænger en ægte Lundstrøm. Den nøgne kvinde er malet med brede, sikre penselstrøg. …..men ansigtet er tomt som et æg. Der er hverken øjne, næse eller mund.”


3 GODE BØGER PÅ 
RADIO UPDATE

LYT TIL 3 BOGINTERVIEWS FRA RADIO UPDATE's MAGASINREDAKTØR 
- RADIO DER GIVER MENING

Iben Mondrup: Tabita

Andrea Camilleri: Pottemagermarken

Jan Kjærstad: Mr. Woolf


RADIO UPDATE KULTUR OG FRITID


Ny hybrid fra Honda sætter ny standard
Ekstra god plads når sæder flyttes rundt - et system som Honda har taget patent på. En benzinmotor og en selvladende elmotor, som er den, der driver bilen. Lyt med når vi tester den nye Honda Jazz Hybrid.....FORTÆL OM RADIO UPDATE:.

Giv en du kender en oplevelse - helt gratis.

Selv om vi har mere end 30.000 aflytninger af vores interviews, er der stadigt mange, der ikke kender RadioUpdate. Gør dine venner og bekendte en tjeneste. Send dem en e-mail, og fortæl dem om vores netside - så de også kan få oplevelsen af at lytter til os via nettet.


Lars Tvede: Bobler, bullshit og børsfest
Foto af forside fra forlaget
”Fra nu af vil jeg spise risiko til morgenmad”, tænkte Lars Tvede,


Nina Ewald og Poul Petersen: Design med græsser
Foto af forside fra forlaget
Ikke et ondt ord om græsplæner til at sidde på, lege på og spille bold på, men græsser giver rigtigt meget mere natur i haver og anlæ....


Hanne Sindbæk: Seier – et roadtrip
Foto af forside fra forlaget
”I valutahandel er der kun en eneste, man kan skyde skylden på, hvis det går ad helvede til, og det er en selv”. ....


Ny smartphone: Fairtrade-guld og genbrugsplast
Kom tæt på en anderledes smartphone og hør hvorfor din 5G-telefon ikke nødvendigvis fungerer på 5G-nettet i denne udgave af Tech-magasinet meremobil.....

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER