SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.

I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset, med tilbygninger, og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden indenfor hver deres område har bidraget.

J. C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen – og ikke bare det: den meget teknisk begavede brygger designede selv og lod udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset – og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk – og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Kristensen i sit bidrag. J.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning, og villaen var jo ikke bare var ét enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer – med forskellige arkitekter. Men der var én, der leverede den første tegning og klart styrede det hele: J C Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien – det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renæssancearkitekt Palladio er iøjnefaldende, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg arkiv - ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur . Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk: væggenes varme, røde farver i den pompejanske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, buster og relieffer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Anderberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens relieffer er fremragende – man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende overfor kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som han ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde (ganske vist diskret og i baggrunden) på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker.

Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver – oprindelig 15.000 m2, men siden udvidet til det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Kristine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv – der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortegnelse over havens planter; den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transskriberet udgave på: Carlsbergfondets onlinearkiv

Kristine Jensen har sammen med kunstneren Cathrine Raben Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet: Vinterhaven på knapt 150 m2, skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 endog meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Kristine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Raben Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som (sammen med bryggeriet) blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der dejlig udsigt fra terrassen henover København og helt ud til Kalvebod Strand - det syn er nu forhindret af nye bygninger – man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgang til haven nu er offentlig.

Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er ’en god restaurering’ contra en såkaldt ’stilrestaurering’, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon det ikke er denne debat vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot?

J.C Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst. Men naturligvis først efter at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Carls død i 1914 fungerede villaen som ’æresbolig’ frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for fem beboere. Æresboligen har sit eget kapitel skrevet af historikeren Kristian Hvidtfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen ud over at være et hjem også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. ” Bohr-familien passede perfekt til æresboligen”, skrev en hollandsk fysiker mange år efter han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og to år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier.

Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og J.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. ” Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under det tilstundende moderne gennembrud”, skriver hun og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberen af Carlsberg Bryggeri og Carlsberg Fondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop det sidste spillede en stor rolle – J.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandret fra Jylland til København, og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at ’ hjælpe til og lære nyt’. Hun blev så (i 1839) gift med Jacob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtninge til navnlig Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til disses venner.

Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag (to sider), hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner – og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeleddet. Meget nyttigt at fordybe sig i.

Men hvordan gik det hele nu til? Jacob Christian, J.C., gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlære hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse – og det gav ham en følelse af underlegenhed, som ”kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere”, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse og ansporede sin søn til sammen med ham selv at følge H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt (netop oprettet i 1829). Christen og hans søn fulgte også blandt andre fag kemi, og Christen var den første brygger, der fandt ud af at bruge et termometer til at følge temperaturen under bryggeprocessen – bryggerne plejede ellers bare at stikke fingeren i øllet for at vurdere varmen under gæringen.

I 1846 købte J.C. Jacobsen den velkendte grund på Valby Bakke, og han opkaldt grunden efter sin fireårige søn, Carl, og byggeriet begyndte nærmest med det samme – først kom bryggeriet, hvor der var rejsegilde i 1847 – to år efter var haven færdig og allersidst villaen, hvor familien flyttede ind i 1854. Birgitte Possing fortæller levende, engagerende og detaljeret om, hvor aktiv Jacobsen var indenfor både erhvervsliv og politik, hvor han f.eks. i flere perioder sad i Folketinget. Bare et enkelt eksempel på, hvad han overkom selv midt i den store byggefase: som medlem af bestyrelsen for Københavns Vandforsyning var han aktiv i at sikre byens drikkevand efter den store koleraepidemi i 1853. Hvor var nu Laura Jacobsen i alt det? Overalt, lyder svaret fra Possing ud fra hidtil oversete kilder, og det var ikke småting, Laura stod for: hun havde ansvaret for maden til bryggeriarbejderne - de var nemlig på fuld kost og flere af dem boede faktisk på Carlsberg, og så var det hende, der skulle sørge for lægehjælp, hvis nogen kom til skade eller blev syge. Desuden var der jo opsynet med alt i den private husholdning. Til ølbrygningen var der udgravet kolossale kældre – og al opgravet jord blev lagt der, hvor så villa og have skulle ligge med den helt rigtige placering i landskabet, og først og fremmest skulle det være smukt, sagde bryggeren. Og det blev det sandelig også. Det samme syntes gæsterne, der blandt mange andre talte H.C. Andersen. Hvem mon sørgede for planlægning af festerne bl.a. med faste såkaldte fredagsmiddage, menuen, organisering af arbejdet med madlavningen i køkkenet, borddækning – og så skulle der vel også vaskes op. Det gjorde Laura Jacobsen – men alligevel omtalte hendes mand middagene som ”sit selskab”. Det var ikke fordi Jacobsen generelt overså kvinder – hans venskab og brevveksling med skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er velkendt og – beskrevet. Nathalie Zahle var en hyppig gæst i hjemmet og på mange måder en loyal støtte for Laura. Bryggeren så hende som iværksætter og støttede hende også økonomisk, da hun byggede skolen på Nørrevold – for han mente bestemt, at kvinder skulle kunne uddanne sig. Her var den nævnte skuespillerinde absolut ikke enig, fremgår det.

Birgitte Possing konkluderer, at det for begge ægtefæller var vigtigt at skabe et smukt hus, som kunne være samlingssted for ” ildsjæle på tværs af viden, fag og landegrænser”. Men hvorfor kunne JC dog ikke værdsætte og anerkende Lauras store indsats, og hvorfor gik han så vidt som til at brænde hendes breve – og i det hele taget selektere kilderne til sit eget eftermæle?

Trods alt lå der alligevel i Carlsberg arkiv mange relevante og hidtil ikke læste skrifter, som Possing har benyttet i denne bog. Men der eksisterer stadig mange ubrugte kilder til forståelse af Lauras og J.C.Jacobsens familienetværk, så her venter en stor forskningsopgave, skriver Possing i et meget interessant efterskrift, hvor hun også peger på andet endnu uudforsket stof.

Med hensyn til det, at J.C. Jacobsen brændte sin kones breve, har nærværende anmelder helt for egen regning en kommentar: kunne det slet ikke tænkes, at brevene var så private, at han ikke ønskede en forudseelig interesse i eftertiden for at fordybe sig i dem?

Det er en righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme – der har helt klart ikke være noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsbergfamiliens liv og bedrifter – og det vil undre (og skuffe) mig, hvis ikke Birgitte Possings ’Opgaver til videre forskning’ bliver taget op.

Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders Sune Berg. Billedredaktion og –koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blankt papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Teksterne er sat med Carlsberg og CarlsbergSans, ja, de er!

Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing – på dansk, men desuden også på engelskSend en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Leif Davidsen: Lenins bodyguard
Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
Bertha Wegmann
Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Håndværkere kan sætte en prop i Putins gas
INTERVIEW: POLITIK:
Utætte boliger betyde et varmetab på mellem 10 og 30 procent. Små fejl, der koster boligejeren mange penge og er spild af energi. Regeringen bør derfor lave et midlertidigt energi-fradrag for dem, der udbedrer fejl på døre, vinduer og lofter.

Gratis app giver kommunen besked om huller i vejen
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Gratis, landsdækkende smartphone-app gør det nemmere for dig at fortælle din kommune, når du støder på huller i vejen, graffiti eller andre forhold, der skal udbedres.

- flere interviews om emnet

London er og bliver metropolen over dem alle!
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
På trods af Brexit elsker vi stadigt alt hvad der er engelsk - og ikke mindst London. Hør Merete Pryds Helles fortælle om Bloomsbury, om The Tube - Londons undergrund. Og er London syd for Themsen en ukendt størrelse, så hør Michael Skovmand beskrive South Bank.

- flere interviews om emnetSå er den nye Toyota Aygo lige på trapperne
INTERVIEW: POLITIK:
En af de mest populære biler skifter ikke bare navn - det er en helt ny model, fortæller Anders Tystrup, der er pressechef i Toyota Danmark. Nu hedder bilen fra verdens største bilmærke Aygo Cross.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Haderslev først med komplet indsamling og genbrug af plastaffald

KORT NYT
Touren kan give trafikkaos for bilister der skal på ferie
Så er det nu: Vores mest populære grøntsag er rød
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
De fleste haveejere er godt i gang med forberedelserne. I vores serie om haven handler det denne gang om bogen, Den lille røde om tomater, som giver dig inspiration til dyrkning i drivhuset eller på friland, mens også til, hvordan du bruger resultatet.

- flere interviews om emnet


Frihedsbudskabet - sådan lød det fredag 4. maj 1945 kl 20.35
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE
Hør historien om frihedsbudskabet fra BBC den fredag aften i maj, hvor man afbrød midt i udsendelsen for at fortælle at tyskerne havde overgivet sig - og hør lydklippet og lidt af det, du ellers aldrig hører.


- flere interviews om emnet


KORT NYT
Statens gæld er styrtdykket i en bom stærk økonomi

KORT NYT
Store virksomheder tryner de små men ny aftale skal sikre hurtigere betaling
Folkene kan lide at være på arbejde
INTERVIEW: ERHVERV:
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.

- flere interviews om emnetLuftwaffe fotograferede Danmark, selvom krigen var tabt
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender vi hver dag en udsendelse med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa.
Det tyske luftvåben gennem fotograferede hele Danmark i efteråret 1944, på trods af at krigen var tabt. Du kan se billederne, som de tyske piloter tog på nettet.


- flere interviews om emnetDe kæmpede frivilligt i de allierede styrker
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender udsendelser med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa. De gjorde det for Danmarks Ære - en bog om de danske frivillige under besættelsen. Hør interviewet om bogen, der for første gang skildrer nogle af dem.

- flere interviews om emnet

MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 21/5Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas

Ny Tesla er en stor bil med fremragende plads

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

De gnaver og gnasker - til glæde for nogen og ærgrelse for andre

Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Håndværkerne klarer sig i krisen med kreativitet
Når man følger mediernes dækning af coronakrisen, får man sommetider det indtryk at stort ....Hold hjulene i gang: Bestil en håndværker nu
Sådan lyder opfordringen fra Dansk Håndværk, som også har udarbejdet en tjekliste til virk....

Håndværkere med solide netværk har størst succes
De sociale medier kan give mellemstore håndværksvirksomheder langt mere salg, end de tror,....

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Erik Petersson: Fyrste af Norden En biografi om Christian 2.

Grøn markedsføring - fy, fy, skamme, skamme, det må du ikke

Leif Davidsen: Lenins bodyguard

Test: Det er bare en go' bil

Fed skruer bissen på

Hvad bør virksomheden vide om CSR


 

Sætter lige nu fokus på
 

200 skibsmodeller fortæller 400 års dansk søfartshistorie
M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået mulighed for at vise deres enestående samling f....Erik Petersson: Fyrste af Norden En biografi om Christian 2.
Christian 2. var fyrste i Europas mest vidtstrakte rige – vi er tilbage i Kalmarunionens d....

De regnede med at en var nok til hele Danmark
I dette afsnit i vores serie om de opfindsomme danskere går vi i kælderen under en villa i....

LYTTERNES
FAVORITTER
21/5Hvad bør virksomheden vide om CSR

Krav om livscyklusanalyse fra 2023

Enayatullah Safi: Dhaba Walla – 100 retter fra det indiske køkken

Spis nordisk, så gavner du miljøet

De regnede med at en var nok til hele Danmark

Beløbsgrænse på byggeområdet er absurd og fjollet

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse

Ministre forgår – Mr. Vej består


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Drama på Christiansborg fortalt med nerve
Folkestyrets dramatiske historie fra Grevinde Danner til Anders Fogh. En bog af den erfarn....Anne Sofie Kragh: Det første år
Foto af forside fra forlaget
Nedlukningen var én afgørende besl....

Poul Schlüters tid
Danmark har mistet en af de største og mest betydningsfulde personligheder i det 20ende år....

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Historien om de danske klassikere: Fra glemt til højeste retro-mode


De skabte det Danmark vi lever af


Postej banede vejen for et erhvervseventyr


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid


Ifølge direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre er der generelt ikke styr nok på byggeprocessen. Der er brug for et langt større samarbejde i byggesektoren på tværs af håndværk....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Arkæologisk lotterispil skal løses med forsikringsordning
Venstre foreslår i forbindelse med de kommende forhandlinger om Finansloven for 2022 en forsikringsordning for bygherrers udgifter til arkæologiske udgravninger....


Grøn EU-omstilling kan koste tusinder menneskeliv
POLITIK:
Enhedslistens Nikolaj Villumsen har blæst til en ulige kamp. Taber han, vil mange tusinde byggearbejdere betale for den grønne omstilling med deres liv, lyder det.....


Her siger vi faktisk ”Godmorgen….”
ERHVERV:
Samarbejde på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv. Så derfor har en byggevirksomhed i Taastrup sat den gode opførsel i system. Både for dem selv og de andre virksomheder de samarbejder me....


Byggeriet bør arbejde mere sammen
ERHVERV:
En undersøgelse peger på, at længerevarende samarbejder imellem byggevirksomheder, leverandører og bygherrer kan gavne virksomhederne, der får både effektivitet og besparelser ud af det. Vi ....

Tilskudsordninger åbner for helhedsorienteret energiforbedring
Underdirektør i DI Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, er meget positiv over den aftale om at bruge 2,3 milliarder kroner i tilskud de kommende år til energiforbedringer af den private boligmase. ....

Byggeriet holdt dampen oppe under coronakrisen


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 21/5 - RADIO DER GIVER MENING


Inflationen i Euroområdet sætter rekord
ERHVERV:
Krigen i Ukraine har ført til rekordhøj inflation i euroområdet. Nu strammer ECB retorikken, mens Fed går i kamp mod inflationen i USA. Men det kan betyder risiko for, at en for aggressiv stramning af pengepolitikken kan føre til stagflation. ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Usædvanlige landskabsarkitekter skaber ny natur
Et naturgenopretningsprojekt nord for Vejle har opnået store resultater på kort tid. Verdens skove er begejstrede, det er kommunen også. Og med god grund.....


- flere interviews om dette emneGiorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde”. ....


- flere interviews om dette emne200 skibsmodeller fortæller 400 års dansk søfartshistorie
M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået mulighed for at vise deres enestående samling frem i en permanent udstilling. Men der bliver også adgang digitalt hjemmefra.....


- flere interviews om dette emneMenneskene bag murene på Christiansborg
POLITIK:
Stor fotobog tegner et varmt portræt af alle de mennesker og steder, der er den vigtigste del af det danske folkestyre.....


- flere interviews om dette emneFå skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning
ERHVERV:
Er firmabilen en elbil eller plug-in hybrid, er det et skattefrit personalegode, hvis arbejdsgiveren betaler for ladestander til din private bopæl. Også opladningen er sk....


- flere interviews om dette emne


Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas
POLITIK:
Landbruget kan både sikre mad på bordet og gasforsyning. Men det kræver at regeringerne i EU skaber de rammer, der skal til. ....


- flere interviews om dette emneNy Tesla er en stor bil med fremragende plads
POLITIK:
Kom med på en tur i den nye Tesla Model Y når Søren Clauding tager en tur i den nye model. Det er den seneste af fabrikkens modeller. En stor bil med 4-hjuls træk og nærm....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Hvad bør virksomheden vide om CSR


Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet


OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER