SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Ny side åbnes. Luk den, så er fejlen rettet og du skal blot opdatere forsiden. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.

Da de sidste gletsjere smeltede bort for ca. 10.000 år siden, var hele områdets små 500 km2 en lille del af et kæmpestort område, som var landfast med både Sverige og England. Mennesker begyndte at bosætte sig i området, men havniveauet steg og steg. Sin nuværende form fik Øhavet for omkring 2.000 år siden, og stenalderfolkenes bopladser ligger i dag druknet, medens deres landskabers højdedrag og bakker blev til øer og holme i det nuværende Sydfynske Øhav. Når vi taler geologiske perioder, er det et forbavsende kort øjeblik siden.

Faaborg-Midtfyn kommune er Fyns største og strækker sig fra lige syd for Odense og ned til kysten, hvor den nordligste del af landskabet er en moræneslette, som så går over i randmorænernes langt mere varierede og kuperede landskab, som vi i dag kender som de dejlige Fynske Alper. Det betyder, at kommunen både har et kystområde og et bakkelandskab med hver sit mikroklima. Der er masser af søer og vandløb i kommunen – et af vandløbene er Odense Å, som altså har sit udspring på den anden side af kommunegrænsen inden den efter 60 km løber ud i Odense Fjord.

Det er et kendetegn for Traps bogværk, at man både kan læse om geologi, natur og historie – her kan man så læse, at den første direkte omtale af Faaborg er fra 1229, hvor kong Valdemar Sejr skænkede både borg og by (Købstad) til sin portugisiske svigerdatter Eleonora. Men hun døde ret kort tid efter – og straks fik kongen besiddelserne tilbage igen, kan man læse sig til. Valdemar Sejr har nok ikke haft de bedste minder fra stedet, for i 1223 var han med sin 14-årige søn på jagt på Lyø, lige ud for Faaborg. Med på jagten var så også greven af Schwerin, Henrik den Sorte. Han var små ti år forinden blevet tvunget til at aflægge lens-ed til kongen, og nu benyttede han jagtselskabet til at tilfangetag kongen og hans søn. Det kostede Valdemar Sejr både to år i fangenskab, tab af nyligt erobrede områder i Nordtyskland og en kolossal løsesum, før han blev frigivet. Den sidste historie, som jeg her refererer, er en ud af mange indsatte historier eller forklaringer, som forfatterne ikke har ment skulle med i den meget stramme hovedtekst, men som på den anden side er værdifulde. Et par andre eksempler er grundige forklaringer på betydningen af et stednavn, hvor forstavelsen ’faa-’ i Faaborg kan ledes tilbage til at betyde noget med ræve. Eller en lille, men grundig, og nyttig indføring i fynsk rygeost, som nærværende anmelder kan fortælle er berømt og lovprist hos ostekendere i Italien, som ellers godt kan det med oste selv. Der er rigtigt mange af disse uddybende tekster – de er på lys, blå baggrund og virkelig læseværdige.

Faaborg Museum har en fremtrædende placering i byen bestemt ved at konservesfabrikant Mads Rasmussen i 1910 åbnede det første Faaborg Museum i en del af sin egen lejlighed i Konservesgården, derpå købte han en lang, smal grund lige ved siden af og valgte arkitekt Carl Petersen til at tegne et egentligt museum. Her er alt smukt og passer mere end fint sammen indenfor, og udenfor markerer bygningen sig markant uden at larme.

Som altid i Traps gennemgang af de enkelte kommuner er der naturligvis også stof om det politiske landskab – og her ved Faaborg er det spændende at dykke ned i begivenhederne ved kommunesammenlægningen i 2007. Her var der tale om fem kommuner: Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev. Læs i dette afsnit historien om, hvordan det gik til, at Ringe blev den administrative ’hovedstad’ og hvert andet kommunalbestyrelsesmøde afholdes i Faaborg og hvert andet i Ringe – det er næsten som Bruxelles/Strassbourg.

Svendborg kommune er næsten helt dækket af frugtbart moræneler, der bliver brugt til landbrug og gartneri for 64% vedkommende, så der er mindre plads til naturen, men den hæges der til gengæld om. F.eks. kan hasselmusen glæde sig over den faunabro, der i 2008 blev bygget henover Svendborgmotorvejen,og i august 2021 blev en af disse små gnavere for første gang fotoregistreret på broen.

Danmarks største sten, Dammestenen, er 10 meter høj og anslås til at veje ca. 1000 tons. Det er en vandreblok slæbt med af isen formodentlig fra Sverige. Den ligger lige nordøst for Hesselager Kirke, og sagnet fortæller, at det var en troldkvinde, der kastede stenen efter kirken, fordi hun var træt af at høre på klokkerne.

Billederne er hele vejen igennem gennemført flotte – naturligvis i høj grad de store fotos henover et helt opslag, som indleder hvert kommune-kapitel, men også alle de andre. Jeg tror, at fotografen har en særlig begejstring for fugle. Der er f.eks. billeder af en elegant sølvhejr, en sulten rovterne og enhavterne, der allerede har fundet sit bytte i form af en børsteorm. Læseren får også meget at vide om fugle – f.eks. om sidstnævnte terne, som yngler i noget brakvand ved Bøjden, og så allerede i juli/august flyver ned langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvor nogle af dem bliver, medens de fleste fortsætter til Antarktis og overvintrer der. Det er nu ikke kun fuglefotos, der har spændende tekster – det gælder næsten alle billeder – også de gamle sort-hvide.

Hvis man ser på Langeland med geologiske øjne, er der meget der fanger blikket – der er ikke mindre end 700 af de såkaldte hatbakker. De er ganske vist af lidt forskellig størrelse, men ligger nærmest i lange kæder i øens længderetning. De, er som navnet antyder, nærmest lidt kuppelformede, og de er allesammen dannet på samme måde: efterhånden som isen smeltede, gled sand og grus ned i søer af det smeltevand, der opstod i randen af den, og da isen var helt væk, lå bakkerne der.

Den første rigtige folketælling fandt sted i 1787, og da var der 10.604 indbyggere på hele Langeland. Tallet steg så gennem årene og toppede i 1925 med antallet 21.905 – altså mere end en fordobling. Tallet faldt så igen og i 2007 var der kun lige under 14.000 mennesker på øen.

TRAP har nået at få sagen om et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle i Holmegaard på Langeland med: sagen startede 19. maj 2021 med en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og sluttede kun en lille uge senere, da der var et folketingsflertal mod planen, som havde mødt stor lokal modstand på Langeland.

Langelandsfortet, Danmarks første koldkrigsmuseum er blevet en stor attraktion på øen – fortet åbnede som museum i 1997 – 45 år efter at folketingets finansudvalg havde vedtaget at bygge fortet, som skulle overvåge trafikken af Warszapagtens skibe gennem Langelandsbæltet og Storebælt – fortet blev så bygget samme år. Langelandsfortet er en del af Langeland Museum, der også rummer en arkæologisk udstilling i Rudkøbing.

Der er i Rudkøbing, at H.C. Ørsted blev født i 1777 (og hans næsten lige så berømte bror, A.S. Ørsted, året efter). Hans forældre ejede byens apotek på Gåsetorvet – det er stadig i drift, og lige overfor står Bissens statue af H. C. Ørsted.

Ærø er en af landets mindste kommuner – og blev først en del af kongeriget Danmark i 1867. Indtil da havde Ærø været en del af hertugdømmet Slesvig. De to store byer, Ærøskøbing og Marstal både har været og er meget forskellige. Ærøskøbing orienteret i retning af handel og håndværk, og Marstal helt klart en søfartsby – og det med stor succes. Befolkningstallet voksede gennem det 18. og 19. århundrede og toppede i 1893, da der var otte værfter i byen og 332 handelsskibe.

Der er en speciel ogmeget smuk klint på Ærøs kyst mod sydvest. Det er Voderup Klint, som strækker sig op i 35 meters højde over en smal strand. Det helt specielle er, at klinten er dannet i lag med tre såkaldte skredterrasser. Det er grundigt tegnet og forklaret i teksten (i en af de lyseblå bokse), hvordan og hvorfor de tre terrasser kan skride ned på grund af højt indhold af fedt ler i nogle af lagene. Det hele er dækket af græs ,og der er rigt både insekt- og fugleliv og også andre dyr: der er f.eks. både stor og lille vandsalamander på klintens terrasser, får vi også at vide. Det er et smukt solnedgangssted, hvor jeg engang af en lokal har fået fortalt følgende: en bonde kom en morgen ud for at se til sine græssende køer – og først troede han, de var væk, men så fik han øje på dem længere nede: I nattens løb var den øverste af terrasserne skredet ned, stille og roligt, og køerne var bare fulgt med et trin ned ad klinten, hvor de nu stod stilfærdigt gumlende græs. Jeg ved absolut ikke, om historien er sand eller en skrøne, men så er den en hyggelig en af slagsen – og illustrerer dette specielle sted.

En særlig tradition på øen er at gå maske. Det betyder at gå udklædt og med maske samt handsker ved helligtrekonger og fastelavnstid og besøge folk, hvor de maskeklædte får en drink og fortæller historier. Den tradition spiller en væsentlig rolle i krimien Mordet på øen af Michael Larsen, som bor på Ærø.

Bogen er et fund for dem, der kender områderne i forvejen og gerne vil vide mere – og en fin idébank for dem, der vil lære stederne at kende.

Mange, mange mennesker har stået bag tekster, kort, grafer og billeder – og man kan finde dem alle sammen bag i bogen lige før stikordsregistrene. To registre- et med stednavne og et med personnavne – fungerer perfekt.

En række af landets største fonde har støttet udgivelsenDet kan i den grad anbefales at gå ind på Trap Danmarks hjemmeside, hvor der er et væld af oplysninger om tilblivelsen af værket.

Som noget usædvanligt, men forbilledligt, ligger der et afsnit om de metoder, der er brugt i udvælgelse af materiale – af enhver slags. Læs det her Redaktionel metodik

.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
Trap Danmark: Nyborg kommune
Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven
Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg


KULTUR:
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.Sådan får gamle mobiler nyt liv
KULTUR:
To gamle udtjente telefoner samles til én, der til gengæld virker. Mød to personer som går op i, at telefoner og elektronik skal leve i længere tid.

- flere interviews om dette emneKia på vej med en stribe af nye bilmodeller
KULTUR:
Som det bilmærke, der har flest plug-in hybrider kørende på de danske landeveje er der udsigt til ekstra opmærksomhed om den stribe af nye biler, der er på vej i år.

- flere interviews om dette emneSådan spredes en pandemi som Coronavirus
KULTUR:
7½ milliard mennesker, der bevæger sig omkring på én gang: Det er coronavirussens transportnet. Sådan skriver Paolo Giordano i sin bog, I smittens tid, der udkom netop som verdenspandemien var dukket op.

- flere interviews om dette emneHvad er lyn og torden - og findes der virkeligt kuglelyn
KULTUR:

- flere interviews om dette emne


Volvo V90 kommer nu som plug-in hybrid
KULTUR:
Volvo er på vej med den store stationcar i en ny version. Modellen hedder Recharge, der kommer til at køre 88 kilometer på en opladning, før man begynder at bruge af benzintanken.

- flere interviews om dette emne

Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
KULTUR:
Foto af forsiden fra forlaget
Nolde malede fantastiske og voldsomt ekspressionistiske billeder - og så var han nazist. Først prøvede han at vinde nazismens topfolk for sig – og derpå, efter krigen, forsøgte han at tegne et billede af sig selv som et offer for den selv samme ideologi.


- flere interviews om dette emne

De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
KULTUR:
Det handler om et ganske bestemt om meget berømt smykke fra det danske kongehus. Men undervej får vi hele historien om de flotte ædelsten.

- flere interviews om dette emne


NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

MEST AFLYTTEDE 
KULTUR & FORBRUG

 
Volvo V90 kommer nu som plug-in hybrid

Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af

De røde, røde Rubiner - historien om et smykke

BMW iX3 - næsten lydløs komfort på rent el

Trap Danmark: Nyborg kommune

Stærk, let og mæt

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren

En af Danmarks største opdagelsesrejsende

Jan Damsgaard: Blockchain business

 
LYT MED I DAG:
 


Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
Foto af forsiden fra forlaget
Nolde malede fantastiske og voldsomt ekspressionistiske billeder - og så var han nazist. Først prøvede han at vinde nazismens topfolk for sig – og derpå, efter krigen, forsøgte han at tegne et billede af sig selv som et offer for den selv samme ideologi.


 
Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Økonomi: Nu strammes pengepolitikken

Stærk, let og mæt

Slut efter 82 år: Frøken Klokken lægger på

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren

En af Danmarks største opdagelsesrejsende

Jan Damsgaard: Blockchain business


 

Sætter lige nu fokus på
 

Trap Danmark: Nyborg kommune
Foto af forsiden fra forlaget
Denne kommune rummer Danma....Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven
Foto af forside fra forlaget
Det er jagten på coronapandemiens....

Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
Foto af forside fra forlaget
Billederne af København set fra l....

 

Sætter lige nu fokus på
 

Denne robot gør dit arbejde sjovere
En robot der løser det kedelige kontorarbejde på rekordtid, er en kær kollega. I denne udg....Strøm af falske SMSer giver svindlere adgang til din telefon
SMSer fortæller, at du har fået en ny telefonsvarer og opfordrer dig til at klikke på et l....

Ny telefon fortjener en topkarakter
OnePlus 9 Pro er det bedste køb for langt de fleste, lyder det i denne anmeldelse af den n....

ANNONCE
Besøg os nu - klik og se de spændende ting - køb online

UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
De fantastiske Færøer - et feriemål helt ud over det sædvanlige


Smukke og rige på oplevelser. Og oktober kan være et rigtigt godt tidspunkt at kigge efter en rejsemulighed, hvis man vil have oplevelser ud over det sædvanlige, fortæller forfatteren til 'Turen går til Færøerne'.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Sverige: Store skove, fjelde og dybe skovsøer
Ferielandet Sydsverige - men hvor godt kender danskerne egentligt Astrid Lindgrens sydlige Sverige, som kan være mål for en ferietur, der ikke behøver at planlægges længe forud. Vi ser på en rejsebog om Sydsverige.....


Vi vil på bilferie, når grænserne åbner igen
Vores rejselyst vil ændre sig fra forurenede flyrejser til hyggelige langtursferier i Europa. Derfor har motormagasinet sat sig for at finde den ideelle bil, så vi kan være klar når grænsern....


Peloponnes – et rejsenummer fra tidskriftet SFINX
MAGASIN:
Her er 14 korte, men tætskrevne artikler om enestående steder på denne græske halvø – som er så meget mere end sol, strand og sand.....


Nu kan turen igen gå til ferielandet Sverige
Store skove, fjelde og dybe skovsøer. Smitten i dele af Sverige er faldet så snart kan turen gå til ferielandet mod øst. Men hvor godt kender du egentligt Astrid Lindgrens sydlige Sverige, s....

50 oste - og hvad man drikker til dem
Selv om ferien holdes på terrassen derhjemme, behøver man ikke at gå glip af udenlandske oplevelser. Her fortæller forfatteren om de 50 oste, han har valgt ud til sin bog om ost - og hvad man drikker til dem.....

Flymad kan være lækker mad

TEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Sådan lærte Google at tale dansk


Når din smartphone pludseligt bliver usmart


Hvad gør du når IT-pirater har låst din PC og kræver løsepenge

Annonce

  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSERHVERV:
SMVere skal lære at stærk ledelse giver bedre forretning
Uanset om en virksomheden vil vokse eller blot trives i den størrelse den har, så er en vedholdende og målrettet ledelse grundstenen for om det lykkes. Derfor sætter en række ledere fra danske håndværksvirksomheder sig på skolebænken, for at lære hvordan.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Lars Løkke Rasmussen: Ud af det blå
Foto af forside fra forlaget
”Den her tur handler jo ikke om mig og mit projekt, men om danskerne”, tænker Lars Løkke en af de første dage på sin Danmarksrejse


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Pris for ladning svinger hvad der svarer til 7,5 til 27 kr per liter
Hvor ville du tanke, hvis prisen på den ene side af gaden var 7,5 og på den anden side 27 kroner per liter. Det er hvad ejere af elbiler er udsat for - men nu skal konkurrencen undersøges nærmere.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
De fantastiske Færøer - et feriemål helt ud over det sædvanlige
Smukke og rige på oplevelser. Og oktober kan være et rigtigt godt tidspunkt at kigge efter en rejsemulighed, hvis man vil have oplevelser ud over det sædvanlige, fortæller forfatteren til 'Turen går til Færøerne'.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg
Foto af forside fra forlaget
Disse tre kommuner har undergået store forandringer siden sidste istid. Det skyldes ikke bare natur og klima, men også menneskers målrettede indgriben.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Ny mobiltelefon fra Xiaomis
Hvis du kan lide Huaweis telefoner, vil du også synes om Xiaomi Mi 11, der nu er kommet i butikkerne her i landet.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Fortællingen om de danske kirker
Hør historien om de mange hvide middelalderkirker, der ligger spredt ud over Danmark. Nogle af dem i næsten 1000 år. Så hvis bare deres mure kunne fortælle.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Som leder skal du vise medarbejdere tillid
Skal du som leder have dine medarbejdere til at yde mest muligt, må du vise, at du har tillid til dem. Her får du opskriften på tillidsbaseret ledelse.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Nyt luksus bilmærke klar i Danmark
Fra midten af september er Lexus for fuld fart på vej ind på det danske marked, fortæller Anders Tystrup fra Toyota, der står bag markedsføringen.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Lars Hedebo Olsen: Danske stel
Foto af forside fra forlaget
Porcelæn - så fint og tyndt – dejligt at røre ved – og lækkert at spise sin mad af.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
En kuffert i Berlin
”Kan en mand også blive forbundskansler?”


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Danske virksomheder overser det sydlige Tyskland
TysklandDer ligger mange, mange milliarder og venter på de virksomheder, der kører lidt længere sydpå, når de vil eksporter til Tyskland. Og det er lige et marked for danske produkter.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø
Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Jep Loft og Peter Harder: Ledelse på afveje
Foto af forside fra forlaget
Det er når magt og indsigt skilles ad, det går galt – for alle parter


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Jens Andersen: Et liv med LEGO
Foto af forside fra forlaget
”Vi har i familien igennem en årrække forberedt os grundigt på fremtiden”, lød det 1. september 2021 fra Kjeld Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse udsendt af Kirkbi, som er familiens private holdingselskab.


- flere interviews om dette emneOM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER