SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse - Radio UpdateJørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Hvad er en kirke i bygningsmæssig forstand, og hvordan skal en ny kirke udformes?

Gode spørgsmål, som forfatteren selv stiller i det indledende kapitel i sin bog om de kirker, der er bygget i dette årtusinde – eller er nyindrettede i denne periode.

Jørgen Kreiner-Møller er selv arkitekt og byggeøkonom, og bogen er skrevet helt klart ud fra netop arkitektens blik, men også med øje for billedkunsten og dens funktion i kirkerummet.

Siden årtusindskiftet er der i Danmark bygget 14 helt nye kirker, hvoraf én er en fængselskirke (en såkaldt ’funktionskirke’) og de 13 er sognekirker. Ud af de 14 har forfatteren valgt seks kirker, som han beskriver grundigt: det er fængselskirken og fem sognekirker, alle fem såkaldte annekskirker, altså kirker bygget i et sogn, hvor der i forvejen er en kirke, som bare er blevet for lille til et sogn med et meget større antal mennesker, end kirken oprindeligt var bygget til.

Kirkerne er valgt ud fra deres arkitektoniske værdi, skriver han, og giver samtidig i et indledende afsnit indblik i sin forståelse for en kirkes ” fysiske ramme omkring…centrale kirkelige handlinger, som er gudstjeneste med salmesang, forkyndelse, dåb og nadver” og han kritiserer en beskrivelse af en kirke, fordi det nærmest lyder som et ”medborger – eller forsamlingshus”. Indledende til hver af de fem sognekirker er et smukt oversigtsfoto af kirken set udefra. Her har fotografen omhyggeligt sørget for at vise kirken i forbindelse med omgivelserne. Derpå følger tekst og detailbilleder samt tegninger og grundplaner – og til afslutning en samtale om kirken med en ”relevant person”. Kreiner-Møllers tekster giver alle relevante oplysninger om hele processen med beslutning af den nye kirke, menighedsrådets rolle, valg af arkitekt og en gennemgang af kirkens både ydre og indre – en absolut ikke ukritisk gennemgang, skal det siges. For eksempel får

Hellig Kors Kirke, Jyllinge sogn (indviet 2008) knubbede ord med på vejen: Kirken ”næsten minder om en stor isblok!......Er det et hus eller hvad? Intet signalerer i hvert fald kirke” , lyder det fra forfatteren. Arkitekten havde valgt et nyudviklet kompositmateriale kaldet ’Fiberline Facadesystem’ til projektet. Inde i kirkerummet er der ingen – som i absolut ingen – billedkunst, og det malede kors bagved alteret står så svagt, at undertegnede først slet ikke kunne se det på fotoet og egentlig opfattede kirkerummet som et mødelokale i tilknytning til kirken. Der er dog planer for en anden udsmykning af rummet – når der er skabt økonomi til det, fortæller kirkens præst – indtil da ønskede menigheden sig så et kors netop bag alteret. Kreiner-Møller mindes i sin tekst her det calvinistiske billedforbud, men indrømmer, at arkitekten netop satsede på purisme i ” et konsekvent stilrent ….smukt kirkerum”. Derpå afrunder han med hensyn til den anvendte byggeteknik med at efterspørge større selvkritik ” selv af en professor på Arkitektskolen”. I en efterfølgende samtale med sognepræsten (som først kom til kirken efter færdiggjort byggeri) kommer netop en del frem om problemerne ved byggeriet såsom konstruktionsfejl og byggesjusk, som betød, at kirken kun fire år efter indvielsen måtte lukkes i to år for at få skaderne udbedret.

Trekroner Kirke i Himmelev Sogn, tæt på Roskilde (indviet i 2019) er til gengæld et eksempel på, hvordan billedkunst kan integreres i arkitekturen og i selve kirkerummets indretning. Kirken her er støbt på stedet i lys beton – et godt, gammelkendt materiale! Det er en monolitisk blok i bølgede former – og kun et eneste lille, smalt vindue. Når man ser billederne af kirkens indre giver de en varm og god fornemmelse – væggene er med trælister, der naturligvis følger ydervæggenes bølgende bevægelser – de forekommer mig som et dejligt element, selvom forfatteren lidt knarvornt omtaler listebeklædning som ’ en omsiggribende dille’, men indrømmer, at de her er velvalgte og i øvrigt i ’god håndværksmæssig kvalitet’. De femkantede loftsplader er i en varm, brun nuance, der passer til væggene – og så er det godt at høre, at de består af omstøbte øl og sodavandsflasker! Temaet fra loftet går igen i gulvets femkantede sønderjyske teglsten (det er for få år siden bevist, at der i alt findes 15 og kun 15 femkanter, der kan dække en flade). Billedkunsten i kirken er virkelig fantastisk: alteret er i råt, skåret egetræ, døbefonten ligner en smykkesten i blåt, hvidt og sort, der slanger sig mellem hinanden, og kirkens smalle, lille vindue har tynde skiver af agat indstøbt i glasset. Det hører med til fortællingen om al denne skønhed, at kirken til netop dette fik en stor donation fra et privat fond (Det Obelske Familiefond, fortæller kirkens hjemmeside). Som kronen på værket svæver loftet (på stålkonstruktioner ophængt i de omgivende betonvægge) højt over rummet, så der kommer dagslys ind også uden vinduer.

En anden af kirkerne, hvor loftet svæver, er Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk, indviet 2012. Det er den eneste rundkirke i bogen – og det er meget smukt at se denne nye annekskirke helt tæt ved den gamle langkirke, og hvis man går fra den nye kirke over i den gamle, er det nærmest overvældende, hvor lille den er. Det er let at forstå behovet for en ny, større kirke, når Kreiner-Møller forklarer, at det næsten var umuligt ”at bugsere en kiste ind og ud af kirken på en værdig og respektfuld måde. ” Denne gang ser vi på en kirke helt af glas: rundkirken er konstrueret af to cylindre (en anelse forskubbet i forhold til hinanden), hvor den inderste er muret og den yderste er lidt lavere og af glas. Medens forfatteren er begejstret for kirken set udefra, så er han mere skeptisk overfor det indre. ”Det er ærgerligt”, skriver han, ” at der ikke er arbejdet mere kreativt med kirkerummets udformning og disponering”. Undertegnede anmelder oplevede nu ikke nogen mangel på kreativitet – det er et vidunderligt rum at opholde sig i, hvor lyset selv på en grå dag får lov at komme ind både gennem hele glasvæggen og ovenfra rundt om det svævende loft. Det cirkulære rum er her indrettet med bænkene placeret, så man kan gå i en lige linje fra indgangsdøren til alteret – det der traditionelt kaldes ’en processionskirke.’ Kreiner-Møller havde gerne set det cirkulære rum indrettet efter de tanker som Spreckelsen og Inger og Johannes Exner havde arbejdet med for at skabe en centralrumskirke som alternativ til langkirken/processionskirken. De havde nemlig (også uden ligefrem at have haft et cirkulært rum til disposition) formået at samle menigheden helt eller delvist rundt om alteret. Men er det nu også en god idé? Nej, mener digter og forfatter Søren Ulrik Thomsen, som Kreiner-Møller taler med sidst i afsnittet: Thomsen var faktisk blevet spurgt af arkitekten om sin mening og havde dengang svaret, at alteret som kirkerummets helligste og ”yderste sted” ikke skulle være et sted, man gik bagom. Thomsen har haft en stor rolle i kirkens indretning: fem steder i kirken på murene og i gulvet er der i alt fem bibelcitater udvalgt af ham. Grafikeren Carl-H.K. Zakrisson tilrettelagde arbejdet med at støbe bogstaverne i rustfrit stål, hvortil skriftdesigneren Allan Daastrup havde skabt en helt ny font.

Jørgen Kreiner-Møller indleder sin bog med gennemgang af det sidste par årtier af sidste århundrede – det er interessant baggrund for udviklingen i dette århundrede – indtil nu. For måske er der ved at ske nybrud på forskellige områder. Det er et af de temaer, der tages op af forfatteren i den sidste del af bogen med nyindrettede kirker og allersidst med kirkeprojekter – enten allerede i gang eller planlagte.

Der sker meget på Vesterbro i København, hvor ikke færre end syv gamle sogne blev lagt sammen til Danmarks største sogn: Vesterbro Sogn eller Folkekirken Vesterbro – to kirkebygninger ud af ni blev simpelthen solgt fra, og de resterende syv har undergået voldsomme ændringer og har hver deres profil eller indsatsområde. F. eks. peger Kreiner-Møller på Enghave Kirke, hvor rummet kan ændres fra gudstjenesterum til koncertlokale på et kvarter – en gennemgribende transformation, kalder han det nye (om)byggeri – som er nomineret til den fornemme Mies van der Rohe pris.

Alt i alt er det et solidt stykke arbejde, som Jørgen Kreiner-Møller her har gennemført – i tæt samarbejde undervejs med fotografen Torben Eskerod – og mon han ikke også har været i dialog til sidst med grafikeren Carl-H.K. Zakrisson om den grafiske tilrettelæggelse.

Hvis man interesserer sig for kirker – og navnlig kirkebygninger, er bogen et ”must”. Og hvis man får lyst til at se en af de nybyggede kirker, der er omtalt i nærværende anmeldelse, så er de alle sammen åbne hverdage – detaljer kan findes i Kirkefondets brochurer om vejkirker og andre åbne kirker.

Bogen, 272 sider, er udgivet af Gads Forlag med støtte fra en lang række fonde.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Sofie Marie Koksbang: Tyngdekraft
Jens Lundgren og Lars Igum Rasmussen: Vild virus
Anders Fomsgaard: Det er bare en virus, Ny udgave
Thomas Harder og Lene Ewald Hesel: En sten for Eva
Lars Tvede og Nicolai Chen Nielsen: Fremtidsklar
Peter Olesen: Kik ned
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      

8. JUNI 2022 BEMÆRK: Netsiden er blevet fornyet. Virker et ældre link ikke kan du finde det med et stikord i søgefeltet eller ved at søge på de fire tal, der står i det gamle link (fx page=4356).


Borgernes EU" har lange udsigter
INTERVIEW: POLITIK:
Rigtig mange synes at EU er for fjern. Men kan det lade sig gøre at være tættet på i et fælleskab med over 400 mio. borgere? Vi har spurgt professor Peter Nedergaard.

Britisk ikon med kinesiske ejere vækker opsigt
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
En elektrisk MG 5 er en bil, der godt kan vække opsigt, når man stopper for at lade. Det ikoniske bilmærke, som i dag er ejet af en kinesisk koncern, lancerer endnu en model.

- flere interviews om emnet

Antik skulptur i farver
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Hvordan ser en antik skulptur ud? Hvid naturligvis! Nej, det svar viser sig nu at være forkert, forklarer forskningsinspektør ved Glyptoteket Jan Stubbe Østergaard i forbindelse med udstillingen "Som forvandlet".

- flere interviews om emnetDe opfindsomme danskere - Skrivemaskinen
INTERVIEW: ERHVERV:
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet dansk erhvervsliv til det, som det er i dag. Vi tager en lille pause, og kigger på en enkelt - for de fleste lidt overraskende - dansk opfindelse.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Velprøvede råd i køkkenet hjælper med at spare både penge mad og strøm

KORT NYT
Vi frygter økonomien og er pessimistiske som aldrig før
Storytelleren der ikke ville møde præsidenten
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om en virkelig verdensberømt af slagsen. Så berømt, at hun sagde nej tak til at mødes med den amerikanske præsident.

- flere interviews om emnet


Forandringer kommer ikke - de skal skabes
INTERVIEW: ERHVERV:
Erhvervsbog: Forandringer skal gribes, elskes og ledes. Men hvordan. Det giver denne erhvervsbog svaret på, både om ledelsen, mellemlederne og medarbejdernes rolle.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Byggeriet rammes hårdt af krisen men der er lys forude

KORT NYT
Boligskatterne er steget 30 procent på ti år
Vi spiser slet ikke så sundt som vi tror
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Spørger man, svarer vi at vi skam spiser rigeligt med grøntsager og fisk - men virkeligheden er en helt anden. Brug den sunde fornuft - men regn også med at den slet ikke er så sund endda, lød rådet, da vi talte med en ekspert.

- flere interviews om emnetHer kan du se om dit hus risikerer at blive oversvømmet
INTERVIEW: ERHVERV:
Virksomheder og private kan gratis bruge kort og geografiske data. Se om bygningen ligger med risiko for at blive oversvømmet eller se, hvordan lokalområdet ser ud. Og virksomheder kan bruge dynger af data ganske gratis.

- flere interviews om emnetVideoserie skal hjælpe, hvor folkeskolen svigter
INTERVIEW: ERHVERV:
Det er svært at få unge til at vælge en faglig uddannelse som tømrer, murer, vvs-installatør eller snedker. Men nu bliver det lidt lettere for Lars og Lotte i 8. eller 9. klasse.

- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


De opfindsomme danskere: Sådan skabte hun en succes


På udflugt til Danmarks industrielle revolution


Industriens mænd: De skabte dansk erhvervsliv


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Erindring - en del af vores identitet


Erindringer tvinger os til at tænke over, hvad der betyder noget, siger professor i psykologi ved Aarhus Universitet, Dorthe Berntzen. Hun har skrevet en bog om emnet.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Sissel-Jo Gazan: Uglens øje
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
”Det usandsynlige kan faktisk godt være det sande”. ....


Trap Danmark: Stevns kommune
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Danmarks næststørste slette – en næsten vandret moræneflade, som stort set uden undtagelse dækker kommunen. ....


Nina Ewald: Design din altan og tagterrasse
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Hvor mange blomster kan man have på 3. sal i en storby? ....


Trap Danmark: Lejre kommune
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Skjoldungernes gamle kongesæde, Ledreborg Gods samt masser af moderne kunst i det offentlige rum – det er blandt oplevelserne ....

Lone Simonsen: Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?
Foto af forside fra forlaget
Som årene går og COVID -19 bliver til blot et dårligt minde, vil det blive sværere at argumentere for nye investeringer i pandemiberedskab. ....

Giorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 6/12 - RADIO DER GIVER MENING


Kogebog for viderekommende: Man tager en alligator
Læser du kogebøger for selv at gøre kokkene kunsten efter i køkkenet, kan det blive svært med denne. Den starter nemlig med: Man tager en Alligator.... Men du kan faktisk selv være med ved kogeblusset derhjemme.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Her kan du se om dit hus risikerer at blive oversvømmet
ERHVERV:
Virksomheder og private kan gratis bruge kort og geografiske data. Se om bygningen ligger med risiko for at blive oversvømmet eller se, hvordan lokalområdet ser ud. Og virksomheder kan bruge dynger af data ganske gratis.....


- flere interviews om dette emneVi spiser slet ikke så sundt som vi tror
Spørger man, svarer vi at vi skam spiser rigeligt med grøntsager og fisk - men virkeligheden er en helt anden. Brug den sunde fornuft - men regn også med at den slet ikke....


- flere interviews om dette emneTrap Grønland – et bind i værket Trap Danmark
MAGASIN:
Ilulisaat i maj, Foto: Aningaaq R. Carlsen/Visit Greenland 2021
Tænk på et enkelt snefnug, der lander midt på Indlandsisen – dette fnug ....


- flere interviews om dette emneBogforum 2022
MAGASIN:
Foto: HBNewsandBooks
Her i weekenden er der Bogforum – og der er masser at glæde sig til. ....


- flere interviews om dette emneKritikken hagler ned over Tyskland
ERHVERV:
Blæser på de europæiske forbrugere med milliardhjælp til egne virksomheders energiregning men nej til fælles loft over energipriserne.....


- flere interviews om dette emne


Sofie Marie Koksbang: Tyngdekraft
MAGASIN:
Foto fra forlaget
Tyngdekraften er en af naturvidenskabens store gåder, og det er den naturkraft, som fysikere forstår allerdårligst, indrømmer forfatteren selv. ....


- flere interviews om dette emneJens Lundgren og Lars Igum Rasmussen: Vild virus
MAGASIN:
Foto fra forlaget
Varianter kan ødelægge alt, sådan tænkte Jens Lundgren bekymret i begyndelsen af 2021 – og der var virkelig nok at være b....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Sådan gør du en fødevare til et brand


Hjemmelavet is går aldrig af mode


Latinsk kogebog: Spis som de gamle romere


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER