SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden - Radio Update Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden


KLIK PÅ PILEN HVIS LYDEN IKKE STARTER AF SIG SELV:


KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget

Arkitekten Martin Nyrops samlede værk

Selvom Nyrop 1849-1921 har stået for nogle af Danmarks største og mest monumentale bygninger, har han også tegnet helt beskedne huse - og det er overalt karakteristisk, at han har interesseret sig for enhver detalje i alle værkerne.

De sidste og de første årtier omkring år 1900 var i Danmark velsignet med talent og tanker hvad angik arkitektur - hjulpet godt på vej af urbaniseringen af København, for der var simpelthen brug for mange huse. Nyrop var med til det hele: I 1870’erne studerede han på Kunstakademiet og foretog en to-årig studierejse til Sydeuropa - ikke mindst Italien, som han senere vendte tilbage til. Han sendte mange og udførlige breve hjem til blandt andre sin søster og svoger, og hans skitsebøger og tegninger fra rejserne er bevarede - det er ekstremt omhyggeligt udførte tegninger, der i dag ligger på Det Kongelige Bibliotek - og en del er gengivet i bogen. I Danmark fik han en stor omgangs-og vennekreds blandt andre arkitekter, og han var i perioder også ansat hos andre arkitekter bl.a. en kort tid hos Meldahl og i længere tid (fem år) hos Vilhelm Dahlerup, Glyptotekets første arkitekt. Glyptotekets anden arkitekt, Hack Kampmann var en god ven af Nyrop - og en del rejser foretog de sammen. I 1884 etablerede Nyrop sin egen tegnestue.

Men lad os nu se på nogle af hans værker: i 1889 blev der vedtaget en lov om, at der skulle bygges tre landsarkiver - et i Viborg, et i Odense og et i København. Hvert arkiv skulle også omfatte en bolig til arkivaren samt en læsesal - og byggematerialet skulle være sten hele vejen igennem af hensyn til brandfaren. Der blev udskrevet en konkurrence - og Martin Nyrop kom til at stå for landsarkivet for Sjælland, som blev bygget 1891-92. Stringent form hedder det kapitel, hvor vi kan læse om landsarkivet, som er strengt rektangulært og nærmest virker lidt utilnærmeligt med sine små døre og smalle vinduer. Arkivarboligen er for længst revet ned. Også arkivet skulle egentlig være revet ned, men det blev afværget, og tanken er nu, at det indre skal omdannes til en forretningsgade i to etager, fortæller Gelfer-Jørgensen. Landsarkivet for Sjælland ligger på Nørrebro lige ved Ringmetroens station ’Nuuks Plads’, hvor en lokalplan altså snart skal realiseres.

Bogens titel er Dialog med samtiden og undertegnede anmelder har spekuleret på, om forfatteren har Nyrops samtid i tankerne - eller om det snarere er dialog med vores tid? Måske begge dele er relevant: f.eks sammenligner Gelfer-Jørgensen Nyrops Stadsarkiv med Herholdts godt 30 år ældre Universitetsbibliotek - begge bygninger er strengt rektangulære med dejlige røde mursten, medens forfatteren alligevel peger på væsentlige forskelle. Dialogen med nutiden udspiller sig lige nu, hvor det f.eks. bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med Nyrops bygning i forbindelse med lokalplanen for området.

Københavns Rådhus er uden diskussion et hovedværk blandt Nyrops mange bygninger, men også et hovedværk i dansk arkitektur. Hvordan det foregik, da byen skulle have et nyt rådhus, er en spændende fortælling her i bogen - fortalt ikke bare om arkitektkonkurrencen i ord, men også i billeder i kraft af de mange forslag fra de konkurrerende arkitekter, der lykkeligvis stadig foreligger i Københavns Stadsarkiv. Konkurrencen forløb i to etaper - først med skitser - her indkom 15 forslag og endelig den afgørende runde, som Nyrop vandt. Kapiteloverskriften her er Ideologisk arkitektur, og hvordan (og hvorfor) forskellige stilarter her er oppe mod hinanden, er der gjort grundigt rede for med udgangspunkt i, at Nyrop her ikke mere var afhængig af ’Kunstakademiets rigoristiske stilmanual’, men valgte sine både store linjer og detaljer suverænt og helt frit ud fra egne erfaringer og inspirationer - og altså uden direkte forbilleder. Forfatteren formulerer det sådan, at hun ved gennemgang af hans talrige skitser kun fandt et eneste direkte forbillede til noget på Rådhuset - og det var formen til en række papirkurve i form af kobberspande….Bygningen rummer mange forskellige funktioner, som Nyrop har haft fuldt overblik over samtidig med, at han har givet bygningen et præg af detaljerigdom fra øverst til nederst, som i Mirjam Gelfer-Jørgensens formulering er uden sidestykke i nyere dansk arkitektur.

P.S.Krøyer: Nyrop og medarbejdere, Kbh.Rådhus, bibliotek,HBfoto

Rådhuset gløder med sine røde mursten i forskellige nuancer af rødt afhængigt af brændingstiden. Nu var mursten ikke det eneste materiale, som Nyrop holdt af. Indvendigt er der søjler af bornholmsk granit et sted og et andet sted er søjlerne norsk marmor, og træ er overalt udnyttet fint til lofter, paneler, døre og møblement. Elektricitet var ny på den tid - og lamper af enhver slags samt installationen bagved, kunne arkitekten tegne, så det passede til den samlede indretning af rummet. Nyrops hovedtanke var at skabe et helstøbt kunstværk, og meget er stadig bevaret. Men skiftende borgmestre har mange gange erstattet den originale indretning af deres kontor med, hvad de nu selv lige foretrak. Det lykkedes endda for Ritt Bjerregaard, da hun en periode var overborgmester, at få dispensation fra Kulturstyrelsen til at fjerne både vægpaneler og inventar i sit kontor, som i stedet blev udstyret med et moderne hvidt kontorinventar. Gelfer-Jørgensen undrer sig over, at det ikke kan lade sig gøre at frede et helstøbt kunstværk, som Rådhuset udgør, men hun glæder sig samtidig over, at rigtigt meget faktisk er bevaret. Det er svært ikke at være enig med hende i begge dele.

Kbh.Rådhus, Trappe, Foto: Pernille Klem

Rådhuset er prydet med mange skulpturer - en del af dem ved billedhugger Anders Bundgaard - jeg har f.eks. glædet mig over at se Vejvæsenets indgang prydet med en god gammeldags brolæggerjomfru. En lillebitte detalje ses på kanten af loftet i Magistratens mødesal: to-tre små duer sammen med to meget eftertænksomme ugler. Fugle er meget gennemgående i Nyrops værker. Nyrops projekt omfattede også rådhusklokkerne - de har deres egen interessante historie, som også fortælles i bogen - inklusiv en sur kommentar i et samtidigt, populært blad, der om de høje toner fra klokkerne skrev, at ” Københavnerens Sind er i Oprør”.

Nyrop var selv bekymret for, at netop alle disse detaljer, skulle gå ud over helheden i bedømmelsen og ’det fik han desværre ret i’, skriver Gelfer-Jørgensen, for mens københavnerne ser ud til at have taget det nye rådhus til sig, var Nyrops samtidige og efterfølgende fagfæller ikke særlig positive. Ikke mindst Ferdinand Meldahl, historicismens arkitekt over dem alle. Han var direktør for Kunstakademiet og desuden medlem af borgerrepræsentationen, og han var derfor oplagt som faglig repræsentant i det udvalg, der skulle vælge vinderen i den nævnte konkurrence om projektet med det nye rådhus. Hans klare ønske var en bygning med ét homogent udtryk - og det harmonerede ikke med Nyrops projektforslag, som jo endte med at vinde. Til gengæld tabte Nyrup i 1903 konkurrencen om et nyt Christiansborg. Her sad Meldahl igen i bedømmelsesudvalget, der mente, at Nyrups forslag manglede ’ noget i den festlige værdighed.’

Ikke så snart var Københavns Rådhus færdigt, før Nyrop var i gang med Eliaskirken på Vesterbros Torv. Kirkefondet havde i 1898 købt et hus der på torvet, som så skulle erstattes af en kirke. Der ligger den så nu - (undertegnede kommer meget tit forbi) - og ser ud, som om den har været netop der siden tidlig middelalder. Men de to etageejendomme på hver side, lå der altså først, og det må teknisk have været lidt af et job at få kirken med sine to massive tårne bygget ind i husrækken. Men det er lykkedes i den grad. Billedet i bogen af kirkens facade mellem de to nabohuse viser det geniale i Nyrops valg af sten, hvor grålige bornholmske sandsten groft tilhuggede giver perfekt samspil til den ene nabos hvidpudsede og den andens røde facade. Det har været en måske endnu større udfordring at få lys - meget lys - ind i kirkens indre, som selv bidrager med helt lyse sten. Opgaven blev løst ved kombination af et glasoverdækket tag og mange og forskellige typer vinduer.

Eliaskirkens lyse indre, Foto: Pernille Klem

Ikke så snart var Eliaskirken færdig i 1908, før Nyrop fik overdraget projektet med Bispebjerg Hospital. Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger havde ganske vist udarbejdet en plan for byggeriet, men døde i 1905, før en egentlig projektering kunne komme i gang. S 236. Overskriften på dette kapitel er Prunkløs funktionalitet - enkeltheden er nu ved at blive det moderne. Funktionalitet er også vægtet højt - hospitalet fungerer jo stadig den dag i dag - og der var også fra begyndelsen disponeret med fremtidige udvidelser. 18 maj1921 døde Martin Nyrop på Bispebjerg Hospital.

Det er på ingen måde en ’læselet’ bog - og det har intet at gøre med, at den vejer op mod 3 kg. Jeg anbefaler at lægge bogen på et godt solidt bord (ikke et coffee table), hvor den ligger fint åben på opslag - og så gå i gang. Den er på den ene side krævende at læse, på den anden side spændende med alle de vinkler på Nyrops værker, som forfatteren lokker med. Så er der jo billederne i utrolig flot gengivelse - og det gælder alle billeder også de gamle tegninger og skitser på gulnet papir. Bortset fra et par ganske få gamle sort-hvide fotos er alle billeder i farvegengivelse - for i Nyrops arkitektur betød farverne næsten lige så meget som formerne - hvis nogen er i tvivl, så prøv i stikordsregistret at slå op under ’farver’!

Det er en enorm bedrift Mirjam Gelfer-Jørgensen har præsteret med den store og smukke bog, der her foreligger: det er virkelig hele arkitektens sum af værker, hun har gennemgået, analyseret, diskuteret og også perspektiveret til samtidens andre arkitekter og deres værker. Ikke altid en let opgave, er hun klar over, og hun karakteriserer selv situationen med kommentaren ’ inden for de humanistiske videnskaber er absolut objektivitet mere eller mindre utopisk’. Forfatteren Mirjam Gelfer-Jørgensen er dr.phil., tidligere overbibliotekar og souschef ved Kunstindustrimuseet (nu Danmarks Designmuseum).

Fotografen Pernille Klem har stået for langt de fleste ny optagede fotos. Der er lagt meget arbejde og omhu i den grafiske tilrettelæggelse og omslag ved Carl-H.K. Zakrisson.

Bogen er også meget værdifuld, fordi der er medtaget et væld af skitser, tegninger og ikke mindst omhyggeligt gennemførte opmålinger fra Nyrops side af bygninger både herhjemme og fra rejserne til Italien. Noter, bibliografi og register er meget brugervenlige, og af den grund vil bogen være et fint arbejdsredskab fagligt - og en smuk vej ind i Nyrops værk.

Bogen i fast indbinding på 472 sider er udgivet af Strandberg Publishing med støtte fra en række fonde.
Sendt 30. august 2023Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.


Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden
Katrine Marie Guldager: Endnu en dag i Guds skaberværk
Maren Uthaug: Ting jeg gjorde i 10 år
Bonnie R. Mürsch & Jens Peter Munk: Dragespringvandet
Glyptotekets arkitektur
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Manden bag butikken, der har alt
ERHVERV:
Amazon er mest kendt for bøgerne, men Jeff Bezos ville skabe den ultimative detailvirksomhed, fortæller Brad Stone i bogen om Butikken, der har alt: jeg taler med Rasmus Dahlberg, historiker og forfatter om bogen, der er mere spændende end de fleste romaner.

Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet
ERHVERV:
I dette afsnit af vores serie om ledelse kan du høre hvordan chefen kan være med til at skabe balance for sine medarbejdere. Helle Rosdahl Lund har sammen med Kim Reich skrevet en bog, der kan give inspiration. Klik - så finder du også de øvrige indslag i serien.

- flere interviews om emnet

Renten bliver snart sat ned
ERHVERV:
Budskabet fra ECB var ret klart på ugens rentemøde. Pengepolitikken lempes til juni, også selvom forventningerne til, hvornår renten sættes ned i USA, udskydes gang på gang. Begge dele kan få stor betydning for boligejerne og investorerne.

- flere interviews om emnetHåndværkere kæler for vores kæreste eje
KULTUR & FORBRUG:
Vi elsker de danske møbelklassikere og det håndværk, der ligger bag. Hans Jørgen Wegner, Børge Mogensen og Finn Juhl er blot tre af de mest kendte eksempler på danske møbeldesignere, der er så moderne, som de måske nogen siden har været. Og det giver nyt liv til et traditionsrigt håndværk.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
En kort gå tur kan gøre underværker - hver anden bevæger sig alt for lidt

KORT NYT
Byggebranchen går selv forrest med genbrug af materialer
Sådan forsvarer det danske søværn Arktis
KULTUR & FORBRUG:
I dette afsnit om Søværnets historie får vi historien om Forsvaret af Arktis. Blandt andet om Henrik Kauffmanns Grønlandstraktat, der blev skælsættende for forholdet mellem USA, Danmark, rigsfællesskabet og Arktis.

- flere interviews om emnet


De skabte et af vores mest kendte supermarkeder
ERHVERV:
I vores serie om De opfindsomme danskere handler det denne gang om de to mænd, der startede et af vores mest kendte supermarkeder - og det skete i Aarhus.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Nu er det billigere at renovere end at bygge nyt

KORT NYT
Andelen af elbiler på de danske veje fortsætter med at stige
Tag med på tur i indbegrebet af en Mercedes
POLITIK:
Mercedes Benz e 220d - sådan som du har kendt den altid - men nu i en spritny udgave. Mild hybrid elmotor samt 197 HK dieselmotor og dermed også mindre forurenende end en tilsvarende benzinudgaver.

- flere interviews om emnetHistorien om det danske søværn
POLITIK:
Hvorfor har Danmark en flåde - og hvad har det egentlig betydet for Danmark og den danske selvforståelse at vi har været en stor sømagtsnation? Det ser vi på i dette magasin

- flere interviews om emnetEngen og Fogh: Vildt og smukt med blomster fra naturen
KULTUR & FORBRUG:
Det pibler op af jorden derude.

- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


De opfindsomme danskere - Postordresalg


Han satte Danmark på verdenskortet


De opfindsomme danskere: Super iværksætteren


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Hvad gør du når IT-pirater har låst din PC og kræver løsepenge


Hør en ekspert forklare, hvad du kan gøre for at forhindre at pirater låser din PC - og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude og skaden er sket.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Ting du ikke vidste om B&O
B&O er mere end højttalere til 10-tusindevis af kroner. Det danske luksusbrand er bare rigtigt spændende. Lyt med og hør hvorfor.....


Lyden er vild i Sonys noise-cancelling headset
Hør hvor gode mikrofonerne og samtalekvaliteten er når techmagasinet MereMobil tester Sony WH-1000XM5 - og de særlige udfordringer op til halloween....


Her kan du se om dit hus risikerer at blive oversvømmet
ERHVERV:
Virksomheder og private kan gratis bruge kort og geografiske data. Se om bygningen ligger med risiko for at blive oversvømmet eller se, hvordan lokalområdet ser ud. Og virksomheder kan bruge....


Kogepladerne som gør alle til mesterkok
Techmagasinet har testet en dansk smart-køkkenopfindelse. Kom med på besøge hos Ztove, hvor vi går tæt på stegning af bacon og andre hovedretter.....

Samtaler mellem maskine og menneske. Google efterligner os
I dette genhør sætter magasinet MereMobil fokus på de nye muligheder Google præsenterer. Blandt andet når computeren selv ringer til frisøren og booker en tid eller reserverer bord på restauranten.....

En perfekt studiecomputer som du bliver glad for


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 18/4 - RADIO DER GIVER MENING


Finansmagasinet: Forår på vej
ERHVERV:
I Europa falder inflationen, arbejdsmarkederne er stærke og økonomien ser bedre ud end længe. Hvad bliver meldingen fra Christine Lagarde & Co. på næste uges rentemøde i Frankfurt, og følger Nationalbanken ECB, der nok sætter renten ned i juni?....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Danske virksomheder overser det sydlige Tyskland
ERHVERV:
Der ligger mange, mange milliarder og venter på de virksomheder, der kører lidt længere sydpå, når de vil eksporter til Tyskland. Og det er lige et marked for danske produkter.....


- flere interviews om dette emneEngen og Fogh: Vildt og smukt med blomster fra naturen
Det pibler op af jorden derude.....


- flere interviews om dette emneSoldater. Kunsten og danskerne i krig 1848-1864
MAGASIN:
Den Hirschsprungske Samling i perioden 15. marts - 28. juli 2024. Billede fra Samlingen ....


- flere interviews om dette emneH. Bendix, P. Lund, J. Hoffmann- Petersen: I kapløb med døden
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Anæstesi og intensiv terapi gennem 180 år, ....


- flere interviews om dette emneHistoriske dage er noget at glæde sig til!
MAGASIN:
Her vil kunne opleves en lang række foredrag på de seks scener og en masse information hos de mange boder. ....


- flere interviews om dette emne


Sådan får gamle mobiler nyt liv
To gamle udtjente telefoner samles til én, der til gengæld virker. Mød to personer som går op i, at telefoner og elektronik skal leve i længere tid.....


- flere interviews om dette emneDesign din have med farver
Det første indslag i vores forårsserie om havearbejde er en bog af Nina Ewald der er udkommet på Forlaget Nice - kendt for alle de grønne emner - for nogle år siden.....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Historier fra Frederiksberg på kryds og tværs


Amsterdam


Portogruaro, glimt fra en italiensk by


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER