SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Lars Tvede og Nicolai Chen Nielsen: Fremtidsklar - Radio UpdateLars Tvede og Nicolai Chen Nielsen: Fremtidsklar

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto fra forlaget
Om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden, hedder det i en undertitel.

Hvis man vil være klar til fremtiden, gør man klogt i at se nøje på fortiden, mener de to forfattere, som tilsammen har en solid basis i at arbejde med iværksættere, rådgive virksomheder – og overvågning af innovation. Det kommer jeg tilbage til.

Lars Tvede og Nicolai Chen Nielsen har skrevet bogen for at gøre læseren klar til fremtiden, som de kalder eksponentiel. Bogen falder i tre dele. Første del er en bred forklaring på, hvad de forstår ved en eksponentiel verden, hvor forandringerne ikke bare kommer hurtigt, men hurtigere og hurtigere. Her koncentrerer forfatterne sig om tiden i Europa fra midt i det 15. århundrede frem til i dag. Det er de sidste omkring 500 år, der er de interessante, for det er i den periode, at alle de store videnskabelige og teknologiske fremskridt er sket i forbindelse med renæssancen, reformationen, bogtrykkerkunsten, oplysningstiden, den industrielle revolution og kvindefrigørelsen. Hvordan gik det nu til? Et eksempel: ved bogtrykkerkunstens fødsel og kort derefter reformationens skub til læsefærdigheden i Europa kunne tanker og idéer pludselig sprede sig langt hurtigere end før. Samarbejder og lige så vigtigt konkurrence blev styrket. Her har forfatterne en interessant pointe: de fleste idéer er nemlig dårlige, og dem får man mest effektivt frasorteret ved konkurrence – den ekstreme konkurrence er i øvrigt store krige, ’ som ofte udløser ekstreme byger af innovationer. ’ Og det er tankevækkende, når de peger på Covid-19 epidemien som en form for konkurrence mellem SARS-CoV-2 virussen og menneskeheden og i øvrigt også mellem forskellige varianter af denne virus og mellem forskellige vacciner.

De to forfattere er de mest optimistiske mennesker, jeg længe har mødt i en bog. Hør bare her, efter at de har peget på, at innovation praktisk talt er uendelig, fordi idéer hele tiden afføder nye idéer: ’ …vi tillader os at postulere, at alt, der er ønskeligt og kan opfindes indenfor rammerne af fysikkens love, vil blive opfundet’. Her møder vi til gengæld et etisk problem, for hvem afgør, hvad der er ønskeligt – og til gavn for hvem? Nye typer effektive våben for eksempel?

Så går det over stok og sten med udvikling af både fysiske robotter og internetbotter. Her er det nok mere et spørgsmål ikke om mennesker mod maskiner, men snarere om mennesker med maskiner. Hvem skulle for bare få år siden have forudset udbredelsen af robotassisteret kirurgi, som vitterligt er en gedigen succes og et kæmpeskridt fremad? Forfatterne roser nu også internetbotters optræden i firmaers kundeservice. Her må nærværende anmelder dog melde om elendige erfaringer…..

Et centralt kapitel om ’ Fremtidens eksponentielle supertrends’ er forbløffende læsning – og forfatterne virker også selv nogle steder helt overraskede over, hvad man kan regne sig frem til. Der indledes med Moores berømte lov om fordobling af antal transistorer på computerchips – en fordobling, som i en periode skete hvert år, men senere ’kun’ hvert andet år. Videnskabelige landvindinger vil typisk og hyppigt afføde andre fremskridt i det, der i kapitlet kaldes en positiv feedback-sløjfe. Der er en oversigt over en lang række teknologier og love svarende til Moores, som også står øverst i rækken. Ved hver af dem f.eks. for antallet af pixels i digitale kameraer nævnes fordoblingstiden, som i det tilfælde er på 19 måneder. Derpå simuleres udviklingen frem til 2025, 2030 og 2050. Det er helt vildt, hvad der forudses her. Men vil det holde stik? Spørger forfatterne klogeligt og svarer selv: Tjah, ikke altid. Fysikkens love sætter i mange tilfælde grænser på et tidspunkt – og den eksponentielle udvikling bliver lineær.

Et brændende problem er, hvordan der kan skaffes mere energi – og uden forurening, mange tak! Her fortæller forfatterne om en helt ny metode til kernefusion, som er udviklet af et engelsk firma ved navn First Light Fusion. Hvordan de gør det? Ja, det må man læse om i bogen – en ret utrolig beretning. Men man kan naturligvis også finde virksomheden på nettet – og med det samme blive introduceret til videoer – nogle med forklaringer og andre med fotooptagelser af det relevante eksperiment.

Den første del af bogen har altså præsenteret en sand overdådighed af idéer til fremtidig teknologisk udvikling - så mange, at de nok må rangeres fra brillante i den ene ende af spektret til nærmest science fiction i den anden ende. Del 2 handler om det menneske, der er klar til denne fremtid – heraf bogens titel. Jo mere kompleks og dynamisk verden må formodes at blive – jo mere vigtigt er det at arbejde på at udvikle sine evner til at omgås eller interagere med andre. Hvordan man så gør det i praksis, er der naturligvis en række tips og idéer til – og det første tip er såmænd: Kend dig selv! Jamen, er det ikke fantastisk – de ord, der var indhugget i væggen på Apollontemplet i Delphi. Der er virkelig mange gode råd – og dem skal man lytte til. Men ind i mellem er der også et direkte rap over fingrene til de dovne – som her: ’ I informationsalderen er uvidenhed et valg’. Sådan! Det råd, jeg måske allerbedst kunne lide, har overskriften Opgradér din situationsfornemmelse. Det afsnit er en lille perle. et andet afsnit handler om ’heldets videnskab’- et dejligt kapitel, som bl.a. inddrager Leonardo da Vinci – simpelthen forfatternes eksempel på en, som virkelig var fremtidsklar. Måske kapitlets allermest snedige tip er dette, som er det sidste i rækken af råd: ’ Forestil dig en fremtidig fiasko – og læg så en plan for, hvordan du kan undgå den’.

Del 3 handler ikke om enkeltindivider, men om organisationer og hvordan de skal komme sikkert og velforberedt ind i fremtiden, hvor succeskriterierne næsten alle sammen og hele tiden ændrer sig. Udfordringen ligger så i at få øje på, hvordan man kan skabe det nye fremfor at reparere det gamle. Det er vigtigt at tage stilling til værdier, som virksomheden kan stå inde for: en kæde af kaffebarer f.eks. profilerer sig med fair og etiske indkøb, en dagligvarekæde går aktivt imod tobaksprodukter og –salg. Fokus på bæredygtighed og medarbejderes trivsel bringer virksomheder på den rigtige side af historien – og så er der det allervigtigste i netop denne forbindelse: ’Virksomhedsværdier fremstår ikke troværdige, hvis de bliver introduceret som en reaktion på en skandale eller en shitstorm’. Der er rigtigt mange overvejelser her, som de to forfattere stiller til rådighed for virksomhedsledere. Disse overvejelser introduceres som et kort, kontant råd eller tip, som derpå uddybes – jeg vælger dette elegante eksempel: ’ Flyt jer væk fra mange beslutningstagere, men få idéskabere , til mange idéskabere og få beslutningstagere’.

Sidste kapitel er en konklusion, hvor forfatterne i den optimistiske tankegang, som de gennem hele bogen har lagt for dagen, slutter med, at deres ’ data faktisk tyder på en fremtid, der er langt bedre end nutiden’.

Hvilke data, spørger læseren måske, men det har forfatterne faktisk allerede forklaret i forordet: Tvede og Nielsen har nemlig stiftet virksomheden Supertrends, hvor de har udviklet et system, der overvåger næsten enhver innovation indenfor teknologi. Enhver kan så gå ind på supertrends.com og finde det, man måske savner i bogen. En anden mulighed: der ligger en liste over kilder til bogen på bogens egen hjemmeside fremtidsklar.com. Her kan man også læse de to forfatteres omfattende CV, der omfatter virksomheder, fagbøger, iværksætterpriser og rådgivning.

Er der noget, man kunne ønske sig mere af i bogen? Ja. Når nu eksponentiel udvikling spiller så stor en rolle, kunne det være nyttigt med en lille repetition af de (faktisk ret simple) regneregler, der f.eks. bruges for at finde fordoblingstid. Dette kunne være gjort i en lille, indsat faktaboks. Et stikordsregister ville nu også have været nyttigt. Ellers vil jeg bare sige tak for en både lærerig, og underholdende tur rundt i fremtidsudsigterne. Lad os håbe forfatternes optimisme holder.

Bogen, 312 sider, er udgivet på Politikens ForlagSend en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Sofie Marie Koksbang: Tyngdekraft
Jens Lundgren og Lars Igum Rasmussen: Vild virus
Anders Fomsgaard: Det er bare en virus, Ny udgave
Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: En sten for Eva
Lars Tvede og Nicolai Chen Nielsen: Fremtidsklar
Peter Olesen: Kik ned
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      

8. JUNI 2022 BEMÆRK: Netsiden er blevet fornyet. Virker et ældre link ikke kan du finde det med et stikord i søgefeltet eller ved at søge på de fire tal, der står i det gamle link (fx page=4356).


RADIO UPDATE SÆTTER FOKUS PÅ:Frode Birk Nielsen: Landskabskunst i Danmark
RADIO UPDATE FOKUS:

Der findes en ø i Danmark, der blev skabt ret tilfældigt for ca 200 år siden af jord fra en udgravning smidt ned i en fjord. Den var lang og smal og som skabt til at udnytte som losseplads, for der var jo ikke nogen, som det kunne genere. Hvor affald er, kommer affald til – og i dag udgør øen et 2,5 meter højt bakkelandskab ude i fjorden.

Nicolas Cosedis Danmark fra skyen, Tekst Pernille Stensgaard
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Underskønne Æbelø i Kattegat. Øen har alt undtagen faste beboere, og - med sine to kvadratkilometer giver den plads til slette med råvildt, troldeskov og stejle kystskrænter med væltede træer, fyrtårn, havørne og ugler, skriver Pernille Stensgaard i den tekst, der ledsager fotoet af Æbelø.
Trap Grønland – et bind i værket Trap Danmark
RADIO UPDATE FOKUS:
Ilulisaat i maj, Foto: Aningaaq R. Carlsen/Visit Greenland 2021
Tænk på et enkelt snefnug, der lander midt på Indlandsisen – dette fnug vil sammen med alle de andre snefnug blive presset sammen til is, efterhånden som nyfalden sne lægger sig ovenpå.Bogforum 2022
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto: HBNewsandBooks
Her i weekenden er der Bogforum – og der er masser at glæde sig til.
Sofie Marie Koksbang: Tyngdekraft
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Tyngdekraften er en af naturvidenskabens store gåder, og det er den naturkraft, som fysikere forstår allerdårligst, indrømmer forfatteren selv.
Jens Lundgren og Lars Igum Rasmussen: Vild virus
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Varianter kan ødelægge alt, sådan tænkte Jens Lundgren bekymret i begyndelsen af 2021 – og der var virkelig nok at være bekymret for.Anders Fomsgaard: Det er bare en virus, Ny udgave
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Hvordan hærgede Covid-19 i næsten tre år – og slipper vi helt af med den? Hvordan er status for vaccine og for behandling? Hvor har Seruminstituttets indsats i perioden været helt afgørende?Vær med til at forme RadioUpdate's nye magasin-programmer
Bliv samarbejdspart og ene-sponser på vores nye magasin om dette emne. Klik her og hør nærmere.


Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: En sten for Eva
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
’Vi blev straks fra Skibet opvagoneret i meget beskidte Kreaturvogne….....…...
Fru [Eva] Salomonsen blev firet op fra Lasten ved Hjælp af Staalwirer, og de andre syge blev hjulpet godt op i Vognene, medens Tyskerne morede sig derover.’
Lars Tvede og Nicolai Chen Nielsen: Fremtidsklar
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Om at lære, leve og lede i en eksponentiel verden, hedder det i en undertitel.
Peter Olesen: Kik ned
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto fra forlaget
Efter en lang række dejlige bøger, hvor Peter Olesen opfordrer til at kikke op, har han nu vendt blikket ned – og foreslår at glæde sig over alt det, der er at se lige for skosnuderne af os.
TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Kritikken hagler ned over Tyskland

Ledelse er afgørende for arbejdsglæden

Frygt for konkurs og bureaukrati gør at vi ikke tør starte virksomhed

Der plantes for lidt skov

Renterne fortsætter op, men hvad gør Nationalbanken

De opfindsomme danskere: Sådan skabte hun en succesHØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Renterne fortsætter op, men hvad gør Nationalbanken

De opfindsomme danskere: Sådan skabte hun en succes

Samtaler mellem maskine og menneske. Google efterligner os

Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: En sten for Eva

Lær at bage det bedste brød med Brødbogen

På udflugt til Danmarks industrielle revolution


 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Forandringer kommer ikke - de skal skabes
Erhvervsbog: Forandringer skal gribes, elskes og ledes. Men hvordan. Det giver denne erhve....MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

Carlo Rovelli: Tidens orden
UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Sønderjylland 1864 - en blodig historie om grænselandet


I dette magasin ser vi på om en blodig fortid kan lære os noget vi kan bruge i fremtiden. Og om det er værd at rippe op i gamle historier....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Vikingerne blev kristne, før Harald Blåtand skiftede tro
Gå på opdagelse i vikingetiden med en tur i det danske sommerland. For eksempel et besøg i det gamle Ribe hvor man for et par år siden udgravede Danmarks ældste kristne kirkegård, med begravede vikinger fra før Harald Blåtands tid.....


Gå på digital opdagelse i din families fortid
64 millioner digitale oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og begravelsesdata kan du nu helt gratis gå på jagt i din egen families og Danmarks historie.....


Friheds budskabet - sådan lød det fredag 4. maj 1945 kl 20.35
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE
Hør historien om frihedsbudskabet fra BBC den fredag aften i maj, hvor man afbrød midt i udsendelsen for at fortælle at tyskerne havde overgivet sig - og ....


Luftwaffe fotograferede Danmark, selvom krigen var tabt
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender vi hver dag en udsendelse med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa.....

200 skibsmodeller fortæller 400 års dansk søfartshistorie
M/S Museet for Søfart i Helsingør har fået mulighed for at vise deres enestående samling frem i en permanent udstilling. Men der bliver også adgang digitalt hjemmefra.....

Erik Petersson: Fyrste af Norden En biografi om Christian 2.

MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 6/12 - RADIO DER GIVER MENING


Kogebog for viderekommende: Man tager en alligator
Læser du kogebøger for selv at gøre kokkene kunsten efter i køkkenet, kan det blive svært med denne. Den starter nemlig med: Man tager en Alligator.... Men du kan faktisk selv være med ved kogeblusset derhjemme.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Her kan du se om dit hus risikerer at blive oversvømmet
ERHVERV:
Virksomheder og private kan gratis bruge kort og geografiske data. Se om bygningen ligger med risiko for at blive oversvømmet eller se, hvordan lokalområdet ser ud. Og virksomheder kan bruge dynger af data ganske gratis.....


- flere interviews om dette emneVi spiser slet ikke så sundt som vi tror
Spørger man, svarer vi at vi skam spiser rigeligt med grøntsager og fisk - men virkeligheden er en helt anden. Brug den sunde fornuft - men regn også med at den slet ikke....


- flere interviews om dette emneTrap Grønland – et bind i værket Trap Danmark
MAGASIN:
Ilulisaat i maj, Foto: Aningaaq R. Carlsen/Visit Greenland 2021
Tænk på et enkelt snefnug, der lander midt på Indlandsisen – dette fnug ....


- flere interviews om dette emneBogforum 2022
MAGASIN:
Foto: HBNewsandBooks
Her i weekenden er der Bogforum – og der er masser at glæde sig til. ....


- flere interviews om dette emneKritikken hagler ned over Tyskland
ERHVERV:
Blæser på de europæiske forbrugere med milliardhjælp til egne virksomheders energiregning men nej til fælles loft over energipriserne.....


- flere interviews om dette emne


Sofie Marie Koksbang: Tyngdekraft
MAGASIN:
Foto fra forlaget
Tyngdekraften er en af naturvidenskabens store gåder, og det er den naturkraft, som fysikere forstår allerdårligst, indrømmer forfatteren selv. ....


- flere interviews om dette emneJens Lundgren og Lars Igum Rasmussen: Vild virus
MAGASIN:
Foto fra forlaget
Varianter kan ødelægge alt, sådan tænkte Jens Lundgren bekymret i begyndelsen af 2021 – og der var virkelig nok at være b....


- flere interviews om dette emne  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSKULTUR & FORBRUG:
S-Max - en ny hybrid fra Ford
Ideel hvor du ikke har mulighed for at sætte en ladestation op. Du slipper nemlig for at lade bilen - det gør den selv. Til gengæld er batteriet ganske lille. Men det mærkes på benzin-økonomien.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Rundt i det romantiske Rom
Går rejsen sydpå og fører vejen til Rom, så er her inspiration til at komme rundt i byens små krinkelkroge og opleve det charmerende Rom fra sin mest romantiske side.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Håndværkere lærer at tænke på japansk
– Virksomhederne fortæller, at de bagefter er gået videre med nye løsninger. De er begyndt at se ind i deres eget maskinrum og er selv blevet i stand til at forbedre. Og når jeg hører det, så ved jeg at det har været en succes. Sådan fortæller konsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking om de seneste måneders erfaringer med virksomheder, der har været med i Dansk Håndværks Lean Construction forløb.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Alt om fuglene i Danmark
I fugle felthåndbogen er der billeder og beskrivelser af dem alle sammen - både de fugle, der er her hele året rundt og dem, der er på træk, fortæller Lars Gejl om sin bog, der netop er udkommet i 2. udgave


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Gå på digital opdagelse i din families fortid
64 millioner digitale oplysninger fra folketællinger, kirkebøger og begravelsesdata kan du nu helt gratis gå på jagt i din egen families og Danmarks historie.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Trap Danmark: Stevns kommune
Foto af forsiden fra forlaget
Danmarks næststørste slette – en næsten vandret moræneflade, som stort set uden undtagelse dækker kommunen.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Nina Ewald: Design din altan og tagterrasse
Foto af forside fra forlaget
Hvor mange blomster kan man have på 3. sal i en storby?


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Trap Danmark: Lejre kommune
Foto af forsiden fra forlaget
Skjoldungernes gamle kongesæde, Ledreborg Gods samt masser af moderne kunst i det offentlige rum – det er blandt oplevelserne at hente i denne kommune.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Nu skal robotterne hjælpe byggeriet
Virksomhederne mangler medarbejdere - men de er på vej i form af robotter. Men byggeriet stiller særlige udfordringen, som industrien ikke kræver.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Vi glemmer passet, når vi tager på ferie
Vi tror at de åbne grænser betyder at der ikke længere er paskontrol, når vi holder ferie i udlandet. Måske er det derfor så mange glemmer passet på vej på ferie. Heldigvis er der næsten altid hjælp at hente hos myndighederne, der på kort tid kan udstede et nødpas, men det giver en dårlig start på ferien, siger adm. direktør i FDM travel Jan Lockhart.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Ledere skal lære at tale med de ansatte
For at skabe et godt samarbejde må man skabe en god dialog. Men det kniber for mange ledere. De kan finde hjælp i en bog om netop virksomhedens dialog og ledelse.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Fra håndværker til super koncern og retur
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om en virksomhed vi alle kender - selv om den ikke længere eksisterer. Industriproduktion i den store skals.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Sådan er den nye Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung viser konkurrenterne, hvordan en topmodel skal skæres. Det sker blandt andet gennem den bedste skærmteknologi, et softwaredesign der spiller og et funktionsspækket kamera, fortæller MereMobil's John G. om testen af den nye telefon


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Inflation - Aggressive centralbanker ryster markederne
Centralbankerne sætter hårdt mod hårdt i bestræbelserne på at bringe den alt for høje inflation ned. Det står klart efter ugens rentemøder i USA, Schweiz og Storbritannien. Men også ECB fik bragt sig selv på banen med et uventet møde.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Håndværkere kan sætte en prop i Putins gas
Utætte boliger betyde et varmetab på mellem 10 og 30 procent. Små fejl, der koster boligejeren mange penge og er spild af energi. Regeringen bør derfor lave et midlertidigt energi-fradrag for dem, der udbedrer fejl på døre, vinduer og lofter.


- flere interviews om dette emneOM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER