SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Ny side åbnes. Luk den, så er fejlen rettet og du skal blot opdatere forsiden. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.

Da de sidste gletsjere smeltede bort for ca. 10.000 år siden, var hele områdets små 500 km2 en lille del af et kæmpestort område, som var landfast med både Sverige og England. Mennesker begyndte at bosætte sig i området, men havniveauet steg og steg. Sin nuværende form fik Øhavet for omkring 2.000 år siden, og stenalderfolkenes bopladser ligger i dag druknet, medens deres landskabers højdedrag og bakker blev til øer og holme i det nuværende Sydfynske Øhav. Når vi taler geologiske perioder, er det et forbavsende kort øjeblik siden.

Faaborg-Midtfyn kommune er Fyns største og strækker sig fra lige syd for Odense og ned til kysten, hvor den nordligste del af landskabet er en moræneslette, som så går over i randmorænernes langt mere varierede og kuperede landskab, som vi i dag kender som de dejlige Fynske Alper. Det betyder, at kommunen både har et kystområde og et bakkelandskab med hver sit mikroklima. Der er masser af søer og vandløb i kommunen – et af vandløbene er Odense Å, som altså har sit udspring på den anden side af kommunegrænsen inden den efter 60 km løber ud i Odense Fjord.

Det er et kendetegn for Traps bogværk, at man både kan læse om geologi, natur og historie – her kan man så læse, at den første direkte omtale af Faaborg er fra 1229, hvor kong Valdemar Sejr skænkede både borg og by (Købstad) til sin portugisiske svigerdatter Eleonora. Men hun døde ret kort tid efter – og straks fik kongen besiddelserne tilbage igen, kan man læse sig til. Valdemar Sejr har nok ikke haft de bedste minder fra stedet, for i 1223 var han med sin 14-årige søn på jagt på Lyø, lige ud for Faaborg. Med på jagten var så også greven af Schwerin, Henrik den Sorte. Han var små ti år forinden blevet tvunget til at aflægge lens-ed til kongen, og nu benyttede han jagtselskabet til at tilfangetag kongen og hans søn. Det kostede Valdemar Sejr både to år i fangenskab, tab af nyligt erobrede områder i Nordtyskland og en kolossal løsesum, før han blev frigivet. Den sidste historie, som jeg her refererer, er en ud af mange indsatte historier eller forklaringer, som forfatterne ikke har ment skulle med i den meget stramme hovedtekst, men som på den anden side er værdifulde. Et par andre eksempler er grundige forklaringer på betydningen af et stednavn, hvor forstavelsen ’faa-’ i Faaborg kan ledes tilbage til at betyde noget med ræve. Eller en lille, men grundig, og nyttig indføring i fynsk rygeost, som nærværende anmelder kan fortælle er berømt og lovprist hos ostekendere i Italien, som ellers godt kan det med oste selv. Der er rigtigt mange af disse uddybende tekster – de er på lys, blå baggrund og virkelig læseværdige.

Faaborg Museum har en fremtrædende placering i byen bestemt ved at konservesfabrikant Mads Rasmussen i 1910 åbnede det første Faaborg Museum i en del af sin egen lejlighed i Konservesgården, derpå købte han en lang, smal grund lige ved siden af og valgte arkitekt Carl Petersen til at tegne et egentligt museum. Her er alt smukt og passer mere end fint sammen indenfor, og udenfor markerer bygningen sig markant uden at larme.

Som altid i Traps gennemgang af de enkelte kommuner er der naturligvis også stof om det politiske landskab – og her ved Faaborg er det spændende at dykke ned i begivenhederne ved kommunesammenlægningen i 2007. Her var der tale om fem kommuner: Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev. Læs i dette afsnit historien om, hvordan det gik til, at Ringe blev den administrative ’hovedstad’ og hvert andet kommunalbestyrelsesmøde afholdes i Faaborg og hvert andet i Ringe – det er næsten som Bruxelles/Strassbourg.

Svendborg kommune er næsten helt dækket af frugtbart moræneler, der bliver brugt til landbrug og gartneri for 64% vedkommende, så der er mindre plads til naturen, men den hæges der til gengæld om. F.eks. kan hasselmusen glæde sig over den faunabro, der i 2008 blev bygget henover Svendborgmotorvejen,og i august 2021 blev en af disse små gnavere for første gang fotoregistreret på broen.

Danmarks største sten, Dammestenen, er 10 meter høj og anslås til at veje ca. 1000 tons. Det er en vandreblok slæbt med af isen formodentlig fra Sverige. Den ligger lige nordøst for Hesselager Kirke, og sagnet fortæller, at det var en troldkvinde, der kastede stenen efter kirken, fordi hun var træt af at høre på klokkerne.

Billederne er hele vejen igennem gennemført flotte – naturligvis i høj grad de store fotos henover et helt opslag, som indleder hvert kommune-kapitel, men også alle de andre. Jeg tror, at fotografen har en særlig begejstring for fugle. Der er f.eks. billeder af en elegant sølvhejr, en sulten rovterne og enhavterne, der allerede har fundet sit bytte i form af en børsteorm. Læseren får også meget at vide om fugle – f.eks. om sidstnævnte terne, som yngler i noget brakvand ved Bøjden, og så allerede i juli/august flyver ned langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvor nogle af dem bliver, medens de fleste fortsætter til Antarktis og overvintrer der. Det er nu ikke kun fuglefotos, der har spændende tekster – det gælder næsten alle billeder – også de gamle sort-hvide.

Hvis man ser på Langeland med geologiske øjne, er der meget der fanger blikket – der er ikke mindre end 700 af de såkaldte hatbakker. De er ganske vist af lidt forskellig størrelse, men ligger nærmest i lange kæder i øens længderetning. De, er som navnet antyder, nærmest lidt kuppelformede, og de er allesammen dannet på samme måde: efterhånden som isen smeltede, gled sand og grus ned i søer af det smeltevand, der opstod i randen af den, og da isen var helt væk, lå bakkerne der.

Den første rigtige folketælling fandt sted i 1787, og da var der 10.604 indbyggere på hele Langeland. Tallet steg så gennem årene og toppede i 1925 med antallet 21.905 – altså mere end en fordobling. Tallet faldt så igen og i 2007 var der kun lige under 14.000 mennesker på øen.

TRAP har nået at få sagen om et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle i Holmegaard på Langeland med: sagen startede 19. maj 2021 med en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og sluttede kun en lille uge senere, da der var et folketingsflertal mod planen, som havde mødt stor lokal modstand på Langeland.

Langelandsfortet, Danmarks første koldkrigsmuseum er blevet en stor attraktion på øen – fortet åbnede som museum i 1997 – 45 år efter at folketingets finansudvalg havde vedtaget at bygge fortet, som skulle overvåge trafikken af Warszapagtens skibe gennem Langelandsbæltet og Storebælt – fortet blev så bygget samme år. Langelandsfortet er en del af Langeland Museum, der også rummer en arkæologisk udstilling i Rudkøbing.

Der er i Rudkøbing, at H.C. Ørsted blev født i 1777 (og hans næsten lige så berømte bror, A.S. Ørsted, året efter). Hans forældre ejede byens apotek på Gåsetorvet – det er stadig i drift, og lige overfor står Bissens statue af H. C. Ørsted.

Ærø er en af landets mindste kommuner – og blev først en del af kongeriget Danmark i 1867. Indtil da havde Ærø været en del af hertugdømmet Slesvig. De to store byer, Ærøskøbing og Marstal både har været og er meget forskellige. Ærøskøbing orienteret i retning af handel og håndværk, og Marstal helt klart en søfartsby – og det med stor succes. Befolkningstallet voksede gennem det 18. og 19. århundrede og toppede i 1893, da der var otte værfter i byen og 332 handelsskibe.

Der er en speciel ogmeget smuk klint på Ærøs kyst mod sydvest. Det er Voderup Klint, som strækker sig op i 35 meters højde over en smal strand. Det helt specielle er, at klinten er dannet i lag med tre såkaldte skredterrasser. Det er grundigt tegnet og forklaret i teksten (i en af de lyseblå bokse), hvordan og hvorfor de tre terrasser kan skride ned på grund af højt indhold af fedt ler i nogle af lagene. Det hele er dækket af græs ,og der er rigt både insekt- og fugleliv og også andre dyr: der er f.eks. både stor og lille vandsalamander på klintens terrasser, får vi også at vide. Det er et smukt solnedgangssted, hvor jeg engang af en lokal har fået fortalt følgende: en bonde kom en morgen ud for at se til sine græssende køer – og først troede han, de var væk, men så fik han øje på dem længere nede: I nattens løb var den øverste af terrasserne skredet ned, stille og roligt, og køerne var bare fulgt med et trin ned ad klinten, hvor de nu stod stilfærdigt gumlende græs. Jeg ved absolut ikke, om historien er sand eller en skrøne, men så er den en hyggelig en af slagsen – og illustrerer dette specielle sted.

En særlig tradition på øen er at gå maske. Det betyder at gå udklædt og med maske samt handsker ved helligtrekonger og fastelavnstid og besøge folk, hvor de maskeklædte får en drink og fortæller historier. Den tradition spiller en væsentlig rolle i krimien Mordet på øen af Michael Larsen, som bor på Ærø.

Bogen er et fund for dem, der kender områderne i forvejen og gerne vil vide mere – og en fin idébank for dem, der vil lære stederne at kende.

Mange, mange mennesker har stået bag tekster, kort, grafer og billeder – og man kan finde dem alle sammen bag i bogen lige før stikordsregistrene. To registre- et med stednavne og et med personnavne – fungerer perfekt.

En række af landets største fonde har støttet udgivelsenDet kan i den grad anbefales at gå ind på Trap Danmarks hjemmeside, hvor der er et væld af oplysninger om tilblivelsen af værket.

Som noget usædvanligt, men forbilledligt, ligger der et afsnit om de metoder, der er brugt i udvælgelse af materiale – af enhver slags. Læs det her Redaktionel metodik

.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
Trap Danmark: Nyborg kommune
Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven
Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Nolde malede fantastiske og voldsomt ekspressionistiske billeder - og så var han nazist. Først prøvede han at vinde nazismens topfolk for sig – og derpå, efter krigen, forsøgte han at tegne et billede af sig selv som et offer for den selv samme ideologi.


Trap Danmark: Nyborg kommune
MAGASIN:

Foto af forsiden fra forlaget
Denne kommune rummer Danmarks ældste bevarede kongebolig, Nyborg Slot, påbegyndt af kong Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet – og slottet med sin beliggenhed lige midt i landet var i et par hundrede år sæde for det årlige danehof.


Jan Damsgaard: Blockchain business
MAGASIN:

Foto af forside fra forlaget
Man behøver ikke at forstå blockchain for at kunne høste fordelene, skriver Jan Damsgaard beroligende allerede på første side i bogen!Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Det er jagten på coronapandemiens udspring, der skildres i bogen – eller rettere begyndelsen af jagten, for vi er ikke ved vejs ende endnu, slet, slet ikke, fremgår det, og bogens sidste sætning lyder ”..for hver dag bliver sporene efter den største globale sundhedskrise i nyere tid koldere.”
Martin Mygind: Den lille guide til Penge, Krak og Bobler
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Forfatteren fortæller den spændende historie om udviklingen af det betalingsmiddel, som vi kalder ’penge’.


Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Billederne af København set fra luften er brandflotte og enestående – og man bliver gladere for dem, jo mere man fordyber sig.


Lars Løkke Rasmussen: Ud af det blå
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Den her tur handler jo ikke om mig og mit projekt, men om danskerne”, tænker Lars Løkke en af de første dage på sin Danmarksrejse

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Sådan forebygger du stress
En bog af to eksperter, fortæller dig, hvordan du kan være med til at forebygge stress på ....NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

MEST POPULÆRE 
MAGASINER LIGE NU

 
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af

Trap Danmark: Nyborg kommune

Jan Damsgaard: Blockchain business

Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven

Martin Mygind: Den lille guide til Penge, Krak og Bobler

Nicolas Cosedis: Byen fra skyen

Lars Løkke Rasmussen: Ud af det blå

Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg

Lars Hedebo Olsen: Danske stel

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø


 
 
MAGASIN

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet. ....


 

Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Små virksomheder uden for de store byer digitaliserer på livet løs
En ny rapport viser, at der siden efteråret 2018 er sat gang i mere end 2400 digitale proj....Politiet stoppede Miljøstyrelsens bøderegn da arbejdsgivere greb ind
Pinlig sag for miljøstyrelsen, der udsteder bøder uden lovgrundlag. Først da håndværkeren ....

Robotterne er på vej – og de gør det sjovere at være håndværker
Nu gør de deres indtog i byggebranchen. Ikke som en erstatning for medarbejderne, men som ....


TRE MAGASINER OM HISTORIE


MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

Carlo Rovelli: Tidens ordenAnnonce

TEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Sådan lærte Google at tale dansk


Når din smartphone pludseligt bliver usmart


Hvad gør du når IT-pirater har låst din PC og kræver løsepengeRADIO UPDATE:
Lars Hedebo Olsen: Danske stel
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Porcelæn - så fint og tyndt – dejligt at røre ved – og lækkert at spise sin mad af.


RADIO UPDATE:
Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.


RADIO UPDATE:
Jep Loft og Peter Harder: Ledelse på afveje
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Det er når magt og indsigt skilles ad, det går galt – for alle parter


RADIO UPDATE:
Jens Andersen: Et liv med LEGO
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Vi har i familien igennem en årrække forberedt os grundigt på fremtiden”, lød det 1. september 2021 fra Kjeld Kirk Kristiansen i en pressemeddelelse udsendt af Kirkbi, som er familiens private holdingselskab.


RADIO UPDATE:
Michael Houmark-Nielsen: Istiden i det danske landskab
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Når vi her i landet kaster blikke ud over landskabet, ved vi jo godt, at det – med enkelte undtagelser - er dannet af isens bevægelser i istiden.


RADIO UPDATE:
Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Festivalen Golden Days kaster i 2021 et nysgerrigt blik ud over antikken, som er lige her rundt om os.


RADIO UPDATE:
Morten Vittrup: Vi ville så meget
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
En fredag morgen i maj 2012 hos Jonas Marker og hans kone:


RADIO UPDATE:
Andrea Camilleri: Tvivlens alder
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Havet havde revet vejen væk. Fuldstændigt.


RADIO UPDATE:
Florence Given: Du skylder ikke nogen at være smuk
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Her er en bogtitel – henvendt direkte til læseren og nærværende anmelders første tanke var, hvad så bogen virkelig vil sige til sin læser.RADIO UPDATE:
Jonathan L. Howard: Johannes Cabal Detektiven
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Cabal havde egentlig bare prøvet at låne en bog på universitetsbiblioteket i det fiktive kejserdømme Mirkavien.


3 GODE BØGER PÅ 
RADIO UPDATE

LYT TIL 3 BOGINTERVIEWS FRA RADIO UPDATE's MAGASINREDAKTØR 
- RADIO DER GIVER MENING

Michael Houmark-Nielsen: Istiden i det danske landskab

Morten Vittrup: Vi ville så meget

Andrea Camilleri: Tvivlens alder


RADIO UPDATE KULTUR OG FRITID


Ny Jaguar bliver sat på brostensprøvelser
For 635.000 kan du sætte dig ind i den rene luksus - men i biltesten her bliver den nye Jaguar I-Pace, altså en el-udgave, udsat for en hård test på Københavnske veje, for at se hvor god den nye luftaffjedring er.....FORTÆL OM RADIO UPDATE:.

Giv en du kender en oplevelse - helt gratis.

Selv om vi har mere end 30.000 aflytninger af vores interviews, er der stadigt mange, der ikke kender RadioUpdate. Gør dine venner og bekendte en tjeneste. Send dem en e-mail, og fortæl dem om vores netside - så de også kan få oplevelsen af at lytter til os via nettet.


Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
Foto af forside fra forlaget
Billederne af København set fra luften er brandflotte og enestående – og man bliver gladere for dem, jo mere man fordyber sig.


For 40 år siden: Russisk ubåd grundstødte på svenske klippeskær
Beboerne blev vækket af motorlarm fra klippeskærene. Men selv om de kontaktede myndighederne var der ingen der troede på dem. Først da den lokale betjent cyklede ud til vandkanten, gik det o....


Universet - ufatteligt stort, mystisk og fascinerende
Steen Hannestad, som er professor i fysik og astronomi ved Aarhus Universitet har skrevet en bog om universet - en bog i tænkepause-serien - lille i omfang - stor i sit emne: hør bare her om....


Barcelona og det ukendte Nordspanien
Lyt med, når Radio Updates magasinredaktør Hanne Bærentzen går på opdagelse i rejsebøger om Spanien. Det handler både om det romantiske Barcelona og om den praktiske guide til de steder, du ....

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER