SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

De klogeste og skarpeste - historien om en ølkrig - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

De klogeste og skarpeste - historien om en ølkrig

ERHVERV:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Man indgik ikke længere højtidelige ølbryllupper, man førte en beskidt ølkrig. Sådan hedder det i Ditlev Tamms bog om et af vores mest kendte virksomheder.

Foto af forsiden fra forlaget
Carlsberg og Heineken havde i april 2008 netop i fællesskab for en høj pris overtaget det skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N) – der var tale om et fjendtligt opkøb, der får ovenstående kommentar med på vejen fra Ditlev Tamm, som er forfatteren til et stort anlagt og flot gennemført stykke centralt dansk erhvervshistorie ’om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl’. Prissedlen på det skotske bryggeri var svimlende 108 mia kr, hvor Carlsberg stod for cirka 57 mia og Heineken for resten. Med dette opkøb er vi kommet 132 år frem i tiden, siden J.C.Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, og Ditlev Tamm begynder dengang:

25 september 1876 blev et monument over fysikeren H.C. Ørsted indviet i det nuværende ’Ørstedsparken’, og den dato blev af brygger Jacobsen valgt som stiftelsesdag for et fond til videnskabens fremme – et fond, som han i stiftelsesbrevet overdrog til Videnskabernes Selskab. Intet af det, som Jacobsen her gjorde var tilfældigt: Hans beundring for Ørsted var stor. Både var Ørsteds betydning som videnskabsmand nærmest uovertruffen, og samtidig så Jacobsen i ham også idealet af en borger, der havde bidraget med sin store viden og talent til samfundet. Det var idealer, der lå bryggeren på sinde: en produktion af kvalitetsøl måtte nødvendigvis være baseret på videnskab, specielt kemi. Videnskab først, så øl, skriver Tamm, som grundigt redegør for, hvordan forskellige sider af forskning helt konkret lå bag Jacobsens oprindelige ølproduktion – stor omhu med temperatur, kornarter, gæring og vandets kvalitet.

Jacobsen var gået grundigt til værks og tilbragte lang tid i Tyskland med studier af brygningsmetoder, hvor det var et vedvarende ønske for ham at få så meget viden, at han kunne brygge dansk øl af samme kvalitet som det tyske øl, han lærte at kende. I midten af 1840’erne begyndte han så at eksperimentere med lagring af øl efter de såkaldte bajerske metoder. Det blev en succes og i 1847 lod han bygge et komplet bajersk bryggeri ved Valby: dermed kommer Carlsberg ind i historien.

Hvorfor overdrog Jacobsen sit livsværk til Videnskabernes Selskab og lod det ikke blot gå i arv til sin søn, Carl, der jo også var brygger? Det var der flere grunde til, som Ditlev Tamm tænksomt redegør for: dels nogle negative, dels nogle positive. Den negative side af sagen ligger i, at forholdet mellem J. C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen nærmest livet igennem var problematisk, hvor faderen var mistroisk overfor sønnens evner som brygger. Men det hører bestemt med til historien, at striden mellem far og søn nåede at blive bilagt lige før faderen døde i 1887, og før fondets overtagelse af bryggeriet i 1888 med Carls helhjertede støtte. Den positive side ligger i bryggerens faste overbevisning om videnskabens store betydning for samfundet.”Det er nok verdens bedste ejerform”, siger professor Steen Thomsen om fondseje for store erhvervsvirksomheder, og det er i det lys interessant, at Carlsbergfondet er det første erhvervsdrivende fond her i landet – og muligvis det første i verden, skriver Tamm.

Men er så bryggeriet til for fondets skyld – for at tjene penge til videnskaben - eller er det fondet, der skal tjene bryggeriet og sørge for, at det bliver drevet bedst muligt? Det er et af bogens helt centrale spørgsmål og i løbet af fondets lange historie har balancen her flyttet sig en del frem og tilbage. Den historie, Ditlev Tamm fortæller, har som sin røde tråd ledelsen af fondet, ledelsen af bryggeriet og udviklingen i fundatsen. Det, som gør denne fortælling spændende, er hans klare fokus hele vejen igennem på de mennesker, der driver udviklingen.

Først fundatsen – for tanken er nok, at fundatsen jo er, som den var – for kan en fundats ændres? Det vigtige for Bryggerens udformning af fundats og testamente var at sikre bryggeriernes fremtid både mod overtagelse af fremmede og mod fald i kvalitet. Det mente han bedst skete ved, at bryggerierne blev drevet af Carlsbergfondet og af en kompetent ledelse. Den første ledelse var hans eget valg, men derefter skulle det være fondets opgave. I næsten 100 år stod fundatsen med sin oprindelige tekst, men i dag drives bryggerierne som aktieselskab i kraft af en række ændringer i fundatsen. Det skete første gang i 1970, hvor Carlsberg ved sammenslutningen med DFB (De Forenede Bryggerier, som også omfattede Tuborg) blev et aktieselskab og senere ved vigtige justeringer i 2000, 2007 og 2013. Det er ikke en let proces at gennemføre ændringer i en fundats, der jo er udtryk for stifterens sidste vilje, men det kan altså lade sig gøre, hvis ændringerne ses nødvendige for at opfylde selve formålet med fundatsen, et formål, som i dag kun kan tilgodeses ved, bryggeriet kan få ny kapital tilført. S. 431 - 435 Sådan er situationen for Carlsberg Group i dag – verdens 3. største og i stand til selv at opsluge andre, som f.eks. det nævnte skotske bryggeri Scottish & Newcastle (S&N). Tamm er professor i retshistorie og dr. jur. Og det er tydeligt for læseren, at han er hjemme i juraens substans, sprog og spidsfindigheder. Det gør kapitlerne om fundatsen til både forståelig, afklarende og fascinerende læsning specielt i de afsnit, der forklarer, hvordan en fondsandel på 51% af aktiekapitalen kunne ændres til en stemmeretsmajoritet på 51%, sådan at fondet uden at miste sin bestemmende indflydelse kunne rejse kapital til bryggerierne.

Der er selvfølgelig mennesker bag alt dette,og forfatteren gennemgår hele rækken af bestyrelsesformænd i Carlsbergfondet og direktører for bryggerierne, og her tegnes mange fascinerende profiler af viljestærke personer: se f.eks. denne evaluering af forholdet mellem bryggeridirektør Poul Svanholm (1974 – 96) og fondsformand Kristof Glamann (1976-93): ”…meget tyder på, at det var så som så med hans [Glamanns] popularitet i bryggeriledelsen, og at han ikke havde gennemskuet, at den i forhold til ham altid korrekte og loyale Svanholm var godt træt af en bestyrelsesformand, der ikke rigtigt ville andet med posten end at positionere sig selv”.Et andet eksempel erSvanholms forgænger på posten som bryggeridirektør, A. W. Nielsen (1956-74), som Tamm karakteriserer som ”god til at sige sin mening om andre, men selv nærtagende”. Hans skræmmende hidsige temperament er der mange eksempler på i bogen. På den anden side understreges det også med mange eksempler, at A.W. Nielsen var ”vanvittigt dygtig og arbejdsom”.

Ditlev Tamm inddrager naturligvis udviklingen i de allerseneste år. Siden 1977 har alle fondets fem medlemmer også sidder i aktieselskabsbestyrelsen (Carlsberg a/s) og fondets formand har samtidigt også indtaget posten som aktieselskabsbestyrelsesformand – altså en meget vigtig nøglerolle. Her har forfatteren nogle meget principielle overvejelser om det hensigtsmæssige i denne konstruktion, som i dag typisk er fravalgt af andre erhvervsdrivende fonde – og heller ikke anbefales af erhvervsministeriet. Til gengæld peger Tamm på, at det hos Carlsberg er gået rigtigt godt med at forene de to poster under både de to foregående formænd og den nuværende, Flemming Besenbacher. Det hører så med til billedet, at en lang række aktører, som Ditlev Tamm har talt med, understreger, at det kun er fondets formand, der har spillet en aktiv rolle, medens de fire andre kun i ’meget begrænset omfang bidrager substantielt til bestyrelsesarbejdet’ i virksomheden.

Nu skal man jo ikke glemme, at fondet har ansvar for at tildele midler til videnskaben. Det er faktisk fondets hovedbeskæftigelse på månedlige direktionsmøder at behandle ansøgninger, som løber op i millioner hvert år. Men der ruttes ikke med pengene, og vi får da også en historie fra 1950 om, at det på et af fondets møder kom frem, at ’flere personer’ havde udtalt betænkelighed ved ’at professor Niels Bohr personligt kørte automobil, og et ønske om, at han fik en chauffør’. Bohr fik ikke en chauffør – i hvert fald ikke for fondspenge.

Nu vi er ved pengene: Bogen giver en række fascinerende indblik i størrelsen af aflønningen af de forskellige direktører. Med hensyn til fondet skriver Ditlev Tamm, at der de senere år er sket ”meget betydelige forhøjelse af honorarerne, som i dag gør Carlsbergfondet absolut lønførende med hensyn til aflønning af bestyrelsesmedlemmer”.

Forfatteren er selv medlem af Videnskabernes Selskab, og han fortæller i forordet, at initiativet til bogen kom fra Carlsbergfondets nuværende formand, professor Flemming Besenbacher. Denne havde i første omgang tænkt sig en gennemgang af de sidste 20 års historie, men Ditlev Tamm kom hurtigt frem til den overbevisning, at man måtte helt tilbage i historien for at forstå nutiden. Det er der kun grund til at være taknemmelig for – det er et imponerende værk, hvor forfatteren med stor entusiasme formår stramt at fastholde de historiske og juridiske tråde og alligevel får plads til de tilknyttede laboratorier og til omtale af Frederiksborg Slot, Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet.

Det virkeligt fine ved bogen er, at den på grund af det levende og engagerende sprog er interessant for ikke-fagfolk, og samtidigt (vil jeg tro) også for fagfolk såvel historikere som jurister. Ditlev Tamm har nemlig skrevet ud fra fortrinsvis primære kilder, og bogen er udstyret med et fint noteapparat, som er specielt interessant, fordi forfatteren har arbejdet ud fra Carlsbergfondets eget arkiv. Her er også inddraget voldsomt interessant stof, der ikke har set dagens lys, siden det blev lagt ind på arkivhylden. Der er en fin oversigt over disse arkivalier og anvendt litteratur samt et register, som dog desværre kun omfatter personnavne.

Der er mange billeder i bogen – alle sammen tæt begrundet i teksten og i fremragende skarphed, da der er valgt en fin kvalitet i papir (derfor er bogen også meget tung at håndtere, men det må man leve med!)

Omslaget skyldes Simon Lilholt/Imperiet, og her er en virkelig finesse, man let kan overse: Prøv at tage omslaget helt af og se på dets bagside! Gyldendal har udgivet værket for nogle år siden.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Containeren forandrede verden - og Danmarks erhvervsliv
Erhvervseventyret groede frem af danske kirsebær
Forandringer kommer ikke - de skal skabes
Sådan forebygger du stress
Bedre dialog skaber stærkere ledere
De klogeste og skarpeste - historien om en ølkrig
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Håndværkere kan sætte en prop i Putins gas
INTERVIEW: POLITIK:
Utætte boliger betyde et varmetab på mellem 10 og 30 procent. Små fejl, der koster boligejeren mange penge og er spild af energi. Regeringen bør derfor lave et midlertidigt energi-fradrag for dem, der udbedrer fejl på døre, vinduer og lofter.

Gratis app giver kommunen besked om huller i vejen
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Gratis, landsdækkende smartphone-app gør det nemmere for dig at fortælle din kommune, når du støder på huller i vejen, graffiti eller andre forhold, der skal udbedres.

- flere interviews om emnet

Så er det nu: Vores mest populære grøntsag er rød
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
De fleste haveejere er godt i gang med forberedelserne. I vores serie om haven handler det denne gang om bogen, Den lille røde om tomater, som giver dig inspiration til dyrkning i drivhuset eller på friland, mens også til, hvordan du bruger resultatet.

- flere interviews om emnetLondon er og bliver metropolen over dem alle!
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
På trods af Brexit elsker vi stadigt alt hvad der er engelsk - og ikke mindst London. Hør Merete Pryds Helles fortælle om Bloomsbury, om The Tube - Londons undergrund. Og er London syd for Themsen en ukendt størrelse, så hør Michael Skovmand beskrive South Bank.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Haderslev først med komplet indsamling og genbrug af plastaffald

KORT NYT
Touren kan give trafikkaos for bilister der skal på ferie
Så er den nye Toyota Aygo lige på trapperne
INTERVIEW: POLITIK:
En af de mest populære biler skifter ikke bare navn - det er en helt ny model, fortæller Anders Tystrup, der er pressechef i Toyota Danmark. Nu hedder bilen fra verdens største bilmærke Aygo Cross.

- flere interviews om emnet


Frihedsbudskabet - sådan lød det fredag 4. maj 1945 kl 20.35
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE
Hør historien om frihedsbudskabet fra BBC den fredag aften i maj, hvor man afbrød midt i udsendelsen for at fortælle at tyskerne havde overgivet sig - og hør lydklippet og lidt af det, du ellers aldrig hører.


- flere interviews om emnet


KORT NYT
Statens gæld er styrtdykket i en bom stærk økonomi

KORT NYT
Store virksomheder tryner de små men ny aftale skal sikre hurtigere betaling
Folkene kan lide at være på arbejde
INTERVIEW: ERHVERV:
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.

- flere interviews om emnetLuftwaffe fotograferede Danmark, selvom krigen var tabt
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender vi hver dag en udsendelse med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa.
Det tyske luftvåben gennem fotograferede hele Danmark i efteråret 1944, på trods af at krigen var tabt. Du kan se billederne, som de tyske piloter tog på nettet.


- flere interviews om emnetDe kæmpede frivilligt i de allierede styrker
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender udsendelser med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa. De gjorde det for Danmarks Ære - en bog om de danske frivillige under besættelsen. Hør interviewet om bogen, der for første gang skildrer nogle af dem.

- flere interviews om emnet

MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 23/5Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas

Ny Tesla er en stor bil med fremragende plads

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

De gnaver og gnasker - til glæde for nogen og ærgrelse for andre

Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Test: Det er bare en go' bil
I denne udgave af motormagasinet tester Søren Clauding den nye Toyota Yaris Cross - en ny ....Puma med masser af hestekræfter
Ford nye model af en Puma har fået tilføjelsen ST. Det betyder at der er ekstra mange kræf....

Kia på vej med en stribe af nye bilmodeller
Som det bilmærke, der har flest plug-in hybrider kørende på de danske landeveje er der uds....

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Erik Petersson: Fyrste af Norden En biografi om Christian 2.

Grøn markedsføring - fy, fy, skamme, skamme, det må du ikke

Leif Davidsen: Lenins bodyguard

Test: Det er bare en go' bil

Fed skruer bissen på

Hvad bør virksomheden vide om CSR


 

Sætter lige nu fokus på
 

Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om den københav....De skabte et af vores mest kendte supermarkeder
I vores serie om De opfindsomme danskere handler det denne gang om de to mænd, der ....

De opfindsomme danskere - Postordresalg
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet ....

LYTTERNES
FAVORITTER
23/5Hvad bør virksomheden vide om CSR

Krav om livscyklusanalyse fra 2023

Enayatullah Safi: Dhaba Walla – 100 retter fra det indiske køkken

Spis nordisk, så gavner du miljøet

De regnede med at en var nok til hele Danmark

Foråret står for døren: Design med græsser

Beløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Håndværkere kæler for vores kæreste eje
Vi elsker de danske møbelklassikere og det håndværk, der ligger bag. Hans Jørgen Wegner, B....Vi overser de effektive energibesparelser
Private boligejere spare på energien. Alligevel er der helt åbenlyse muligheder, som både ....

Nye Borgerlige vil privatisere de almene boliger
Nye Borgerliges boligordfører mener, at mange af problemerne med boligmangel i København e....

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Historien om de danske klassikere: Fra glemt til højeste retro-mode


De skabte det Danmark vi lever af


Postej banede vejen for et erhvervseventyr


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Kreativt salg smitter af på håndværkernes bundlinie


De sociale medier kan være en udfordring for små og mellemstore virksomheder, men de er også et instrument, der uden de store problemer kan give en bedre bundlinje.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Myterne om håndværkerne er vanskelige at aflive
Stil en øl frem. De bliver jo aldrig færdige. Det er blot to af myterne om danske håndværkere - men er der noget om snakken. Vi ser på virkeligheden.....


Bølge af tyverier vil ramme håndværkerne
ERHVERV:
Sådan lyder advarslen fra Politiet. Men der er tilsyneladende ikke meget hjælp at hente fra ordensmagten, der lader det være op til virksomhederne selv at klare ærterne. ....


Håndværkerne klarer sig i krisen med kreativitet
ERHVERV:
Når man følger mediernes dækning af coronakrisen, får man sommetider det indtryk at stort set alle virksomheder er lukkede – men sådan er det langt fra. Faktisk kæmper de fleste med at holde....


Hold hjulene i gang: Bestil en håndværker nu
ERHVERV:
Sådan lyder opfordringen fra Dansk Håndværk, som også har udarbejdet en tjekliste til virksomheder, så de giver deres kunder og ansatte maksimal sikkerhed.....

Håndværkere med solide netværk har størst succes
De sociale medier kan give mellemstore håndværksvirksomheder langt mere salg, end de tror, hvis de blot forstår, hvordan de skal bruges. Men forstår virksomheden at skabe sig et forspring via et netværk, så kommer resultaterne. ....

Håndværkerne går i stor stil glip af mersalg


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 23/5 - RADIO DER GIVER MENING


Inflationen i Euroområdet sætter rekord
ERHVERV:
Krigen i Ukraine har ført til rekordhøj inflation i euroområdet. Nu strammer ECB retorikken, mens Fed går i kamp mod inflationen i USA. Men det kan betyder risiko for, at en for aggressiv stramning af pengepolitikken kan føre til stagflation. ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Usædvanlige landskabsarkitekter skaber ny natur
Et naturgenopretningsprojekt nord for Vejle har opnået store resultater på kort tid. Verdens skove er begejstrede, det er kommunen også. Og med god grund.....


- flere interviews om dette emneGiorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde”. ....


- flere interviews om dette emne200 skibsmodeller fortæller 400 års dansk søfartshistorie
M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået mulighed for at vise deres enestående samling frem i en permanent udstilling. Men der bliver også adgang digitalt hjemmefra.....


- flere interviews om dette emneMenneskene bag murene på Christiansborg
POLITIK:
Stor fotobog tegner et varmt portræt af alle de mennesker og steder, der er den vigtigste del af det danske folkestyre.....


- flere interviews om dette emneFå skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning
ERHVERV:
Er firmabilen en elbil eller plug-in hybrid, er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for ladestander til din private bopæl. Også opladningen er sk....


- flere interviews om dette emne


Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas
POLITIK:
Landbruget kan både sikre mad på bordet og gasforsyning. Men det kræver at regeringerne i EU skaber de rammer, der skal til. ....


- flere interviews om dette emneNy Tesla er en stor bil med fremragende plads
POLITIK:
Kom med på en tur i den nye Tesla Model Y når Søren Clauding tager en tur i den nye model. Det er den seneste af fabrikkens modeller. En stor bil med 4-hjuls træk og nærm....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Hvad bør virksomheden vide om CSR


Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet


OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER