SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.

Da de sidste gletsjere smeltede bort for ca. 10.000 år siden, var hele områdets små 500 km2 en lille del af et kæmpestort område, som var landfast med både Sverige og England. Mennesker begyndte at bosætte sig i området, men havniveauet steg og steg. Sin nuværende form fik Øhavet for omkring 2.000 år siden, og stenalderfolkenes bopladser ligger i dag druknet, medens deres landskabers højdedrag og bakker blev til øer og holme i det nuværende Sydfynske Øhav. Når vi taler geologiske perioder, er det et forbavsende kort øjeblik siden.

Faaborg-Midtfyn kommune er Fyns største og strækker sig fra lige syd for Odense og ned til kysten, hvor den nordligste del af landskabet er en moræneslette, som så går over i randmorænernes langt mere varierede og kuperede landskab, som vi i dag kender som de dejlige Fynske Alper. Det betyder, at kommunen både har et kystområde og et bakkelandskab med hver sit mikroklima. Der er masser af søer og vandløb i kommunen – et af vandløbene er Odense Å, som altså har sit udspring på den anden side af kommunegrænsen inden den efter 60 km løber ud i Odense Fjord.

Det er et kendetegn for Traps bogværk, at man både kan læse om geologi, natur og historie – her kan man så læse, at den første direkte omtale af Faaborg er fra 1229, hvor kong Valdemar Sejr skænkede både borg og by (Købstad) til sin portugisiske svigerdatter Eleonora. Men hun døde ret kort tid efter – og straks fik kongen besiddelserne tilbage igen, kan man læse sig til. Valdemar Sejr har nok ikke haft de bedste minder fra stedet, for i 1223 var han med sin 14-årige søn på jagt på Lyø, lige ud for Faaborg. Med på jagten var så også greven af Schwerin, Henrik den Sorte. Han var små ti år forinden blevet tvunget til at aflægge lens-ed til kongen, og nu benyttede han jagtselskabet til at tilfangetag kongen og hans søn. Det kostede Valdemar Sejr både to år i fangenskab, tab af nyligt erobrede områder i Nordtyskland og en kolossal løsesum, før han blev frigivet. Den sidste historie, som jeg her refererer, er en ud af mange indsatte historier eller forklaringer, som forfatterne ikke har ment skulle med i den meget stramme hovedtekst, men som på den anden side er værdifulde. Et par andre eksempler er grundige forklaringer på betydningen af et stednavn, hvor forstavelsen ’faa-’ i Faaborg kan ledes tilbage til at betyde noget med ræve. Eller en lille, men grundig, og nyttig indføring i fynsk rygeost, som nærværende anmelder kan fortælle er berømt og lovprist hos ostekendere i Italien, som ellers godt kan det med oste selv. Der er rigtigt mange af disse uddybende tekster – de er på lys, blå baggrund og virkelig læseværdige.

Faaborg Museum har en fremtrædende placering i byen bestemt ved at konservesfabrikant Mads Rasmussen i 1910 åbnede det første Faaborg Museum i en del af sin egen lejlighed i Konservesgården, derpå købte han en lang, smal grund lige ved siden af og valgte arkitekt Carl Petersen til at tegne et egentligt museum. Her er alt smukt og passer mere end fint sammen indenfor, og udenfor markerer bygningen sig markant uden at larme.

Som altid i Traps gennemgang af de enkelte kommuner er der naturligvis også stof om det politiske landskab – og her ved Faaborg er det spændende at dykke ned i begivenhederne ved kommunesammenlægningen i 2007. Her var der tale om fem kommuner: Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev. Læs i dette afsnit historien om, hvordan det gik til, at Ringe blev den administrative ’hovedstad’ og hvert andet kommunalbestyrelsesmøde afholdes i Faaborg og hvert andet i Ringe – det er næsten som Bruxelles/Strassbourg.

Svendborg kommune er næsten helt dækket af frugtbart moræneler, der bliver brugt til landbrug og gartneri for 64% vedkommende, så der er mindre plads til naturen, men den hæges der til gengæld om. F.eks. kan hasselmusen glæde sig over den faunabro, der i 2008 blev bygget henover Svendborgmotorvejen,og i august 2021 blev en af disse små gnavere for første gang fotoregistreret på broen.

Danmarks største sten, Dammestenen, er 10 meter høj og anslås til at veje ca. 1000 tons. Det er en vandreblok slæbt med af isen formodentlig fra Sverige. Den ligger lige nordøst for Hesselager Kirke, og sagnet fortæller, at det var en troldkvinde, der kastede stenen efter kirken, fordi hun var træt af at høre på klokkerne.

Billederne er hele vejen igennem gennemført flotte – naturligvis i høj grad de store fotos henover et helt opslag, som indleder hvert kommune-kapitel, men også alle de andre. Jeg tror, at fotografen har en særlig begejstring for fugle. Der er f.eks. billeder af en elegant sølvhejr, en sulten rovterne og enhavterne, der allerede har fundet sit bytte i form af en børsteorm. Læseren får også meget at vide om fugle – f.eks. om sidstnævnte terne, som yngler i noget brakvand ved Bøjden, og så allerede i juli/august flyver ned langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvor nogle af dem bliver, medens de fleste fortsætter til Antarktis og overvintrer der. Det er nu ikke kun fuglefotos, der har spændende tekster – det gælder næsten alle billeder – også de gamle sort-hvide.

Hvis man ser på Langeland med geologiske øjne, er der meget der fanger blikket – der er ikke mindre end 700 af de såkaldte hatbakker. De er ganske vist af lidt forskellig størrelse, men ligger nærmest i lange kæder i øens længderetning. De, er som navnet antyder, nærmest lidt kuppelformede, og de er allesammen dannet på samme måde: efterhånden som isen smeltede, gled sand og grus ned i søer af det smeltevand, der opstod i randen af den, og da isen var helt væk, lå bakkerne der.

Den første rigtige folketælling fandt sted i 1787, og da var der 10.604 indbyggere på hele Langeland. Tallet steg så gennem årene og toppede i 1925 med antallet 21.905 – altså mere end en fordobling. Tallet faldt så igen og i 2007 var der kun lige under 14.000 mennesker på øen.

TRAP har nået at få sagen om et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle i Holmegaard på Langeland med: sagen startede 19. maj 2021 med en pressemeddelelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – og sluttede kun en lille uge senere, da der var et folketingsflertal mod planen, som havde mødt stor lokal modstand på Langeland.

Langelandsfortet, Danmarks første koldkrigsmuseum er blevet en stor attraktion på øen – fortet åbnede som museum i 1997 – 45 år efter at folketingets finansudvalg havde vedtaget at bygge fortet, som skulle overvåge trafikken af Warszapagtens skibe gennem Langelandsbæltet og Storebælt – fortet blev så bygget samme år. Langelandsfortet er en del af Langeland Museum, der også rummer en arkæologisk udstilling i Rudkøbing.

Der er i Rudkøbing, at H.C. Ørsted blev født i 1777 (og hans næsten lige så berømte bror, A.S. Ørsted, året efter). Hans forældre ejede byens apotek på Gåsetorvet – det er stadig i drift, og lige overfor står Bissens statue af H. C. Ørsted.

Ærø er en af landets mindste kommuner – og blev først en del af kongeriget Danmark i 1867. Indtil da havde Ærø været en del af hertugdømmet Slesvig. De to store byer, Ærøskøbing og Marstal både har været og er meget forskellige. Ærøskøbing orienteret i retning af handel og håndværk, og Marstal helt klart en søfartsby – og det med stor succes. Befolkningstallet voksede gennem det 18. og 19. århundrede og toppede i 1893, da der var otte værfter i byen og 332 handelsskibe.

Der er en speciel ogmeget smuk klint på Ærøs kyst mod sydvest. Det er Voderup Klint, som strækker sig op i 35 meters højde over en smal strand. Det helt specielle er, at klinten er dannet i lag med tre såkaldte skredterrasser. Det er grundigt tegnet og forklaret i teksten (i en af de lyseblå bokse), hvordan og hvorfor de tre terrasser kan skride ned på grund af højt indhold af fedt ler i nogle af lagene. Det hele er dækket af græs ,og der er rigt både insekt- og fugleliv og også andre dyr: der er f.eks. både stor og lille vandsalamander på klintens terrasser, får vi også at vide. Det er et smukt solnedgangssted, hvor jeg engang af en lokal har fået fortalt følgende: en bonde kom en morgen ud for at se til sine græssende køer – og først troede han, de var væk, men så fik han øje på dem længere nede: I nattens løb var den øverste af terrasserne skredet ned, stille og roligt, og køerne var bare fulgt med et trin ned ad klinten, hvor de nu stod stilfærdigt gumlende græs. Jeg ved absolut ikke, om historien er sand eller en skrøne, men så er den en hyggelig en af slagsen – og illustrerer dette specielle sted.

En særlig tradition på øen er at gå maske. Det betyder at gå udklædt og med maske samt handsker ved helligtrekonger og fastelavnstid og besøge folk, hvor de maskeklædte får en drink og fortæller historier. Den tradition spiller en væsentlig rolle i krimien Mordet på øen af Michael Larsen, som bor på Ærø.

Bogen er et fund for dem, der kender områderne i forvejen og gerne vil vide mere – og en fin idébank for dem, der vil lære stederne at kende.

Mange, mange mennesker har stået bag tekster, kort, grafer og billeder – og man kan finde dem alle sammen bag i bogen lige før stikordsregistrene. To registre- et med stednavne og et med personnavne – fungerer perfekt.

En række af landets største fonde har støttet udgivelsenDet kan i den grad anbefales at gå ind på Trap Danmarks hjemmeside, hvor der er et væld af oplysninger om tilblivelsen af værket.

Som noget usædvanligt, men forbilledligt, ligger der et afsnit om de metoder, der er brugt i udvælgelse af materiale – af enhver slags. Læs det her Redaktionel metodik

.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Leif Davidsen: Lenins bodyguard
Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
Bertha Wegmann
Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Håndværkere kan sætte en prop i Putins gas
INTERVIEW: POLITIK:
Utætte boliger betyde et varmetab på mellem 10 og 30 procent. Små fejl, der koster boligejeren mange penge og er spild af energi. Regeringen bør derfor lave et midlertidigt energi-fradrag for dem, der udbedrer fejl på døre, vinduer og lofter.

Gratis app giver kommunen besked om huller i vejen
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Gratis, landsdækkende smartphone-app gør det nemmere for dig at fortælle din kommune, når du støder på huller i vejen, graffiti eller andre forhold, der skal udbedres.

- flere interviews om emnet

Så er det nu: Vores mest populære grøntsag er rød
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
De fleste haveejere er godt i gang med forberedelserne. I vores serie om haven handler det denne gang om bogen, Den lille røde om tomater, som giver dig inspiration til dyrkning i drivhuset eller på friland, mens også til, hvordan du bruger resultatet.

- flere interviews om emnetLondon er og bliver metropolen over dem alle!
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
På trods af Brexit elsker vi stadigt alt hvad der er engelsk - og ikke mindst London. Hør Merete Pryds Helles fortælle om Bloomsbury, om The Tube - Londons undergrund. Og er London syd for Themsen en ukendt størrelse, så hør Michael Skovmand beskrive South Bank.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Haderslev først med komplet indsamling og genbrug af plastaffald

KORT NYT
Touren kan give trafikkaos for bilister der skal på ferie
Så er den nye Toyota Aygo lige på trapperne
INTERVIEW: POLITIK:
En af de mest populære biler skifter ikke bare navn - det er en helt ny model, fortæller Anders Tystrup, der er pressechef i Toyota Danmark. Nu hedder bilen fra verdens største bilmærke Aygo Cross.

- flere interviews om emnet


Frihedsbudskabet - sådan lød det fredag 4. maj 1945 kl 20.35
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE
Hør historien om frihedsbudskabet fra BBC den fredag aften i maj, hvor man afbrød midt i udsendelsen for at fortælle at tyskerne havde overgivet sig - og hør lydklippet og lidt af det, du ellers aldrig hører.


- flere interviews om emnet


KORT NYT
Statens gæld er styrtdykket i en bom stærk økonomi

KORT NYT
Store virksomheder tryner de små men ny aftale skal sikre hurtigere betaling
Folkene kan lide at være på arbejde
INTERVIEW: ERHVERV:
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.

- flere interviews om emnetLuftwaffe fotograferede Danmark, selvom krigen var tabt
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender vi hver dag en udsendelse med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa.
Det tyske luftvåben gennem fotograferede hele Danmark i efteråret 1944, på trods af at krigen var tabt. Du kan se billederne, som de tyske piloter tog på nettet.


- flere interviews om emnetDe kæmpede frivilligt i de allierede styrker
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender udsendelser med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa. De gjorde det for Danmarks Ære - en bog om de danske frivillige under besættelsen. Hør interviewet om bogen, der for første gang skildrer nogle af dem.

- flere interviews om emnet

MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 23/5Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas

Ny Tesla er en stor bil med fremragende plads

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

De gnaver og gnasker - til glæde for nogen og ærgrelse for andre

Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Fældning af træ er med til at løse klimakrisen
Regeringens beslutning om at gøre store arealer af statsskovene til ubrugt skov, er blevet....Sparer 300.000 på genbrug af pap
Hvorfor købe nyt papfyld til forsendelser, når man samtidig smider den ene papkasse efter ....

Danmark kan lære af Fitt for 55
Bestyrelsesmedlem i Danvak, Michael H. Nielsen, opfordrer politikerne til at leve op til b....

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Erik Petersson: Fyrste af Norden En biografi om Christian 2.

Grøn markedsføring - fy, fy, skamme, skamme, det må du ikke

Leif Davidsen: Lenins bodyguard

Test: Det er bare en go' bil

Fed skruer bissen på

Hvad bør virksomheden vide om CSR


 

Sætter lige nu fokus på
 

Kombinationen lys idé og ny teknologi
INNOVATION
Fremtidens intelligente plastik er renere og grønnere at producere og....LYTTERNES
FAVORITTER
23/5Hvad bør virksomheden vide om CSR

Krav om livscyklusanalyse fra 2023

Enayatullah Safi: Dhaba Walla – 100 retter fra det indiske køkken

Spis nordisk, så gavner du miljøet

De regnede med at en var nok til hele Danmark

Foråret står for døren: Design med græsser

Beløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Test: Det er bare en go' bil
I denne udgave af motormagasinet tester Søren Clauding den nye Toyota Yaris Cross - en ny ....Puma med masser af hestekræfter
Ford nye model af en Puma har fået tilføjelsen ST. Det betyder at der er ekstra mange kræf....

Kia på vej med en stribe af nye bilmodeller
Som det bilmærke, der har flest plug-in hybrider kørende på de danske landeveje er der uds....

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Historien om de danske klassikere: Fra glemt til højeste retro-mode


De skabte det Danmark vi lever af


Postej banede vejen for et erhvervseventyr


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
BMW iX3 - næsten lydløs komfort på rent el


Stor SUV fra BMW er nu kommet som en ren elbil. Og der er stadigt tale om stor komfort med en rækkevidde på 460 kilometer på en opladning.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren
Peugeot leverer en kompakt lille elbil som varebil. Og med en varmepumpe er det en ren fornøjelse at begive sig ud i vinterkulden, fortæller Sten Schwaner fra Peugeot Danmark....


Nu udgave af klassisk kult-bil
I denne udgave med motormagasinet, får du en tur i den nye MX5 sportsvogn fra Mazda. En bil, der for lang tid siden har indskrevet sig som en klassiker....


Ny Jaguar bliver sat på brostensprøvelser
For 635.000 kan du sætte dig ind i den rene luksus - men i biltesten her bliver den nye Jaguar I-Pace, altså en el-udgave, udsat for en hård test på Københavnske veje, for at se hvor god den....


Mazda leverer luksusoplevelser og masser af heste
Ny Mazda CX5 med masser af kræfter, ren luksus og topydelser klarer sig også fint med hensyn til brændstof økonomien, fortæller Søren Clauding i denne udgave af motorprogrammet.....

Pris for ladning svinger hvad der svarer til 7,5 til 27 kr per liter
Hvor ville du tanke, hvis prisen på den ene side af gaden var 7,5 og på den anden side 27 kroner per liter. Det er hvad ejere af elbiler er udsat for - men nu skal konkurrencen undersøges nærmere.....

Nyt luksus bilmærke klar i Danmark


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 23/5 - RADIO DER GIVER MENING


Inflationen i Euroområdet sætter rekord
ERHVERV:
Krigen i Ukraine har ført til rekordhøj inflation i euroområdet. Nu strammer ECB retorikken, mens Fed går i kamp mod inflationen i USA. Men det kan betyder risiko for, at en for aggressiv stramning af pengepolitikken kan føre til stagflation. ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Usædvanlige landskabsarkitekter skaber ny natur
Et naturgenopretningsprojekt nord for Vejle har opnået store resultater på kort tid. Verdens skove er begejstrede, det er kommunen også. Og med god grund.....


- flere interviews om dette emneGiorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde”. ....


- flere interviews om dette emne200 skibsmodeller fortæller 400 års dansk søfartshistorie
M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået mulighed for at vise deres enestående samling frem i en permanent udstilling. Men der bliver også adgang digitalt hjemmefra.....


- flere interviews om dette emneMenneskene bag murene på Christiansborg
POLITIK:
Stor fotobog tegner et varmt portræt af alle de mennesker og steder, der er den vigtigste del af det danske folkestyre.....


- flere interviews om dette emneFå skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning
ERHVERV:
Er firmabilen en elbil eller plug-in hybrid, er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for ladestander til din private bopæl. Også opladningen er sk....


- flere interviews om dette emne


Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas
POLITIK:
Landbruget kan både sikre mad på bordet og gasforsyning. Men det kræver at regeringerne i EU skaber de rammer, der skal til. ....


- flere interviews om dette emneNy Tesla er en stor bil med fremragende plads
POLITIK:
Kom med på en tur i den nye Tesla Model Y når Søren Clauding tager en tur i den nye model. Det er den seneste af fabrikkens modeller. En stor bil med 4-hjuls træk og nærm....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Hvad bør virksomheden vide om CSR


Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet


OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER