SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden - Radio Update Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget

Arkitekten Martin Nyrops samlede værk

Selvom Nyrop 1849-1921 har stået for nogle af Danmarks største og mest monumentale bygninger, har han også tegnet helt beskedne huse - og det er overalt karakteristisk, at han har interesseret sig for enhver detalje i alle værkerne.

De sidste og de første årtier omkring år 1900 var i Danmark velsignet med talent og tanker hvad angik arkitektur - hjulpet godt på vej af urbaniseringen af København, for der var simpelthen brug for mange huse. Nyrop var med til det hele: I 1870’erne studerede han på Kunstakademiet og foretog en to-årig studierejse til Sydeuropa - ikke mindst Italien, som han senere vendte tilbage til. Han sendte mange og udførlige breve hjem til blandt andre sin søster og svoger, og hans skitsebøger og tegninger fra rejserne er bevarede - det er ekstremt omhyggeligt udførte tegninger, der i dag ligger på Det Kongelige Bibliotek - og en del er gengivet i bogen. I Danmark fik han en stor omgangs-og vennekreds blandt andre arkitekter, og han var i perioder også ansat hos andre arkitekter bl.a. en kort tid hos Meldahl og i længere tid (fem år) hos Vilhelm Dahlerup, Glyptotekets første arkitekt. Glyptotekets anden arkitekt, Hack Kampmann var en god ven af Nyrop - og en del rejser foretog de sammen. I 1884 etablerede Nyrop sin egen tegnestue.

Men lad os nu se på nogle af hans værker: i 1889 blev der vedtaget en lov om, at der skulle bygges tre landsarkiver - et i Viborg, et i Odense og et i København. Hvert arkiv skulle også omfatte en bolig til arkivaren samt en læsesal - og byggematerialet skulle være sten hele vejen igennem af hensyn til brandfaren. Der blev udskrevet en konkurrence - og Martin Nyrop kom til at stå for landsarkivet for Sjælland, som blev bygget 1891-92. Stringent form hedder det kapitel, hvor vi kan læse om landsarkivet, som er strengt rektangulært og nærmest virker lidt utilnærmeligt med sine små døre og smalle vinduer. Arkivarboligen er for længst revet ned. Også arkivet skulle egentlig være revet ned, men det blev afværget, og tanken er nu, at det indre skal omdannes til en forretningsgade i to etager, fortæller Gelfer-Jørgensen. Landsarkivet for Sjælland ligger på Nørrebro lige ved Ringmetroens station ’Nuuks Plads’, hvor en lokalplan altså snart skal realiseres.

Bogens titel er Dialog med samtiden og undertegnede anmelder har spekuleret på, om forfatteren har Nyrops samtid i tankerne - eller om det snarere er dialog med vores tid? Måske begge dele er relevant: f.eks sammenligner Gelfer-Jørgensen Nyrops Stadsarkiv med Herholdts godt 30 år ældre Universitetsbibliotek - begge bygninger er strengt rektangulære med dejlige røde mursten, medens forfatteren alligevel peger på væsentlige forskelle. Dialogen med nutiden udspiller sig lige nu, hvor det f.eks. bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med Nyrops bygning i forbindelse med lokalplanen for området.

Københavns Rådhus er uden diskussion et hovedværk blandt Nyrops mange bygninger, men også et hovedværk i dansk arkitektur. Hvordan det foregik, da byen skulle have et nyt rådhus, er en spændende fortælling her i bogen - fortalt ikke bare om arkitektkonkurrencen i ord, men også i billeder i kraft af de mange forslag fra de konkurrerende arkitekter, der lykkeligvis stadig foreligger i Københavns Stadsarkiv. Konkurrencen forløb i to etaper - først med skitser - her indkom 15 forslag og endelig den afgørende runde, som Nyrop vandt. Kapiteloverskriften her er Ideologisk arkitektur, og hvordan (og hvorfor) forskellige stilarter her er oppe mod hinanden, er der gjort grundigt rede for med udgangspunkt i, at Nyrop her ikke mere var afhængig af ’Kunstakademiets rigoristiske stilmanual’, men valgte sine både store linjer og detaljer suverænt og helt frit ud fra egne erfaringer og inspirationer - og altså uden direkte forbilleder. Forfatteren formulerer det sådan, at hun ved gennemgang af hans talrige skitser kun fandt et eneste direkte forbillede til noget på Rådhuset - og det var formen til en række papirkurve i form af kobberspande….Bygningen rummer mange forskellige funktioner, som Nyrop har haft fuldt overblik over samtidig med, at han har givet bygningen et præg af detaljerigdom fra øverst til nederst, som i Mirjam Gelfer-Jørgensens formulering er uden sidestykke i nyere dansk arkitektur.

P.S.Krøyer: Nyrop og medarbejdere, Kbh.Rådhus, bibliotek,HBfoto

Rådhuset gløder med sine røde mursten i forskellige nuancer af rødt afhængigt af brændingstiden. Nu var mursten ikke det eneste materiale, som Nyrop holdt af. Indvendigt er der søjler af bornholmsk granit et sted og et andet sted er søjlerne norsk marmor, og træ er overalt udnyttet fint til lofter, paneler, døre og møblement. Elektricitet var ny på den tid - og lamper af enhver slags samt installationen bagved, kunne arkitekten tegne, så det passede til den samlede indretning af rummet. Nyrops hovedtanke var at skabe et helstøbt kunstværk, og meget er stadig bevaret. Men skiftende borgmestre har mange gange erstattet den originale indretning af deres kontor med, hvad de nu selv lige foretrak. Det lykkedes endda for Ritt Bjerregaard, da hun en periode var overborgmester, at få dispensation fra Kulturstyrelsen til at fjerne både vægpaneler og inventar i sit kontor, som i stedet blev udstyret med et moderne hvidt kontorinventar. Gelfer-Jørgensen undrer sig over, at det ikke kan lade sig gøre at frede et helstøbt kunstværk, som Rådhuset udgør, men hun glæder sig samtidig over, at rigtigt meget faktisk er bevaret. Det er svært ikke at være enig med hende i begge dele.

Kbh.Rådhus, Trappe, Foto: Pernille Klem

Rådhuset er prydet med mange skulpturer - en del af dem ved billedhugger Anders Bundgaard - jeg har f.eks. glædet mig over at se Vejvæsenets indgang prydet med en god gammeldags brolæggerjomfru. En lillebitte detalje ses på kanten af loftet i Magistratens mødesal: to-tre små duer sammen med to meget eftertænksomme ugler. Fugle er meget gennemgående i Nyrops værker. Nyrops projekt omfattede også rådhusklokkerne - de har deres egen interessante historie, som også fortælles i bogen - inklusiv en sur kommentar i et samtidigt, populært blad, der om de høje toner fra klokkerne skrev, at ” Københavnerens Sind er i Oprør”.

Nyrop var selv bekymret for, at netop alle disse detaljer, skulle gå ud over helheden i bedømmelsen og ’det fik han desværre ret i’, skriver Gelfer-Jørgensen, for mens københavnerne ser ud til at have taget det nye rådhus til sig, var Nyrops samtidige og efterfølgende fagfæller ikke særlig positive. Ikke mindst Ferdinand Meldahl, historicismens arkitekt over dem alle. Han var direktør for Kunstakademiet og desuden medlem af borgerrepræsentationen, og han var derfor oplagt som faglig repræsentant i det udvalg, der skulle vælge vinderen i den nævnte konkurrence om projektet med det nye rådhus. Hans klare ønske var en bygning med ét homogent udtryk - og det harmonerede ikke med Nyrops projektforslag, som jo endte med at vinde. Til gengæld tabte Nyrup i 1903 konkurrencen om et nyt Christiansborg. Her sad Meldahl igen i bedømmelsesudvalget, der mente, at Nyrups forslag manglede ’ noget i den festlige værdighed.’

Ikke så snart var Københavns Rådhus færdigt, før Nyrop var i gang med Eliaskirken på Vesterbros Torv. Kirkefondet havde i 1898 købt et hus der på torvet, som så skulle erstattes af en kirke. Der ligger den så nu - (undertegnede kommer meget tit forbi) - og ser ud, som om den har været netop der siden tidlig middelalder. Men de to etageejendomme på hver side, lå der altså først, og det må teknisk have været lidt af et job at få kirken med sine to massive tårne bygget ind i husrækken. Men det er lykkedes i den grad. Billedet i bogen af kirkens facade mellem de to nabohuse viser det geniale i Nyrops valg af sten, hvor grålige bornholmske sandsten groft tilhuggede giver perfekt samspil til den ene nabos hvidpudsede og den andens røde facade. Det har været en måske endnu større udfordring at få lys - meget lys - ind i kirkens indre, som selv bidrager med helt lyse sten. Opgaven blev løst ved kombination af et glasoverdækket tag og mange og forskellige typer vinduer.

Eliaskirkens lyse indre, Foto: Pernille Klem

Ikke så snart var Eliaskirken færdig i 1908, før Nyrop fik overdraget projektet med Bispebjerg Hospital. Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger havde ganske vist udarbejdet en plan for byggeriet, men døde i 1905, før en egentlig projektering kunne komme i gang. S 236. Overskriften på dette kapitel er Prunkløs funktionalitet - enkeltheden er nu ved at blive det moderne. Funktionalitet er også vægtet højt - hospitalet fungerer jo stadig den dag i dag - og der var også fra begyndelsen disponeret med fremtidige udvidelser. 18 maj1921 døde Martin Nyrop på Bispebjerg Hospital.

Det er på ingen måde en ’læselet’ bog - og det har intet at gøre med, at den vejer op mod 3 kg. Jeg anbefaler at lægge bogen på et godt solidt bord (ikke et coffee table), hvor den ligger fint åben på opslag - og så gå i gang. Den er på den ene side krævende at læse, på den anden side spændende med alle de vinkler på Nyrops værker, som forfatteren lokker med. Så er der jo billederne i utrolig flot gengivelse - og det gælder alle billeder også de gamle tegninger og skitser på gulnet papir. Bortset fra et par ganske få gamle sort-hvide fotos er alle billeder i farvegengivelse - for i Nyrops arkitektur betød farverne næsten lige så meget som formerne - hvis nogen er i tvivl, så prøv i stikordsregistret at slå op under ’farver’!

Det er en enorm bedrift Mirjam Gelfer-Jørgensen har præsteret med den store og smukke bog, der her foreligger: det er virkelig hele arkitektens sum af værker, hun har gennemgået, analyseret, diskuteret og også perspektiveret til samtidens andre arkitekter og deres værker. Ikke altid en let opgave, er hun klar over, og hun karakteriserer selv situationen med kommentaren ’ inden for de humanistiske videnskaber er absolut objektivitet mere eller mindre utopisk’. Forfatteren Mirjam Gelfer-Jørgensen er dr.phil., tidligere overbibliotekar og souschef ved Kunstindustrimuseet (nu Danmarks Designmuseum).

Fotografen Pernille Klem har stået for langt de fleste ny optagede fotos. Der er lagt meget arbejde og omhu i den grafiske tilrettelæggelse og omslag ved Carl-H.K. Zakrisson.

Bogen er også meget værdifuld, fordi der er medtaget et væld af skitser, tegninger og ikke mindst omhyggeligt gennemførte opmålinger fra Nyrops side af bygninger både herhjemme og fra rejserne til Italien. Noter, bibliografi og register er meget brugervenlige, og af den grund vil bogen være et fint arbejdsredskab fagligt - og en smuk vej ind i Nyrops værk.

Bogen i fast indbinding på 472 sider er udgivet af Strandberg Publishing med støtte fra en række fonde.
Sendt 30. august 2023Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden
Katrine Marie Guldager: Endnu en dag i Guds skaberværk
Heidi Laura: Den stille filantrop
Maren Uthaug: Ting jeg gjorde i 10 år
Bonnie R. Mürsch & Jens Peter Munk: Dragespringvandet
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Kender du prisen på en vare - eller bliver du snydt
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Pludseligt er der mindre i den pakke, du plejer at købe. Men lægger du mærke til det, eller bliver du snydt. Her er løsningen som de danske supermarkeder leder efter.

Iben Mondrup: Bjørn
INTERVIEW: MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Med hælene hamrende i asfalten løber hun op ad Hans Rostgårdsvej,


- flere interviews om emnet

Test: Sådan er den nye Samsung-telefon
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Galaxy S23 Ultra er en fantastisk Samsung—telefon. Kameraet er uden tvivl den største stjerne, men når du ser på skærmen og betjener telefonen, oplever du en finish, som er en tand bedre, end hos konkurrenterne. Galaxy S23 Ultra har en udefinerlig ”X Factor”, konkluderer John G. i denne episode af Techmagasinet.

- flere interviews om emnetNy sportsvogn, der er sjov at køre
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Den er nærmest en klassiker og har været på gaderne i tre årtier. Men nu er den kommet i en ny version, som fortjener at du tager en tur. Mazda MX-5 Homura.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Mindre bøvl kan give virksomheder og det offentlige masse af ny arbejdskraft

KORT NYT
Iværksætternes virksomheder har svært ved at overleve
Sådan skal du lede dine medarbejdere når de arbejder hjemmefra
INTERVIEW: ERHVERV:
Når dine medarbejdere arbejder hjemme skal du som leder skal du lære at være leder på distancen. Hør hvordan du bedst løser den udfordring, bevarer dit lederskab og motiverer dine medarbejderne.

- flere interviews om emnet


Dansk borgerkrig og bondeoprør
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Kender du slaget ved Øksnebjerg eller slaget ved Svenstrup. Og kender du noget til en dansk borgerkrig i middelalderen. Måske ikke, men hvis vi siger Skipper Clement og Rantzau, så begynder klokkerne måske at ringe. Hør historien om to glemte slag fra danmarkshistorien

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Ny opdagelse kan gøre det langt hurtigere at fremstille ost

KORT NYT
Byggeansøgning er blevet en jungle af regler og krav
Politikere spænder ben for en hel branche
INTERVIEW: POLITIK:
I midten af juni 2020 fjernede miljøministeren med et slag 16.000 ha. produktionsskov fra den danske træindustri. Arealerne, der har forsynet savværker med dansk tømmer, skal fremover stå urørt. Manøvren har rystet branchen, som nu forudser, at det bliver umuligt at købe tilstrækkeligt træ i Danmark. I stedet må man importere materialer, der er produceret mindre bæredygtigt end det danske.

- flere interviews om emnetInga Strümke: Maskiner der tænker
INTERVIEW: MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Algoritmernes hemmeligheder og vejen til kunstig intelligens


- flere interviews om emnetUnge håndværkere greb udfordringen
INTERVIEW: ERHVERV:
Forvandlede slidt bindingsværkshus uden hjælp fra mester og nu - efter seks år, en coronapandemi og 26 entusiastiske unges indsats - er projektet "Lærlingenes Hus" gået ind i slutspurten.

- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


De opfindsomme danskere: Super iværksætteren


Dansk opfindsomhed satte spor i verdens bølger


Danmark kunne have været først med bilindustri


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Trekløveret, der satte dybe spor på vores middagsborde


I vores serie om de opfindsomme danskere handler det denne gang om fabrikanterne, der skabte middags-ikoner som lever i bedste velgående idag.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Fjerfabrikken der ikke kunne flyve
En bragende konkurs med spektakulære påstande og utrolige løgne. Det blev endeligt for den store danske virksomhed, som denne udgave af "De opfindsomme danskere" handler om.....


Opdagelsen der glæder over hele verden
ERHVERV:
Så er det igen blevet tid for en lille pause med et tilbageblik i vores serie om de opfindsomme danskere, der har haft særlig betydning for det erhvervsliv vi kender i dag.....


De opfindsomme danskere - Skrivemaskinen
ERHVERV:
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet dansk erhvervsliv til det, som det er i dag. Vi tager en lille pause, og kigger på en enkelt - for d....


De opfindsomme danskere: Sådan skabte hun en succes
ERHVERV:
I vores serie De opfindsomme danskere skal det i dag handle om frøfirmaet, der blev til en stor virksomhed på trods af en tragisk start.....

På udflugt til Danmarks industrielle revolution
Se 25 af de mest betydende steder, der fik det moderne Danmark til at vokse frem - med alt fra den lille smedje til den store industriproduktion med dampmaskine eller vandkraft. Hele landet er dækket og turen kan starte derhjemme ....

Industriens mænd: De skabte dansk erhvervsliv


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 28/9 - RADIO DER GIVER MENING


Tivoli have- og blomsterfestival 26/8 - 10/9 2023
MAGASIN:
Med Et væld af blomster og alt det andet, der hører til haver og sensommerglæder....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Arkitekten Martin Nyrops samlede værk ....


- flere interviews om dette emneKatrine Marie Guldager: Endnu en dag i Guds skaberværk
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

”Helt fra begyndelsen var min sagsstamme fuld af de tungeste sager”. ....


- flere interviews om dette emneHeidi Laura: Den stille filantrop
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Johannes Hage og hans tid....


- flere interviews om dette emneMyterne om håndværkerne er vanskelige at aflive
ERHVERV:
Stil en øl frem. De bliver jo aldrig færdige. Det er blot to af myterne om danske håndværkere - men er der noget om snakken. Vi ser på virkeligheden.....


- flere interviews om dette emneForstå din søvn
- Jeg kan sove, når jeg bliver gammel. Nej, du kan ej, siger Birgitte Kornum i bogen Forstå din søvn. Og det skal tolkes helt bogstaveligt. ....


- flere interviews om dette emne


Unge håndværkere greb udfordringen
ERHVERV:
Forvandlede slidt bindingsværkshus uden hjælp fra mester og nu - efter seks år, en coronapandemi og 26 entusiastiske unges indsats - er projektet "Lærlingenes Hus" gået ind i slutspurten.....


- flere interviews om dette emnePortogruaro, glimt fra en italiensk by
Dens historiske centrum er værd at lære at kende. ....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Maren Uthaug: Ting jeg gjorde i 10 år


Bonnie R. Mürsch & Jens Peter Munk: Dragespringvandet


Glyptotekets arkitektur


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER