SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os - Radio Update Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os


KLIK PÅ PILEN HVIS LYDEN IKKE STARTER AF SIG SELV:


KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Festivalen Golden Days kaster i 2021 et nysgerrigt blik ud over antikken, som er lige her rundt om os.

Bogen med titlen Antikken omkring os er intet mindre end Golden Days officielle bogudgivelse, hvor de to forfattere kommer hele vejen rundt om kunst, litteratur, arkitektur, sport og naturvidenskab – og alt det andet, lige fra tegneserier til kalenderen.

”Alle mennesker har en naturligt iboende trang til viden”, sådan lyder den første sætning i kapitlet Filosofien, hvor det her er Aristoteles, der citeres. Og, ja, hvis ikke mennesket er nysgerrigt, hvorfor så afholde en hel festival henover to uger samt en ekstra weekend og hvorfor skrive en hel bog om, hvordan vi hele tiden kan få øje på antikkens spor i vores bygninger, film, TV-serier, bøger – og i vores sprogbrug. Så jeg kaster mig nysgerrigt og ivrigt ind i bogen, som er bygget op i 12 kapitler – seks til hver af de to forfattere, der skriver på skift, men i forordet understreger, at de hele tiden har været i kontakt om indholdet i hinandens kapitler.

Levende latin – ja, der var jo engang, hvor latin blev talt i hele den vestlige del af Europa helt oppe fra det nordlige England og desuden i Nordafrika, peger Gorm Tortzen på. Men så udviklede der sig deraf alle de store og små romanske sprog. Latin blev fastholdt hele vejen som kirkens sprog og i middelalderen var næsten al faglitteratur herhjemme skrevet på latin, hvor selve ordene jura, medicin og litteratur stammer fra latin. I videnskaberne manglede man så efterhånden ord for nyopdagelser og –opfindelser, som ikke var kendt i oldtiden, og vi fik ord som teleskop, mikroskop og telefon – og så var der et væld af såkaldte oversættelseslån som television, som bliver til fjernsyn.Fra den græske bystat, polis, har vi alle de ord, som indeholder stammen poli-først og fremmest naturligvis politik, politisk, politikere og politi - dermed er vi ovre i kapitlet om

Det gode samfund og det mindre gode. Ordet demokratia begyndte at blive brugt i Athen i det 5 årh. f.kr., hvor en folkeforsamling drøftede og besluttede sager af fælles interesse, og hvor embeder blev fordelt ved lodtrækning. Tortzen gør opmærksom på, at direkte oversat til dansk betyder demokratia ikke folkestyre, men folkemagt, og der var blandt antikkens statsteoretikere generelt skepsis overfor ’at lade folkets flertal bestemme’. I sine dialoger lader Platon f.eks. Sokrates kritisere demokratiet for let at udarte til en slags tyranni eller pøbelmagt.Tortzen citerer her lange passager fra både Platon, Thukydid og Aristoteles – og det er en god idé – det ville være så let at koge hele dette vanskelige emne ned til nogle få betragtninger om demokratiets vugge etc. Her får vi hele pakken og et nuanceret blik. Hvad med romerne og deres stat? De omtalte deres stat som ’ res publica’ ordret: ’den offentlige sag’ og deraf ordet ’republik’. Udover at ordet har givet anledning til navnet på det ene af de to store partier i USA, så har selve diskussionen om republikanisme spillet en stor rolle i 1700- og 1800-tallet, skriver forfatteren, hvor den nye stats institutioner hentede inspiration fra Rom og kongressens ene kammer hedder senatet. Men ikke nok med det - bygninger har også deres egen stemme, og den er meget tydelig her og dermed er det relevant at springe til kapitlet om

Arkitekturen, hvor Tore Leifer fortæller om Capitol, at det var USA's tredje præsident Thomas Jefferson, der valgte det navn til kongressens nye bygning – og dermed trak tråden til den romerske høj med sit gamle Jupitertempel. Et utroligt smukt foto i bogen viser Capitol i Washington med en meget romersk kuppel og en meget græsk facade med korinthiske søjler. Lincoln Memorial (også i Washington D.C.) blev bygget i 1922 som et af verdens sidste marmortempler og ligner i hvert fald ved første øjekast udpræget et dorisk, græsk tempel. Her i landet kan vi udmærket være med, når det gælder monumentale bygninger i græsk og romersk stil. Det er nu på en trist baggrund, for først var Christiansborg Slot, Rådhuset og mange andre bygninger i København brændt ned. Og få år efter, i 1807, lod englænderne brandbomber regne ned over byen – hvor hele bydele blev hærgede og lå øde hen. Som Leifer skriver, var der nok at tage fat på, da arkitekten C.F.Hansen vendte tilbage til Danmark efter et længerevarende ophold i Rom og var klar til at lade de nye bygninger opføre i en klar nyklassisk, græsk-romersk stil. Jeg anbefaler at nyde bogens veloplagte skildring af diskussionen om, hvorvidt Københavns Domkirke skulle have et spir, sådan som det havde været tilfældet før branden!

Kapitlet om Litteraturen åbner vinduet til de mange klassiske temaer, der tages op i nutidens romaner, TV-serier og film. Et eksempel her er intrigen, hvor en stedmor forfører sin stedsøn – med katastrofale følger – både i Euripides’ tragedieHippolytos (428 f. Kr.) og i filmen Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen (2019). Her er også et stort, spændende og velskrevet afsnit om digteren Sapfo, hvor der ved et mærkeligt tilfælde på præcist samme tid, november 2020, udkom hele to nyoversættelser af hendes digte. Tore Leifer overvejer i den forbindelse, hvordan man skal håndtere en digters værk, når der (som i dette tilfælde) kun er overleveret fragmenter på i alt ca 650 verselinjer. Desuden sammenligner han de to nye oversættelser ud fra et par eksempler. Smukt.

I kapitlet Naturvidenskaben er det Gorm Tortzen, der ikke bare fortæller, men også tegner – og hvor er det godt: Platons dialog Menon som tegneserie! Tortzen skriver udtrykkeligt, at der i mange af verdens lande (Indien, Kina og flere endnu) har været gjort geometriske studier, men at to ting gør sig gældende i den græske matematik: for det første kravet om bevis – det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at man ’kan se’, at to af siderne i en trekant altid vil være længere end den tredje – det skal bevises, at det altid er sådan. Og for det andet indførelsen af det såkaldte axiomatiske system, hvor det ene bevis bygger på de(t) forudgående. Det helt imponerende er Eratosthenes jordmåling. På hans tid – han var født ca. 280 f.Kr. – var der ingen fornuftige mennesker, der troede jorden var flad. Men hvor stor var jordens omkreds? Eratosthenes opstillede ’en metode, som består af nogle teoretiske forudsætninger, nogle praktiske målinger og en uigendrivelig konklusion’. Dette gennemgås grundigt i bogen – ikke mindst de ledsagende tegninger er i den grad hjælpsomme – og det resultat Eratosthenes nåede frem til, ligger fornuftigt i forhold til den nu kendte omkreds på 36.000 km.

Det første kapitel i bogen tilegnes Statuerne, og indledes med en episode fra november 2020, da en gipsbuste af Frederik 5 blev smidt i havnen og stort set ødelagt, men nej, sagde den ansvarlige for det skete og kaldte det en ’rematerialisering’ af busten, som nu var blevet et nyt kunstværk med en ny betydning. Her inviterer Tore Leifer os så til at se på den romerske kejser Caligula, der på en række gudestatuer i Rom fjernede hovederne og erstattede dem med sit eget portræt (statuer med udskiftelige hoveder var almindelige dengang). Caligula blev siden myrdet, og alle buster af ham og indskrifter til hans ære blev ødelagt. Den samme skæbne overgik også Neros og flere andre kejseres eftermæle. Her citerer Leifer meget relevant George Orwell’s dystopiske 1984, hvor historien er standset, fordi ”hver bog er blevet omskrevet, hvert billede er blevet ommalet ……intet andet eksisterer end en endeløs nutid” . De antikke statuer var idealiserede menneskeskikkelser – ikke portrætter, og her udgør Thorvaldsens nyklassicistiske skulpturer eksempler på inspiration henover mange århundreder. Når kunstnerduoen Elmgreen og Dragset i en udstilling på Thorvaldsens museum på store fotostater nu fremstiller Thorvaldsens Ganymedes med T-shirt, er det så inspiration fra den ene kunstner til den anden – eller er det igen en slags rematerialisering, vi er vidner til, tænker nærværende anmelder.

Der er også gode kapitler om musik, sport og kalendere, men jeg vil runde af, som jeg begyndte nemlig i Gorm Tortzens kapitel om Filosofien. Medens det i middelalderen var Aristoteles, der i Europa dominerede den lærde verden som filosoffen over dem alle, skiftede billedet ret brat, da Konstantinopels fald bragte store grupper af græskkyndige til Italien – medbringende en anseelig bagage af oldgræske håndskrifter – ikke mindst Platons værker. Sådan at det nu var ham, der var den mest læste blandt filosofferne – og herhjemme den mest oversatte. De fleste af Platons skrifter er dialoger – mere eller mindre indviklede, men næsten altid samtaler om væsentlige ting. Sokrates diskuterer f.eks. med en ung mand, Alkibiades, som gerne vil være politiker, om han har forstået, hvad ret og uret er. Han kan åbenbart ikke rigtigt svare på det – og Sokrates giver klar besked: ”Var det, der blev sagt ikke, at den smukke Alkibiades, Kleinias’ søn, ikke forstod sig på ret og uret, men at han ikke desto mindre har tænkt sig at gå på folkeforsamlingen og give athenerne råd om noget, han ikke ved besked om. Var det ikke sådan?” ”Det ser sådan ud” , lød Alkibiades’ lidt betuttede svar. Et andet af Platons skrifter, Sokrates’ Forsvarstale, har været læst i den danske gymnasieskole i over 200 år, først i faget græsk og efter en gymnasiereform i 1903 i faget oldtidskundskab, som sandsynligvis har været hovedårsagen til, at kendskabet til antikken herhjemme er mere udbredt end i vores nabolande, skriver Tortzen, og han priser de fremsynede politikere i 1903, der gjorde oldtidskundskab obligatorisk i det almene gymnasium. Jeg klapper i mine hænder.

Begge bogens forfattere er cand.mag. og har en række bogudgivelser bag sig. Relevant her er, at Chr. Gorm Tortzen har oversat adskillige af Platons skrifter i den store Platons samlede værker (2009-15), udgivet og redigeret af ham selv sammen med Jørgen Mejer.

Omslag og grafisk tilrettelæggelse har Henriette Wiberg Danielsen stået for og fotoet på omslaget er Elmgreen og Dragsetsnævnte Ganymedes med T-shirt. Bogen er på 384 sider og udgivet af Gads Forlag med støtte fra en række fonde.

Antikken omkring os udkommer 3. september. Det er samme dag, som Golden Days 2021 går i gang og festivalen fortsætter helt frem til og med søndag 19 september. På Golden Days hjemmeside finder man deres meget omfattende program, der blandt andet fortæller, at bogen om Antikken omkring os vil blive præsenteret af de to forfattere ved en event: 8. september kl 19, i Tranquebar, Borgergade 14, 1300 Kbh.

Foto af forside fra forlagetSend en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.


Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os
Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig I-II
Kjeld von Folsach, Joachim Meyer, Peter Wandel: Kamp, jagt og pragt.
Jesper Nielsen: Landet under landet – rejser i det gamle Mexico
Hitlers Danmarksbilleder
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Sne og frost: Når bilen ikke vil starte
ERHVERV:
Frost og sne er vinterens udfordring for mange bilister. Hør hvad du først og fremmest bør sikre dig, hvis du vil være sikker på at komme godt på arbejde.

CHAIM SOUTINE – MOD STRØMMEN
KULTUR & FORBRUG:
Installationsfoto fra Louisiana

- flere interviews om emnet

Gratis app giver kommunen besked om huller i vejen
ERHVERV:
Gratis, landsdækkende smartphone-app gør det nemmere for dig at fortælle din kommune, når du støder på huller i vejen, graffiti eller andre forhold, der skal udbedres.

- flere interviews om emnetLedelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere
ERHVERV:
Stress har i årtier været et af de hyppigste og vanskeligste problemer for medarbejderne - og dermed også for ledelsen af virksomheden. Få inspiration til hvad du kan gøre - og hvad du ikke bør forsøge.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Andelen af elbiler på de danske veje fortsætter med at stige

KORT NYT
Priserne står stille fordi inflationen er gået i nul
Økonomi: Blikket vendes mod USA
POLITIK:
Hvad bliver meldingen om renten fra verdens største centralbank i en tid, hvor de økonomiske nøgletal nærmest står i kø for at overraske positivt?

- flere interviews om emnet


Pernille Oldgaard: Overblik - alt du skal vide om hverdagsøkonomi
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

”Du skal altid bruge færre penge, end du tjener”, skriver forfatteren i bogens del 1, hvor hun blandt meget andet behandler budgetter og farlige forbrugslån.


- flere interviews om emnet


KORT NYT
Antallet af administrative byrder er eksploderet viser ny opgørelse

KORT NYT
Mindre bøvl kan give virksomheder og det offentlige masse af ny arbejdskraft
Jerk W. Langer: Faste uden sult
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Bogen er med opskrifter af Ditte Ingemann

Hvorfor skal man overhovedet faste? Kan man ikke bare spise lidt mindre ved hvert måltid?


- flere interviews om emnetByggeriets ansatte spilder en tredjedel af arbejdstiden
ERHVERV:
Ventetid er et alvorligt problem for byggeriet. Tiden spildes i stor stil på byggepladserne, hvor en tredjedel af arbejdstiden spildes på at vente.

- flere interviews om emnetLene Nording-Grooss og Jon Sigurd Wegener: Caffe latte-reglen
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Sådan bruger du din hjerne og dine følelser til at blive aktiemillionær, lyder løftet til læserne på forsiden af bogen.


- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Han satte Danmark på verdenskortet


De opfindsomme danskere: Super iværksætteren


Dansk opfindsomhed satte spor i verdens bølger


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Den store bog om små haver


Havde vi vidst, hvor stort et arbejde det ville være at anlægge haven, er det ikke sikkert, at vi var gået i gang. Sådan skriver Nina Ewald i denne inspirerende bog.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Genbrug sten, træ, gamle krukker og meget mere i din have
Nina Ewald giver et væld af gode idéer i en bog, der kan give inspiration lige præcist nu, hvor det kribler i alle fingre for at gøre haven dejlig.....


Anette Hougaard Nielsen: Spiselige stauder
MAGASIN:
Undertitlen lyder ”Fra jord til bord” og ”Du skal hverken grave eller så, men bare høste år efter år”, lover forfatteren i et indledende afsnit. ....


Vildskab i haven
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Omkring 62 % af Danmarks areal er opdyrket - og hermed indtager vi pladsen som det næstmest dyrkede land i verden. Men der er også mange haver her i lande....


Kun en tåbe frygter ikke haven
Forår, sommer og havearbejde er slet ikke så ufarligt som man skulle tro. Hygge-arbejdet sender hvert år en strøm af danskere en tur på skadestuen. Hør hvorfor.....

Den kriblende have
Orme, bænkebidere, tusindben, fluer, hvepse, biller – og mange, mange flere små (nogle helt bittesmå) kriblende og krablende væsener - det er dem Dave Goulson skriver om i sin bog. ....

Padovas botaniske have


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 24/2 - RADIO DER GIVER MENING


Der er ikke mange ladestandere i en ørken
POLITIK:
Ny Pick-Up fra Volkswagen er absolut ikke en elbil. Til gengæld kan den rigtigt mange andre ting. Og det er helt naturligt, at fabrikken for en gangs skyld har holdt el ud af den nye Amarok.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Frihedsmuseet
MAGASIN:
Frihedsmuseet på Esplanaden i København er museet for den danske modstandskamp under besættelsen i årene 1940 - 45. ....


- flere interviews om dette emneKatrine Marie Guldager: Jeg hører, hvad du siger
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

”Måske er verden bare tragisk”, tænker Marianne. Hun er bange og ulykkelig - med god grund: hendes voksne søn, Nikolaj, er netop b....


- flere interviews om dette emneTør du gå under en stige?
Er du bekymret, hvis en sort kat løber over vejen? Eller har du en lykkebamse? Hvad er det, der foregår, når vi krydser fingre for et godt resultat. Hør hvad forfatteren ....


- flere interviews om dette emneEn af Danmarks største opdagelsesrejsende
I vores serie om de opfindsomme danskere, der har sat Danmark på verdenskortet tager vi denne gang mod nord, hører om forfrysninger men også om den helt store quiz-gevins....


- flere interviews om dette emneNår motivationen er i top stiger produktiviteten
ERHVERV:
Ledelse handler om at motivere. Når det sker smitter det af på virksomhedens bundlinje, fortæller forfatteren til bogen Motivation og Ledelse.....


- flere interviews om dette emne


Det uerstattelige menneske
MAGASIN:
Udstillingen på Louisiana med denne titel stiller mennesket over for kunstig intelligens, som brager frem og lokker med hurtige informationer og opgaveløsninger.....


- flere interviews om dette emneHistorier fra Frederiksberg på kryds og tværs
Det er få, der kender hovedstadsområdet så godt som Peter Olesen, der veloplagt sammen med fotografen Kurt Rodahl Hoppe har bevæget sig på kryds og tværs gennem Frederiks....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Undgå snyd ved bilhandel på nettet


Ny sportsvogn, der er sjov at køre


Europas mest populære varebil kører på el


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER