SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Kaj Sand-Jensen & Jens Christian Schou: Fra bakterier til blomsterflor - Radio Update Kaj Sand-Jensen & Jens Christian Schou: Fra bakterier til blomsterflor


KLIK PÅ PILEN HVIS LYDEN IKKE STARTER AF SIG SELV:


KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget

Bogen fortæller om, hvordan plantelivet her på jorden er opstået tilbage i urtiden, og hvordan det har udviklet sig frem til nutiden.

I de allerseneste årtier er vi blevet mere fremmede overfor vores dybe afhængighed af planterne og den samlede biodiversitet, skriver forfatterne i et forord, der som overskrift citerer Charles Darwin for ordene: ”Kærlighed til alt levende er Menneskets ædleste egenskab

Lad os straks gå de 3,5 mia år tilbage til dengang bakterierne dominerede: de var encellede og havde ingen cellekerne, men en bestemt gruppe af dem, cyanobakterierne, havde noget andet: Klorofyl a, som kan opsuge solens energi, carbondioxid samt vand og udskille ilt til atmosfæren, altså udføre fotosyntese. Cyanobakterien var den første organisme, der havde netop den egenskab, forklarer forfatterne, som fortsætter med et hop på halvanden milliard år frem til de første encellede organismer med cellekerne - disse organismer udgøres af en lang række alger, og nogle af dem indoptog i sig en cyanobakterie, som ikke blev fordøjet, men optaget som en del af algen selv. Disse alger kaldes grønalger, de kunne nu udføre fotosyntese, og den lange vej til alle nulevende landplanter var dermed banet.

Det er netop alt det, der siden er sket i planternes historie, vi møder i bogen, hvor vi bringes frem til nutiden i lange spring. Vi møder i Kultiden (460-299 mio år før nu) kæmpestore nu uddøde slægtninge til padderokker, som kunne nå en højde på 18 meter og gennem en central hulhed i stænglen kunne transportere op mod flere tusind liter ilt i timen. Bregnerne er blandt de allermest artsrige af landplanter. De dukkede op for omkring 380 millioner år siden og har vist sig enormt flexible og tilpasningsdygtige. De har det jo stadig fint i den danske natur, selvom de ikke mere når op på fortidens imponerende 10 meters højde.

De enorme padderokker og bregner mistede siden terræn til planter som nåletræer og koglepalmer, som dominerede til langt ind i Kridttiden (145 - 66 mio år før nu). Mange af denne periodes slægter af nåletræer som gran, fyr og cypres er stadig i dag repræsenteret med mange arter, medens Tempeltræet, Gingko biloba er eneste nulevende art i sin slægt. Slutningen på Kridttiden var præget af voldsomme temperaturfald - og voldsom vækst af blomsterplanterne, som nu myldrede frem og først udkonkurrerede bregnerne i lysningerne under nåletræerne - og senere, da høje løvtræer udviklede sig fra de lave planter, var det nåletræerne, der bukkede under.

Men nu var dyrene også begyndt at dukke op - de hører dog ikke hjemme i denne bog, bortset fra i samspillet mellem planter og dyr, som forfatterne i et par meget interessante kapitler tager fat i. Blandt de dyr, vi hører om her, er dinosaurerne, som levede i perioden fra 245 mio til 66 mio år før nu, hvor de brat blev udryddet ved meteornedslaget i Mexico.

Insekterne til gengæld må nødvendigvis være med i en bog om planter, for de udgør et væld af arter og deres samspil med planter spiller en mildt sagt stor rolle. De er nyttige tjenere for blomsterplanter ved at overføre pollen, men de kan også ødelægge planter ved at spise deres blade eller gnave finere roddele over. Der er forbløffende præcis viden om insekter og deres føde helt op til for 100 mio år siden - såmænd fordi insekter med alle kropsdele samt maveindhold tit er blevet ’fastfrosset’ i ravklumper. Insekternes indhold af protein er typisk højere end planters, og det peger i retning af, at insekternes foretrukne menu netop er pollen, frø og unge blade, altså proteinrige plantedele.

Men planter kan netop beskytte sig mod gnavende insekter (og andre dyr) ved at udvikle stoffer, der er giftige for dyr, der spiser dem. Disse stoffer kaldes sekundærstoffer - her er et par eksempler: smagsstoffet i mynte, vanilje, chili, peberkorn, kaffebønner - og der er altså mange flere. Så kan man glæde sig over, at disse gode sager ikke er giftige for mennesker. Vi får også her helt relevant fortællingen om malaria, kinin og gin&tonic.

Arterne af både blomsterplanter og af insekter er meget talrige - så talrige, at selveste Darwin for 150 år siden kaldte det et ’ afskyeligt mysterium’ med denne artsrigdom. Den nyeste forskning med inddrag af DNA-data er kommet et skridt på vejen til at belyse dette mysterium, forklarer forfatterne i et fascinerende kapitel.

Blandt blomsterplanterne har Ranunkelfamilien fået sit eget kapitel - her optræder i Danmark omkring fyrre arter omfattende både Hvid og Blå Anemone. Men der er mange flere arter. I Sydøstasien er der hele 220 arter ranunkel og i den kinesiske traditionelle folkemedicin er der lang tradition for brug af ranunkler mod forskellige sygdomme, og også i dag forskes der i disse planters muligheder.

Evolutionen er tilsyneladende sket i spring - f.eks. skete meget i den sidste del af kridttiden både lige før og efter meteornedslaget i Mexico for omkring 66 mio år siden. Det var bl.a. her, den kæmpestore Ærteblomstfamilien opstod: på verdensplan rummer den 19.500 arter, og selvom vi her i landet kun har 59 arter, så gør adskillige af dem meget fint opmærksom på sig selv i kraft af deres farver - f.eks. Gyvel, Guldregn og Blåregn.

”Ærteplanter kan noget helt særligt - de laver deres egen kvælstofgødning”” understreger forfatterne og forklarer, hvordan det præcist går til i en symbiose mellem plantens rodknolde og en bestemt bakterie.

Græsser er meget dominerende verden over, og disse dukkede også op i kridttiden, og for 60 mio år siden var der græsser på samtlige kontinenter. De har allesammen et fælles ophav, men er splittet i en række familier og underfamilier. Vores kornsorter Byg, Havre, Rug og Hvede tilhører samme underfamilie, medens Ris tilhører en anden og Majs en tredje underfamilie.

Meget naturligt kommer efter græsserne kapitlet om korn, og det er en spændende historie, hvordan den helt dominerende hvedetype, Brød-Hvede, er blevet udviklet fra vilde hvedearter, som havde små og få kerner, der endda hurtigt falder af. Men i 10% af den vilde hvedeart blev akset med kerner faktisk siddende - så det er lykkedes ved løbende forædling at udvikle en sort, hvor akset bliver siddende - og med store, tætsiddende kerner. Der er tilsvarende historier om forædling af Ris og Majs. Men forædling har en skyggeside. Fordi man med forædling mindsker den genetiske variation, og fordi forædlede former, der bruger ressourcer på større kerneudbytte, investerer mindre i plantens egen beskyttelse, så det f.eks. bliver mere påkrævet f.eks. at sprøjte mod ukrudt. Hermed er vi tilbage til de bekymrede og bekymrende tanker i bogens forord, hvor det med rene ord formuleres, at ’ ”vi tankeløst tillader, at vores næromgivelser søles ind i gødningsstoffer og ikke-nedbrydelige giftstoffer”’.

Bogen slutter med et kig ud i fremtiden - i lyset af katastrofer i fortiden: Meteornedslaget for 66 mio år siden betød umiddelbart en voldsom reduktion i biodiversitet, men derpå kom der et væld af nye arter med masser af blomster og de mange, mange insekter og andre dyr, der knytter sig til disse planter. ” ”Artsdiversiteten har aldrig nogensinde tidligere været så høj, som den var for omkring 100.000 år siden””, skriver forfatterne, som vender tilbage til forordets advarsler om nutidens tilbagegang i biodiversitet og indskrænkning af naturen drevet af stigende antal mennesker. Der er vi nu. ”Ingen arter lever evigt”, advarer forfatterne.

Kaj Sand-Jensen og Jens Christian Schou har i den grad formået at sammenkoble høj faglighed med varmt engagement og på den måde fortælle om planterne og deres historie: de er ikke bare smukke, planterne, de er uundværlige - og vi skal passe godt på dem og på de insekter, blomsterfloret har brug for.

Bogen er stopfyldt af spændende stof, men teksten er ind i mellem krævende i de nødvendige tekniske passager. Det er forfatterne godt selv klare over og anbefaler at se grundigt på billederne, som ganske rigtigt kan forklare en del. Der er ganske vist en ordliste, men undertegnede kunne også godt have brugt et stikordsregister. Listen med faglitteratur til hvert kapitel er nyttig, hvis man gerne vil videre.

De mange fotos og illustrationer af vidt forskellig art er næsten alle sammen fotograferet/tegnet af Jens Christian Schou, den ene af bogens to forfattere. Den anden forfatter er Kaj Sand-Jensen, professor i ferskvandsøkologi ved KU - han er hovedredaktør på det store fem-bindsværk Naturen i Danmark, hvor han til bindet om De ferske vande er forfatter til 15 ud af de 23 kapitler.

Bogen på 280 sider er støttet af Aage V. Jensens Fond og udkommet på Gads Forlag 13. maj 2024

Sendt på Radioupdate 30 maj 2024
Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.


Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Kaj Sand-Jensen & Jens Christian Schou: Fra bakterier til blomsterflor
Thomas Harder: Birk - Historien om Kaj Birksted
Andrea Camilleri: Skattejagten
Karl Anker Jørgensen: Livets naturlige drejning
H. Bendix, P. Lund, J. Hoffmann- Petersen: I kapløb med døden
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Walter Rebernik: Guds bøddel
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Jeg sagde det jo til dig, ikke? Jan er genial som forsvarer, men ellers totalt bindegal. Så du var advaret.


Fed har ikke travlt med at sætte renten ned
ERHVERV:
Renten har været på rutsjetur i denne uge, hvor investorerne har haft fokus på udviklingen i USA. Men usikkerhed om bl.a. den politiske situation i Frankrig efter valget til Europa-Parlamentet har også sat sine spor på de finansielle markeder.

- flere interviews om emnet

Store penge i design hos små virksomheder
ERHVERV:
SMV'erne springer ofte design over, når de laver nye produkter. Men det er en dårlig ide, lyder det fra eksperterne.

- flere interviews om emnetBlæksprutterne kommer – spis dem!
KULTUR & FORBRUG:
De er ældgamle som livsform og findes i adskillige arter fra kæmpestore krabater på ti meter og mere til bittesmå på kun nogle få centimeter. Fælles for dem alle er, at de har mange arme – otte eller ti styks. Til gengæld er det ikke alle blæksprutter, der har blæk.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
En kort gå tur kan gøre underværker - hver anden bevæger sig alt for lidt

KORT NYT
Byggebranchen går selv forrest med genbrug af materialer
Niels Ebbesen og den Kullede Greve
KULTUR & FORBRUG:
Danmark var på randen af borgerkrig, havde ingen konge og tyske herremænd opkrævede skatter. Men Niels Ebbesen, Svend Trøst og hans øvrige mænd tog sagen i egen hånd. Hør fortællingen om hvordan...

- flere interviews om emnet


Sådan leder du teams i virksomheden
ERHVERV:
En effektiv måde at bringe virksomheden videre på. Sådan forklarer denne ledelsesbog om at udnytte samarbejdet og det hver enkelt kan bidrage med.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Nu er det billigere at renovere end at bygge nyt

KORT NYT
Andelen af elbiler på de danske veje fortsætter med at stige
Bo Holm Jacobsen: Jorden
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

Hvoraf er Jorden kommet - og hvordan vil det gå med Jorden - og med os alle sammen - i fremtiden, den nære og den fjerne?


- flere interviews om emnetGør kunden god igen
ERHVERV:
Søren Bechmann har sammen med Pernille Hirshals skrevet en tankevækkende bog - blandt andet om, hvordan ærgerlige fejl kan vendes til succesoplevelser.

- flere interviews om emnetDe skabte det Danmark vi lever af
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere, der har skabt det velfærdssamfund og erhvervsliv, som vi lever af, er vi denne gang nået til et andet af de helt store navne, der satte gang i udenrigshandelen og stiftede nogle af vore mest kendte virksomheder.

- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Postej banede vejen for et erhvervseventyr


Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt


De skabte et af vores mest kendte supermarkeder


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Design og høje forventninger til danske eksportvarer


Radio updates serie om de fem vigtigste områder indenfor eksport. I dette afsnit handler det om funktion og design. Næsten 40 pct. af eksportsalget er up-marked produkter, hvor køberne har en forventning om merværdi, for eksempel via design.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Elektroniske netværk giver større eksport
Selv om det går godt for den danske eksport, har de fleste produktionsvirksomheder mulighed for at sælge langt mere til udlandet end de gør i dag. Det gælder både dem der allerede er på markederne rundt omkring os – og naturligvis dem der slet ikke har forsøgt sig på eksempelvis det tyske eller svenske marked endnu.....


Rigtigt mange har nu en chef, der ikke er dansker
ERHVERV:
De udenlandske virksomheder etablerer sig i stor stil i Danmark, og det betyder at stadigt flere har en chef, der ikke er fra Danmark. Vi ser på konsekvenserne.....MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 17/6 - RADIO DER GIVER MENING


Fældning af træ er med til at løse klimakrisen
POLITIK:
Regeringens beslutning om at gøre store arealer af statsskovene til ubrugt skov, er blevet kritiseret for at være direkte miljøskadelig. Men hvad siger forskerne. Lyt med i denne genudsendelse af et at vores mange vidensmagasiner.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Økonomi: Nu sættes renten ned
ERHVERV:
I næste uge sætter ECB med meget stor sandsynlighed renten ned og Nationalbanken følger trop. Det sker på et tidspunkt, hvor dansk økonomi er i fremgang og arbejdsmarkedet overrasker positivt måned efter måned.....


- flere interviews om dette emneKaj Sand-Jensen & Jens Christian Schou: Fra bakterier til blomsterflor
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Bogen fortæller om, hvordan plantelivet her på jorden er opstået tilbage i urtiden, og hvordan det har udviklet sig frem til nutiden....


- flere interviews om dette emneStørre klimakrav til byggeriet - men hvor stor er CO2 udledningen
POLITIK:
Boligministeriet vil stramme kravene til nye bygninger - men også til byggevirksomhederne. Vores eksisterende bygninger står for 20-23 pct. af CO2 udledningen, men hvad e....


- flere interviews om dette emneEfter den politiske debat: Blev du klogere?
POLITIK:
Det er ikke så tit, at en bogtitel stiller et spørgsmål, sådan som Cathrine Gyldensted gør i denne bog om politiske debatter.....


- flere interviews om dette emneFik du 11,2 milliarder tilbage i for meget betalt skat
POLITIK:
Regeringen har fået 11 milliarder mere ind fra skatteyderne, end de havde budgetteret med. Penge skatteyderne har betalt for meget til statskassen. Alligevel sørger skats....


- flere interviews om dette emne


Thomas Harder: Birk - Historien om Kaj Birksted
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

”Jeg traf da det valg at rejse til Norge som Frivillig og stak over Sundet i en Motorbåd sammen med Løjtnant Sundby.” ....


- flere interviews om dette emnePostej banede vejen for et erhvervseventyr
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om manden, der står bag vores mest elskede smørrebrød. Men også om familien, hvis produkter nok....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Førstehjælp til den nye leder


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet


Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER