SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.

I 2021 blev et enormt restaureringsarbejde afsluttet, og denne bog er nu udkommet med en grundig gennemgang af både hele den oprindelige byggeproces og den nyligt gennemførte restaurering af selve huset, med tilbygninger, og af den enorme have som den dejlige krone på værket. En række forfattere med specialviden indenfor hver deres område har bidraget.

J. C. Jacobsen tegnede selv de første udkast til villaen – og ikke bare det: den meget teknisk begavede brygger designede selv og lod udføre et avanceret anlæg til luftopvarmning i hele huset – og i væksthusene. Der var også vandkloset og badekar, i spisestuen madelevator, gardiner med snoretræk – og meget, meget mere, skriver arkitekturhistorikeren Peter Thule Kristensen i sit bidrag. J.C. Jacobsen vidste godt selv, hvordan han ville have sin hovedbygning, og villaen var jo ikke bare var ét enkelt hus, men der var også vigtige væksthuse og udestuer – med forskellige arkitekter. Men der var én, der leverede den første tegning og klart styrede det hele: J C Jacobsen selv. Men det var måske ikke hele historien – det vender vi tilbage til. Inspirationen fra den italienske renæssancearkitekt Palladio er iøjnefaldende, og det er så heldigt, at der er et væld af tegninger i Carlsberg arkiv - ikke bare Jacobsens skitser, men også de forskellige arkitekters bidrag, blandt andet farvelagte dekorationstegninger til rummenes indretning. Forfatteren peger på, at vi her møder både guldalder og middelhavskultur . Her er det også vigtigt at se, hvordan genopdagelsen af farverne i antikkens kunst kommer til udtryk: væggenes varme, røde farver i den pompejanske stil møder de nyklassicistiske hvide skulpturer, buster og relieffer. Her oplever villaens besøgende specielt Thorvaldsen, som bryggeren var en stor beundrer af, skriver kunsthistorikeren Birgitte Anderberg, som gennemgår villaens værker med interessante detaljer og anekdoter. Hendes gennemgang af Thorvaldsens relieffer er fremragende – man får i den grad lyst til at sidde og se længe på værkerne, der naturligvis er gengivet i bogen. En del af dem er udført specielt til deres placering i huset, og her var Jacobsen særdeles styrende overfor kunstnerne, hvor han helt konkret ved en enkelt lejlighed direkte med en lommekniv skar en hårlok, som han ikke syntes passede, af en gipsfigur. At han lod sig selv optræde (ganske vist diskret og i baggrunden) på et andet relief, er jo ikke et ukendt fænomen for mæcener i kunstværker.

Villaen ligger spektakulært placeret i en af landets største private haver – oprindelig 15.000 m2, men siden udvidet til det dobbelte. Kapitlet her er skrevet af landskabsarkitekt Kristine Jensen, som var ansvarlig for anlæggets restaurering. Også her var bryggeren særdeles aktiv – der foreligger fra hans egen hånd en helt nøjagtig fortegnelse over havens planter; den er naturligvis gengivet i bogen, men er nok lettere at læse i transskriberet udgave på: Carlsbergfondets onlinearkiv

Kristine Jensen har sammen med kunstneren Cathrine Raben Davidsen stået for et af de få helt moderne elementer i restaureringsprojektet: Vinterhaven på knapt 150 m2, skulle helst kunne rumme forholdsvis mange mennesker, der bevæger sig rundt mellem både hinanden og grønne omgivelser. Løsningen blev 16 endog meget store krukker med meterhøje planter. Krukkerne er tegnet af Kristine Jensen og fornemt udsmykket i patineret bronze af Raben Davidsen. De allerældste af de oprindelige træer står stadig i haven, som (sammen med bryggeriet) blev overdraget til Carlsbergfondet i 1888. Siden skete der efterhånden en del ændringer i havens indretning, men siden 2009 har den været fredet. Oprindeligt var der dejlig udsigt fra terrassen henover København og helt ud til Kalvebod Strand - det syn er nu forhindret af nye bygninger – man aner forfatterens vemod over det, men til gengæld kan man glæde sig over, at adgang til haven nu er offentlig.

Selve restaureringsarbejdet er grundigt beskrevet af Christoffer Thorborg, lektor ved arkitektskolen i Aarhus. Det er fascinerende at bringes til at overveje, hvad der er ’en god restaurering’ contra en såkaldt ’stilrestaurering’, som kan betyde total ødelæggelse for sit offer, tordnes der i teksten. Mon det ikke er denne debat vi herhjemme aktuelt ser omkring Nyborg Slot?

J.C Jacobsen havde i 1876 testamenteret villaen til at være fribolig for en mand eller kvinde, der udmærkede sig gennem vigtige bidrag til samfundet som videnskab, litteratur eller kunst. Men naturligvis først efter at hans nærmeste slægtninge enten var døde eller ikke ønskede at bruge huset selv. Laura Jacobsen boede i huset frem til sin død i 1911, og efter sønnen Carls død i 1914 fungerede villaen som ’æresbolig’ frem til 1995, og var i løbet af lige over 80 år hjem for fem beboere. Æresboligen har sit eget kapitel skrevet af historikeren Kristian Hvidtfeldt Nielsen. Tanken var jo, at boligen ud over at være et hjem også skulle tjene som et sted, hvor netværk kunne dannes og mødes. Det fremgår, at der har været stor forskel på, i hvor høj grad husets beboere havde mulighed for at leve op til den ambition. De mest prominente beboere har været Niels og Margrethe Bohr i årene 1932-62. De levede i den grad op til forhåbningerne til netværk. ” Bohr-familien passede perfekt til æresboligen”, skrev en hollandsk fysiker mange år efter han havde været på besøg. Men samfundsmønstret ændrede sig i den grad i løbet af de 80 år, og på et direktionsmøde i Carlsbergfondet i 1995 blev konklusionen, at tiden var løbet fra æresboligen, og to år efter blev boligen til Carlsberg Akademi, hvor der afholdes møder, konferencer og symposier.

Bogens hovedkapitel er skrevet af historikeren Birgitte Possing. Det er en bærende tanke her, at fortællingen om Laura Jacobsens og J.C. Jacobsens livsværk er en nødvendig forudsætning for at forstå den fantastiske villa, der er bogens fokus. ” Deres magt blev stor, og de forvaltede den målrettet og med et generøst overskud, selvom deres værdier forblev gammeldags under det tilstundende moderne gennembrud”, skriver hun og peger på, i hvor høj grad det lykkedes for bryggeren at styre sit eget eftermæle, så han selv, ene og alene, står som skaberen af Carlsberg Bryggeri og Carlsberg Fondet. Den historie gør hun nu op med i sin beretning om, hvordan det hele blev til baseret ikke bare på vilje, viden og flid, men også på forbindelser og netværk. Netop det sidste spillede en stor rolle – J.C. Jacobsens far, brygger Christen Jacobsen, var i sin tid indvandret fra Jylland til København, og Laura Holst var kommet fra Nordjylland til København, hvor hun var inviteret til at bo hos bryggerfamilien for at ’ hjælpe til og lære nyt’. Hun blev så (i 1839) gift med Jacob Christian. Imponerende mange nære og fjernere slægtninge til navnlig Laura blev på ikke mindst hendes initiativ tiltrukket af København og kom til at indgå i både private og professionelle relationer til bryggerfamilien og til disses venner.

Birgitte Possing har i sin tekst indsat et dobbeltopslag (to sider), hvor man kan få et overblik over de vigtigste familiemedlemmer og venner – og med hensyn til de sidstnævnte er det markeret om det var videnskab, politik, kunst eller bryggeriet og villaen, som var bindeleddet. Meget nyttigt at fordybe sig i.

Men hvordan gik det hele nu til? Jacob Christian, J.C., gik ud af skolen i en alder af 14 år og kom i praktisk bryggerlære hos sin far. Han fik aldrig yderligere formel uddannelse – og det gav ham en følelse af underlegenhed, som ”kan have udviklet sig til den mangel på empati, som blev registreret af nogle af hans omgivelser og samarbejdspartnere”, vurderer Possing. Det havde han nu ingen grund til, for hans far var helt klar over nytten af uddannelse og ansporede sin søn til sammen med ham selv at følge H.C. Ørsteds forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt (netop oprettet i 1829). Christen og hans søn fulgte også blandt andre fag kemi, og Christen var den første brygger, der fandt ud af at bruge et termometer til at følge temperaturen under bryggeprocessen – bryggerne plejede ellers bare at stikke fingeren i øllet for at vurdere varmen under gæringen.

I 1846 købte J.C. Jacobsen den velkendte grund på Valby Bakke, og han opkaldt grunden efter sin fireårige søn, Carl, og byggeriet begyndte nærmest med det samme – først kom bryggeriet, hvor der var rejsegilde i 1847 – to år efter var haven færdig og allersidst villaen, hvor familien flyttede ind i 1854. Birgitte Possing fortæller levende, engagerende og detaljeret om, hvor aktiv Jacobsen var indenfor både erhvervsliv og politik, hvor han f.eks. i flere perioder sad i Folketinget. Bare et enkelt eksempel på, hvad han overkom selv midt i den store byggefase: som medlem af bestyrelsen for Københavns Vandforsyning var han aktiv i at sikre byens drikkevand efter den store koleraepidemi i 1853. Hvor var nu Laura Jacobsen i alt det? Overalt, lyder svaret fra Possing ud fra hidtil oversete kilder, og det var ikke småting, Laura stod for: hun havde ansvaret for maden til bryggeriarbejderne - de var nemlig på fuld kost og flere af dem boede faktisk på Carlsberg, og så var det hende, der skulle sørge for lægehjælp, hvis nogen kom til skade eller blev syge. Desuden var der jo opsynet med alt i den private husholdning. Til ølbrygningen var der udgravet kolossale kældre – og al opgravet jord blev lagt der, hvor så villa og have skulle ligge med den helt rigtige placering i landskabet, og først og fremmest skulle det være smukt, sagde bryggeren. Og det blev det sandelig også. Det samme syntes gæsterne, der blandt mange andre talte H.C. Andersen. Hvem mon sørgede for planlægning af festerne bl.a. med faste såkaldte fredagsmiddage, menuen, organisering af arbejdet med madlavningen i køkkenet, borddækning – og så skulle der vel også vaskes op. Det gjorde Laura Jacobsen – men alligevel omtalte hendes mand middagene som ”sit selskab”. Det var ikke fordi Jacobsen generelt overså kvinder – hans venskab og brevveksling med skuespillerinden Johanne Louise Heiberg er velkendt og – beskrevet. Nathalie Zahle var en hyppig gæst i hjemmet og på mange måder en loyal støtte for Laura. Bryggeren så hende som iværksætter og støttede hende også økonomisk, da hun byggede skolen på Nørrevold – for han mente bestemt, at kvinder skulle kunne uddanne sig. Her var den nævnte skuespillerinde absolut ikke enig, fremgår det.

Birgitte Possing konkluderer, at det for begge ægtefæller var vigtigt at skabe et smukt hus, som kunne være samlingssted for ” ildsjæle på tværs af viden, fag og landegrænser”. Men hvorfor kunne JC dog ikke værdsætte og anerkende Lauras store indsats, og hvorfor gik han så vidt som til at brænde hendes breve – og i det hele taget selektere kilderne til sit eget eftermæle?

Trods alt lå der alligevel i Carlsberg arkiv mange relevante og hidtil ikke læste skrifter, som Possing har benyttet i denne bog. Men der eksisterer stadig mange ubrugte kilder til forståelse af Lauras og J.C.Jacobsens familienetværk, så her venter en stor forskningsopgave, skriver Possing i et meget interessant efterskrift, hvor hun også peger på andet endnu uudforsket stof.

Med hensyn til det, at J.C. Jacobsen brændte sin kones breve, har nærværende anmelder helt for egen regning en kommentar: kunne det slet ikke tænkes, at brevene var så private, at han ikke ønskede en forudseelig interesse i eftertiden for at fordybe sig i dem?

Det er en righoldig bog, hvor de enkelte kapitler sagtens kan læses uafhængigt af hinanden. Det er dejligt, at de forskellige forfattere i høj grad har hver deres egen fortællestemme – der har helt klart ikke være noget forsøg på at ensrette dem. Bogen er et flot bidrag til forståelsen af Carlsbergfamiliens liv og bedrifter – og det vil undre (og skuffe) mig, hvis ikke Birgitte Possings ’Opgaver til videre forskning’ bliver taget op.

Endelig er bogen meget, meget smuk med både historiske fotos og nye fotos ved Anders Sune Berg. Billedredaktion og –koordination er gjort med stor omhu og forståelse af teksten. Der er valgt henholdsvis blankt papir til rene billedsider og mat papir til tekst og tekst med indsatte billeder. Teksterne er sat med Carlsberg og CarlsbergSans, ja, de er!

Bogen på 272 sider er udgivet af Carlsbergfondet og Strandberg Publishing – på dansk, men desuden også på engelskSend en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Leif Davidsen: Lenins bodyguard
Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
Bertha Wegmann
Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Håndværkere kan sætte en prop i Putins gas
POLITIK:
Utætte boliger betyde et varmetab på mellem 10 og 30 procent. Små fejl, der koster boligejeren mange penge og er spild af energi. Regeringen bør derfor lave et midlertidigt energi-fradrag for dem, der udbedrer fejl på døre, vinduer og lofter.


Så er den nye Toyota Aygo lige på trapperne
POLITIK:
En af de mest populære biler skifter ikke bare navn - det er en helt ny model, fortæller Anders Tystrup, der er pressechef i Toyota Danmark. Nu hedder bilen fra verdens største bilmærke Aygo Cross.

- flere interviews om dette emneMenneskene bag murene på Christiansborg
POLITIK:
Stor fotobog tegner et varmt portræt af alle de mennesker og steder, der er den vigtigste del af det danske folkestyre.

- flere interviews om dette emneDanmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas
POLITIK:
Landbruget kan både sikre mad på bordet og gasforsyning. Men det kræver at regeringerne i EU skaber de rammer, der skal til.

- flere interviews om dette emneNy Tesla er en stor bil med fremragende plads
POLITIK:

- flere interviews om dette emne


Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden
POLITIK:
Sådan fortæller kunsthistorikeren Connie Hansen i bogen Folkets Tid, hvor syv malerier illustrerer Socialdemokratiets historie fra 1871 frem til 2018.

- flere interviews om dette emne

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år
POLITIK:
Techmagasinet MereMobil ser denne gang på, hvilke nyheder, produkter og tendenser, der vil sætte deres præg på resten af 2022

- flere interviews om dette emne

Højbede, hvis haven skal være lidt anderledes i år
POLITIK:
Det er nu du skal tage de første spadestik til en have med Højbede. Nina Ewald forklarer i sin bog, hvordan man giver haven et nyt og spændende udtryk med bede, der er hævet en hel del - eller bare en smule - over havens niveau.

- flere interviews om dette emne


NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
DF er nyttige idioter for Danske Beredskaber

Jesper Stein: Solo

Heidi Laura: En bid af paradis. Bjørn Wiinblad og hans tid

Birgitte Rahbek Kornum: Forstå din søvn

Foldbare smartphones, 5G og nye telefoner

Norge spænder ben for danske virksomheder


MEST AFLYTTEDE 
POLITIK 23/5

 
Menneskene bag murene på Christiansborg

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas

Ny Tesla er en stor bil med fremragende plads

Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år

Højbede, hvis haven skal være lidt anderledes i år

Grøn markedsføring - fy, fy, skamme, skamme, det må du ikke

Krav om livscyklusanalyse fra 2023

Ministre forgår – Mr. Vej består


MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 23/5Få skattefri ladestander og el til bilen på arbejdsgivers regning

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas

Ny Tesla er en stor bil med fremragende plads

Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning

De gnaver og gnasker - til glæde for nogen og ærgrelse for andre

Folkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden

Hør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år

Ny gratis App gør det let at finde den rigtige lærling


 

 
 
MAGASIN

Lone Simonsen: Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?
Foto af forside fra forlaget
Som årene går og COVID -19 bliver til blot et dårligt minde, vil det blive sværere at argumentere for nye investe....


 

Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
Foto af forside fra forlaget
Hvad er en kirke i bygningsmæssig....Bertha Wegmann
Foto af forside fra forlaget
Her er et værk om en stor dansk k....

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremm....
 

EUROEN ØKONOMIEN OG PROBLEMERNE
TRE MAGASINER OM DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I EUROPA LIGE NU.
 .


ECB og den tyske forfatningsdomstol - hvad betyder de for Danmark?
RADIO UPDATE FOKUS:

 


Hvad sker der i Europa netop nu - Europas banker & Danmarks banker
RADIO UPDATE FOKUS:

 


Hvad skete der egentligt da euroen blev til
RADIO UPDATE FOKUS:


Lyt med på Radio Update - der er mere om økonomi under menuen foroven.
 

 


MERE POLITIK LIGE NU
RADIOUPDATE 23/5 - INTERVIEWS LIGE NU


Menneskene bag murene på Christiansborg
POLITIK:
Stor fotobog tegner et varmt portræt af alle de mennesker og steder, der er den vigtigste del af det danske folkestyre.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Danmark kan ret hurtigt være selvforsynende med gas
POLITIK:
Landbruget kan både sikre mad på bordet og gasforsyning. Men det kræver at regeringerne i EU skaber de rammer, der skal til. ....


- flere interviews om dette emneNy Tesla er en stor bil med fremragende plads
POLITIK:
Kom med på en tur i den nye Tesla Model Y når Søren Clauding tager en tur i den nye model. Det er den seneste af fabrikkens modeller. En stor bil med 4-hjuls træk og nærmest en SUV....


- flere interviews om dette emneFolkets tid: Et fotografi er blot et lille udsnit af virkeligheden
POLITIK:
Sådan fortæller kunsthistorikeren Connie Hansen i bogen Folkets Tid, hvor syv malerier illustrerer Socialdemokratiets historie fra 1871 frem til 2018.....


- flere interviews om dette emneHør hvilken teknologi vi vil tale om senere i år
POLITIK:
Techmagasinet MereMobil ser denne gang på, hvilke nyheder, produkter og tendenser, der vil sætte deres præg på resten af 2022....


- flere interviews om dette emneHøjbede, hvis haven skal være lidt anderledes i år
POLITIK:
Det er nu du skal tage de første spadestik til en have med Højbede. Nina Ewald forklarer i sin bog, hvordan man giver haven et nyt og spændende udtryk med bede, der er hævet en hel del - ell....


- flere interviews om dette emneGrøn markedsføring - fy, fy, skamme, skamme, det må du ikke
POLITIK:
I en ny kvikguide til virksomheder stiller forbrugerombudsmanden så store krav til forklaringer og dokumentation at det bliver svært at fortælle om sin indsats for miljøet uden at overtræde ....


- flere interviews om dette emneKrav om livscyklusanalyse fra 2023
POLITIK:
Ved en konference der blev holdt for nylig i Fællesfonden, blev der sat fokus på de fundamentale udfordringer, som byggebranchen står over for de kommende år med en VISION 2030....


- flere interviews om dette emneUPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Kreativt salg smitter af på håndværkernes bundlinie


De sociale medier kan være en udfordring for små og mellemstore virksomheder, men de er også et instrument, der uden de store problemer kan give en bedre bundlinje.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Myterne om håndværkerne er vanskelige at aflive
Stil en øl frem. De bliver jo aldrig færdige. Det er blot to af myterne om danske håndværkere - men er der noget om snakken. Vi ser på virkeligheden.....


Bølge af tyverier vil ramme håndværkerne
ERHVERV:
Sådan lyder advarslen fra Politiet. Men der er tilsyneladende ikke meget hjælp at hente fra ordensmagten, der lader det være op til virksomhederne selv at klare ærterne. ....


Håndværkerne klarer sig i krisen med kreativitet
ERHVERV:
Når man følger mediernes dækning af coronakrisen, får man sommetider det indtryk at stort set alle virksomheder er lukkede – men sådan er det langt fra. Faktisk kæmper de fleste med at holde....


Hold hjulene i gang: Bestil en håndværker nu
ERHVERV:
Sådan lyder opfordringen fra Dansk Håndværk, som også har udarbejdet en tjekliste til virksomheder, så de giver deres kunder og ansatte maksimal sikkerhed.....

Håndværkere med solide netværk har størst succes
De sociale medier kan give mellemstore håndværksvirksomheder langt mere salg, end de tror, hvis de blot forstår, hvordan de skal bruges. Men forstår virksomheden at skabe sig et forspring via et netværk, så kommer resultaterne. ....

Håndværkerne går i stor stil glip af mersalg
Annonce

TEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Hvad bør virksomheden vide om CSR


Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet


  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSERHVERV:
App-succes til 575 millioner - Hør Mette Lykke fortælle historien
Mindst fire stjerner, i app-stores, er vejen til en global-appsucces. Kvaliteten af applikationen er altafgørende. Hør historien om Endomondo og få gode råd fra stifteren selv.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere
Stress har i årtier været et af de hyppigste og vanskeligste problemer for medarbejderne - og dermed også for ledelsen af virksomheden. Få inspiration til hvad du kan gøre - og hvad du ikke bør forsøge.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid
Ifølge direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre er der generelt ikke styr nok på byggeprocessen. Der er brug for et langt større samarbejde i byggesektoren på tværs af håndværk


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om den københavnske smørhandler, der gjorde sin tiger verdenskendt.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
Foto af forsiden fra forlaget
Nolde malede fantastiske og voldsomt ekspressionistiske billeder - og så var han nazist. Først prøvede han at vinde nazismens topfolk for sig – og derpå, efter krigen, forsøgte han at tegne et billede af sig selv som et offer for den selv samme ideologi.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Kreativt salg smitter af på håndværkernes bundlinie
De sociale medier kan være en udfordring for små og mellemstore virksomheder, men de er også et instrument, der uden de store problemer kan give en bedre bundlinje.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
De røde, røde Rubiner - historien om et smykke
Det handler om et ganske bestemt om meget berømt smykke fra det danske kongehus. Men undervej får vi hele historien om de flotte ædelsten.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
BMW iX3 - næsten lydløs komfort på rent el
Stor SUV fra BMW er nu kommet som en ren elbil. Og der er stadigt tale om stor komfort med en rækkevidde på 460 kilometer på en opladning.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Rigtigt mange har nu en chef, der ikke er dansker
De udenlandske virksomheder etablerer sig i stor stil i Danmark, og det betyder at stadigt flere har en chef, der ikke er fra Danmark. Vi ser på konsekvenserne.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Trap Danmark: Nyborg kommune
Foto af forsiden fra forlaget
Denne kommune rummer Danmarks ældste bevarede kongebolig, Nyborg Slot, påbegyndt af kong Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet – og slottet med sin beliggenhed lige midt i landet var i et par hundrede år sæde for det årlige danehof.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Politikerne spænder ben for skovenes klimaforbedring
Lækkede hemmelige planer endte i en udvandet udgave af det, der påstås at være verdens bedste skovlov.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Økonomi: Nu strammes pengepolitikken
Alverdens centralbanker retter nu blikket mod en opstramning af pengepolitikken i lyset af den høje inflation. Det bliver også det store tema på de finansielle markeder i 2022


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Stærk, let og mæt
Jeg har maden som arbejdsplads, legeplads og fokuspunkt hver evig eneste dag. Men 30% af danskernes kalorier og chokerende 80% af sukkerindtaget stammer fra mellemmåltider.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Slut efter 82 år: Frøken Klokken lægger på
Fra udgangen af november kan man ikke længere få læst klokken op i telefonen. Lyt til den spændende historie om Frøken Klokken og genfundet af de første maskine og optagelser bag det danske ikon.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren
Peugeot leverer en kompakt lille elbil som varebil. Og med en varmepumpe er det en ren fornøjelse at begive sig ud i vinterkulden, fortæller Sten Schwaner fra Peugeot Danmark


- flere interviews om dette emneOM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER