SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.

Da de sidste gletsjere smeltede bort for ca. 10.000 år siden, var hele områdets små 500 km2 en lille del af et kæmpestort område, som var landfast med både Sverige og England. Mennesker begyndte at bosætte sig i området, men havniveauet steg og steg. Sin nuværende form fik Øhavet for omkring 2.000 år siden, og stenalderfolkenes bopladser ligger i dag druknet, medens deres landskabers højdedrag og bakker blev til øer og holme i det nuværende Sydfynske Øhav. Når vi taler geologiske perioder, er det et forbavsende kort øjeblik siden.

Faaborg-Midtfyn kommune er Fyns største og strækker sig fra lige syd for Odense og ned til kysten, hvor den nordligste del af landskabet er en moræneslette, som så går over i randmorænernes langt mere varierede og kuperede landskab, som vi i dag kender som de dejlige Fynske Alper. Det betyder, at kommunen både har et kystområde og et bakkelandskab med hver sit mikroklima. Der er masser af søer og vandløb i kommunen – et af vandløbene er Odense Å, som altså har sit udspring på den anden side af kommunegrænsen inden den efter 60 km løber ud i Odense Fjord.

Det er et kendetegn for Traps bogværk, at man både kan læse om geologi, natur og historie – her kan man så læse, at den første direkte omtale af Faaborg er fra 1229, hvor kong Valdemar Sejr skænkede både borg og by (Købstad) til sin portugisiske svigerdatter Eleonora. Men hun døde ret kort tid efter – og straks fik kongen besiddelserne tilbage igen, kan man læse sig til. Valdemar Sejr har nok ikke haft de bedste minder fra stedet, for i 1223 var han med sin 14-årige søn på jagt på Lyø, lige ud for Faaborg. Med på jagten var så også greven af Schwerin, Henrik den Sorte. Han var små ti år forinden blevet tvunget til at aflægge lens-ed til kongen, og nu benyttede han jagtselskabet til at tilfangetag kongen og hans søn. Det kostede Valdemar Sejr både to år i fangenskab, tab af nyligt erobrede områder i Nordtyskland og en kolossal løsesum, før han blev frigivet. Den sidste historie, som jeg her refererer, er en ud af mange indsatte historier eller forklaringer, som forfatterne ikke har ment skulle med i den meget stramme hovedtekst, men som på den anden side er værdifulde. Et par andre eksempler er grundige forklaringer på betydningen af et stednavn, hvor forstavelsen ’faa-’ i Faaborg kan ledes tilbage til at betyde noget med ræve. Eller en lille, men grundig, og nyttig indføring i fynsk rygeost, som nærværende anmelder kan fortælle er berømt og lovprist hos ostekendere i Italien, som ellers godt kan det med oste selv. Der er rigtigt mange af disse uddybende tekster – de er på lys, blå baggrund og virkelig læseværdige.

Faaborg Museum har en fremtrædende placering i byen bestemt ved at konservesfabrikant Mads Rasmussen i 1910 åbnede det første Faaborg Museum i en del af sin egen lejlighed i Konservesgården, derpå købte han en lang, smal grund lige ved siden af og valgte arkitekt Carl Petersen til at tegne et egentligt museum. Her er alt smukt og passer mere end fint sammen indenfor, og udenfor markerer bygningen sig markant uden at larme.

Som altid i Traps gennemgang af de enkelte kommuner er der naturligvis også stof om det politiske landskab – og her ved Faaborg er det spændende at dykke ned i begivenhederne ved kommunesammenlægningen i 2007. Her var der tale om fem kommuner: Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev. Læs i dette afsnit historien om, hvordan det gik til, at Ringe blev den administrative ’hovedstad’ og hvert andet kommunalbestyrelsesmøde afholdes i Faaborg og hvert andet i Ringe – det er næsten som Bruxelles/Strassbourg.

Svendborg kommune er næsten helt dækket af frugtbart moræneler, der bliver brugt til landbrug og gartneri for 64% vedkommende, så der er mindre plads til naturen, men den hæges der til gengæld om. F.eks. kan hasselmusen glæde sig over den faunabro, der i 2008 blev bygget henover Svendborgmotorvejen,og i august 2021 blev en af disse små gnavere for første gang fotoregistreret på broen.

Danmarks største sten, Dammestenen, er 10 meter høj og anslås til at veje ca. 1000 tons. Det er en vandreblok slæbt med af isen formodentlig fra Sverige. Den ligger lige nordøst for Hesselager Kirke, og sagnet fortæller, at det var en troldkvinde, der kastede stenen efter kirken, fordi hun var træt af at høre på klokkerne.

Billederne er hele vejen igennem gennemført flotte – naturligvis i høj grad de store fotos henover et helt opslag, som indleder hvert kommune-kapitel, men også alle de andre. Jeg tror, at fotografen har en særlig begejstring for fugle. Der er f.eks. billeder af en elegant sølvhejr, en sulten rovterne og enhavterne, der allerede har fundet sit bytte i form af en børsteorm. Læseren får også meget at vide om fugle – f.eks. om sidstnævnte terne, som yngler i noget brakvand ved Bøjden, og så allerede i juli/august flyver ned langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvor nogle af dem bliver, medens de fleste fortsætter til Antarktis og overvintrer der. Det er nu ikke kun fuglefotos, der har spændende tekster – det gælder næsten alle billeder – også de gamle sort-hvide.

Hvis man ser på Langeland med geologiske øjne, er der meget der fanger blikket – der er ikke mindre end 700 af de såkaldte hatbakker. De er ganske vist af lidt forskellig størrelse, men ligger nærmest i lange kæder i øens længderetning. De, er som navnet antyder, nærmest lidt kuppelformede, og de er allesammen dannet på samme måde: efterhånden som isen smeltede, gled sand og grus ned i søer af det smeltevand, der opstod i randen af den, og da isen var helt væk, lå bakkerne der.

Den første rigtige folketælling fandt sted i 1787, og da var der 10.604 indbyggere på hele Langeland. Tallet steg så gennem årene og toppede i 1925 med antallet 21.905 – altså mere end en fordobling. Tallet faldt så igen og i 2007 var der kun lige under 14.000 mennesker på øen.

TRAP har nået at få sagen om et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle i Holmegaard på Langeland med: sagen startede 19. maj 2021 med en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og sluttede kun en lille uge senere, da der var et folketingsflertal mod planen, som havde mødt stor lokal modstand på Langeland.

Langelandsfortet, Danmarks første koldkrigsmuseum er blevet en stor attraktion på øen – fortet åbnede som museum i 1997 – 45 år efter at folketingets finansudvalg havde vedtaget at bygge fortet, som skulle overvåge trafikken af Warszapagtens skibe gennem Langelandsbæltet og Storebælt – fortet blev så bygget samme år. Langelandsfortet er en del af Langeland Museum, der også rummer en arkæologisk udstilling i Rudkøbing.

Der er i Rudkøbing, at H.C. Ørsted blev født i 1777 (og hans næsten lige så berømte bror, A.S. Ørsted, året efter). Hans forældre ejede byens apotek på Gåsetorvet – det er stadig i drift, og lige overfor står Bissens statue af H. C. Ørsted.

Ærø er en af landets mindste kommuner – og blev først en del af kongeriget Danmark i 1867. Indtil da havde Ærø været en del af hertugdømmet Slesvig. De to store byer, Ærøskøbing og Marstal både har været og er meget forskellige. Ærøskøbing orienteret i retning af handel og håndværk, og Marstal helt klart en søfartsby – og det med stor succes. Befolkningstallet voksede gennem det 18. og 19. århundrede og toppede i 1893, da der var otte værfter i byen og 332 handelsskibe.

Der er en speciel ogmeget smuk klint på Ærøs kyst mod sydvest. Det er Voderup Klint, som strækker sig op i 35 meters højde over en smal strand. Det helt specielle er, at klinten er dannet i lag med tre såkaldte skredterrasser. Det er grundigt tegnet og forklaret i teksten (i en af de lyseblå bokse), hvordan og hvorfor de tre terrasser kan skride ned på grund af højt indhold af fedt ler i nogle af lagene. Det hele er dækket af græs ,og der er rigt både insekt- og fugleliv og også andre dyr: der er f.eks. både stor og lille vandsalamander på klintens terrasser, får vi også at vide. Det er et smukt solnedgangssted, hvor jeg engang af en lokal har fået fortalt følgende: en bonde kom en morgen ud for at se til sine græssende køer – og først troede han, de var væk, men så fik han øje på dem længere nede: I nattens løb var den øverste af terrasserne skredet ned, stille og roligt, og køerne var bare fulgt med et trin ned ad klinten, hvor de nu stod stilfærdigt gumlende græs. Jeg ved absolut ikke, om historien er sand eller en skrøne, men så er den en hyggelig en af slagsen – og illustrerer dette specielle sted.

En særlig tradition på øen er at gå maske. Det betyder at gå udklædt og med maske samt handsker ved helligtrekonger og fastelavnstid og besøge folk, hvor de maskeklædte får en drink og fortæller historier. Den tradition spiller en væsentlig rolle i krimien Mordet på øen af Michael Larsen, som bor på Ærø.

Bogen er et fund for dem, der kender områderne i forvejen og gerne vil vide mere – og en fin idébank for dem, der vil lære stederne at kende.

Mange, mange mennesker har stået bag tekster, kort, grafer og billeder – og man kan finde dem alle sammen bag i bogen lige før stikordsregistrene. To registre- et med stednavne og et med personnavne – fungerer perfekt.

En række af landets største fonde har støttet udgivelsenDet kan i den grad anbefales at gå ind på Trap Danmarks hjemmeside, hvor der er et væld af oplysninger om tilblivelsen af værket.

Som noget usædvanligt, men forbilledligt, ligger der et afsnit om de metoder, der er brugt i udvælgelse af materiale – af enhver slags. Læs det her Redaktionel metodik

.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Leif Davidsen: Lenins bodyguard
Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
Bertha Wegmann
Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      


 


Folkene kan lide at være på arbejde
ERHVERV:
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.

- flere interviews om dette emne
Inflationen i Euroområdet sætter rekord
ERHVERV:
Krigen i Ukraine har ført til rekordhøj inflation i euroområdet. Nu strammer ECB retorikken, mens Fed går i kamp mod inflationen i USA. Men det kan betyder risiko for, at en for aggressiv stramning af pengepolitikken kan føre til stagflation.

- flere interviews om dette emne
Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning
ERHVERV:
Er firmabilen en elbil eller plug-in hybrid, er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for ladestander til din private bopæl. Også opladningen er skattefri.

- flere interviews om dette emneLedere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning
ERHVERV:
I det perfekte partnerskab spiller HR og ledelse tæt sammen om at optimere virksomhedens præstationer. Hør Gitte Mandrup fortælle om det og hvorfor hun har skrevet bogen Forretningsorienteret HR.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Haderslev først med komplet indsamling og genbrug af plastaffald

KORT NYT
Store virksomheder tryner de små men ny aftale skal sikre hurtigere betaling

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling
ERHVERV:
Det skal være lettere for små virksomheder at finde deres næste lærling – og det skal være nemt og hurtigt for eleverne på de faglige uddannelser at fortælle Håndværksmestrene, at nu søger de en læreplads.

- flere interviews om dette emne
Fed skruer bissen på
ERHVERV:
I denne uges finansmagasin kan du høre Nordeas vurderinger af udviklingen på de finansielle markeder. Som ventet satte den amerikanske nationalbankchef Jerome Powell & Co. renten op på ugens møde i Fed, men retorikken var overraskende høgeagtig i lyset af den usikre geopolitiske situation.

- flere interviews om dette emneHvad bør virksomheden vide om CSR
ERHVERV:
Social ansvarlighed og oplysninger om, hvad virksomheden gør er vigtigt for virksomhederne. Både i forhold til bundlinjen, pressen og lovgivningen. Her er en bog, der forklarer, hvad man skal gøre.

- flere interviews om dette emne


KORT NYT
Politisk plan mod russisk gas kan give bagslag

KORT NYT
Aldrig har flere unge haft en læreplads

De regnede med at en var nok til hele Danmark
ERHVERV:
I dette afsnit i vores serie om de opfindsomme danskere går vi i kælderen under en villa i Valby, hvor man i 1958 tumlede med at få det første danskbyggede eksemplar af maskinen til at virke.

- flere interviews om dette emne
NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
De regnede med at en var nok til hele Danmark

Beløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet

Ministre forgår – Mr. Vej består

Fagfolk: Skove kan være både rekreative og produktive

Så er den kåret - Årets Mobil 2021

Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


 

Sætter lige nu fokus på
 

Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna
I vores serie om ledelse handler det denne gang om primadonnaer. Det kan nemlig være en ko....Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet
I dette afsnit af vores serie om ledelse kan du høre hvordan chefen kan være med til at sk....

Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere
Stress har i årtier været et af de hyppigste og vanskeligste problemer for medarbejderne -....

MEST AFLYTTEDE  23/5
ERHVERV LIGE NU

 
Inflationen i Euroområdet sætter rekord

Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling

Fed skruer bissen på

Hvad bør virksomheden vide om CSR

De regnede med at en var nok til hele Danmark

Beløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet

Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Sådan forebygger du stress
En bog af to eksperter, fortæller dig, hvordan du kan være med til at forebygge stress på ....TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling

Fed skruer bissen på

Hvad bør virksomheden vide om CSR

De regnede med at en var nok til hele Danmark


 
LYT MED I DAG:
 


Tobias Schmidt Hansen: Nødder og frø
Foto af forsiden fra forlaget
Sundhed i en håndfuld, lyder undertitlen, og det er netop en af forfatterens pointer, at lige en daglig håndfuld af frø og nødder vil give et boost til helbredet.


Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Økonomi: Nu strammes pengepolitikken


Alverdens centralbanker retter nu blikket mod en opstramning af pengepolitikken i lyset af den høje inflation. Det bliver også det store tema på de finansielle markeder i 2022....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Jan Damsgaard: Blockchain business
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Man behøver ikke at forstå blockchain for at kunne høste fordelene, skriver Jan Damsgaard beroligende allerede på første side i bogen!....


Økonomi: Centralbanker i fokus
ERHVERV:
Inflationen er på det højeste niveau i mange år og flere af de store centralbanker står foran deres sidste rentemøder i år. Måske bliver der annonceret nye tiltag for at bremse udviklingen i....


Martin Mygind: Den lille guide til Penge, Krak og Bobler
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Forfatteren fortæller den spændende historie om udviklingen af det betalingsmiddel, som vi kalder ’penge’. ....


Pandemien spøger igen på de finansielle markeder
ERHVERV:
Høje smittetal i Europa og en ny COVID variant i Sydafrika skaber uro på de finansielle markeder. Men der er ingen grund til panik. ....

Økonomi: Stigende inflation og renter
Den amerikanske økonomi er i god form og Forbundsbanken reducerer nu de månedlige opkøb af obligationer.....

Fragtpriserne går amok
Annonce


MERE ERHVERV LIGE NU
RADIOUPDATE 23/5 - INTERVIEWS LIGE NU


Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling
ERHVERV:
Det skal være lettere for små virksomheder at finde deres næste lærling – og det skal være nemt og hurtigt for eleverne på de faglige uddannelser at fortælle Håndværksmestrene, at nu søger de en læreplads.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Fed skruer bissen på
ERHVERV:
I denne uges finansmagasin kan du høre Nordeas vurderinger af udviklingen på de finansielle markeder. Som ventet satte den amerikanske nationalbankchef Jerome Powell & Co. renten op på ugens møde i Fed, men retorikken var overraskende høgeagtig i lyset af den usikre geopolitiske situation.....


- flere interviews om dette emneHvad bør virksomheden vide om CSR
ERHVERV:
Social ansvarlighed og oplysninger om, hvad virksomheden gør er vigtigt for virksomhederne. Både i forhold til bundlinjen, pressen og lovgivningen. Her er en bog, der forklarer, hvad man ska....


- flere interviews om dette emneDe regnede med at en var nok til hele Danmark
ERHVERV:
I dette afsnit i vores serie om de opfindsomme danskere går vi i kælderen under en villa i Valby, hvor man i 1958 tumlede med at få det første danskbyggede eksemplar af maskinen til at virke....


- flere interviews om dette emneBeløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet
ERHVERV:
Den hetz, arbejdsgiverne kører mod det danske arbejdsmarked for at få billig udenlandsk arbejdskraft, ’er ret uvederhæftig, mener BAT-kartellets sekretariatschef....


- flere interviews om dette emneSvært at være chef, når medarbejderen er en primadonna
ERHVERV:
I vores serie om ledelse handler det denne gang om primadonnaer. Det kan nemlig være en kompleks opgave, men det er umagen værd at forstå disse kreative medarbejdere, forklarer Helle Hedegaa....


- flere interviews om dette emneStigende renter og højere boligpriser – så længe bliver det ved
ERHVERV:
De seneste måneder er de danske renter steget markant. Hvordan kommer det til at påvirke det danske boligmarked.....


- flere interviews om dette emneDe skabte det Danmark vi lever af
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere, der har skabt det velfærdssamfund og erhvervsliv, som vi lever af, er vi denne gang nået til et andet af de helt store navne, der satte gang i udenr....


- flere interviews om dette emneBØGER: ERHVERV OG LEDELSE
Vi har været i arkivet efter 3 særligt gode bøger om erhverv. Dem kan du høre i dag.


Hvordan styrer 423 danskere landet?

Penge, politik og primadonnaer

Bankkrak - finanskrisen bliver til roman


Lyt med når Radio Update's Hanne Bærentzen taler med forfattere og udgiver. Her er tre forslag til bøger
om ledelse fra vores aktuelle arkiv hvor du også finder hundrede af andre titler.


ANNONCE
Besøg os nu - klik og se de spændende ting - køb online

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER